MACIEJ MICHALAK

ABSTRACT:

“Implantology 3.0 – current state and innovations in implantology. Use of digital techniques in implant planning”  lecture and workshop.

 

1. Analysis of the tomographic image, what we can see
2. Setting the course of the channel of the lower alveolar nerve
3. Analysis of bone density in various planes
4. Definition the optimal size of implants
5. Measurement of the volume of bone substitute material needed
6. Preparation of the implantological report
7. Discussion of cases

 

Maciej  Michalak MD, PhD:

A graduate of the 1st Faculty of Medicine with the Dental Department of the Medical University of Lublin and the course of Management Entities Medicinal at the Warsaw School of Economics. Employee of the Military Institute of Aviation Medicine. In 2012, he began specialization in dental surgery at the Military Medical Institute in Warsaw. The first and only Pole at the World Academy of Growth Factors & Stem Cells in Dentistry. Coordinator of practical training at the FDI 2016 Congress and member of the court of the Polish Society for the Dysfunction of the Chewing Organ. Co-founder and President of the BE ACTIVE DENTIST Board. President of ZG PTSS in 2010-2013, currently an Honorary Member.

Winner of the Nobel Student Prize in the medical and health sciences sector as well as the Primus Inter Pares 2009 award. Author and co-author of 43 scientific publications in Polish and foreign magazines. He has scientific achievements scored by Impact Factor index 4.127 and 190 points MNiSW, Hirsh index 2. Author of the book “The role of a dentist in diagnosing violence against children”, the originator of the translation and translator of the book “Handbook of Local Anesthesia” for Elsevier publishing house.

The winner of the first place in the Scientific Society Competition for the best work of the 48th Student Symposium of Academic Medical Teams Lublin 2009 in pharmacology. Participant of numerous practices and dental trainings in Poland and abroad (including Switzerland, Norway, Belgium, France, Greece, Germany, Austria, Italy, Turkey and India).

Privately father of two daughters, passionate about sport. World champion of doctors in the long jump and several world champion of  runners-up in the 100 and 200 meters doctors world run. In free time he practices athletics, snowboarding and parachuting.

MACIEJ MICHALAK

TEMAT:

Implantologia 3.0 – stan obecny i innowacje w implantologii oraz wykorzystanie technik cyfrowych w planowaniu implantów. wykład i warsztat

 

1. Analiza zdjęcia tomograficznego, czyli co możemy zobaczyć
2. Wytyczenie przebiegu kanału nerwu zębodołowego dolnego
3. Analiza gęstości kości w różnych płaszczyznach
4. Określenie optymalnej wielkości implantów
5. Pomiar potrzebnego volumenu materiału kościozastępczego
6. Opracowanie raportu implantologicznego
7. Omówienie przygotowanych przypadków

 

Analiza zdjęcia tomograficznego, czyli co możemy zobaczyć? Wytyczenie przebiegu kanału nerwu zębodołowego dolnego. Analiza gęstości kości w różnych płaszczyznach. Określenie optymalnej wielkości implantów. Pomiar potrzebnego volumenu materiału kościozastępczego. Opracowanie raportu implantologicznego. Omówienie przygotowanych przypadków.

 

Dr n. med. Maciej Michalak biogram:

Absolwent I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz studiów Zarządzania podmiotami leczniczymi na SGH w Warszawie. Pracownik Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. W 2012 r. rozpoczął specjalizację w dziedzinie chirurgii stomatologicznej w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Pierwszy i jedyny Polak w World Academy of Growth Factors & Stem Cells in Dentistry. Koordynator szkoleń praktycznych kongresu FDI 2016 oraz członek sądu koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia. Współzałożyciel i Prezes Zarządu BE ACTIVE DENTIST. Prezydent ZG PTSS w latach 2010-2013, obecnie Członek Honorowy.

Laureat ogólnopolskiej nagrody Nobel Studencki w branży medycznej i nauk o zdrowiu oraz nagrody Primus Inter Pares 2009. Autor i współautor 43 publikacji naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych. Posiada dorobek naukowy punktowany indeksem Impact Factor 4,127 oraz 190 pkt MNiSW, wskaźnik Hirsha równy 2. Autor książki „Rola lekarza dentysty w rozpoznawaniu przemocy wobec dzieci” pomysłodawca tłumaczenia oraz tłumacz książki „Handbook of Local Anesthesia” dla wydawnictwa Elsevier.
Zdobywca I miejsca w Konkursie Kół Naukowych na najlepszą pracę 48 Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych Lublin 2009 w dziedzinie farmakologii. Uczestnik licznych praktyk oraz szkoleń stomatologicznych w Polsce oraz za granicą (m.in. w Szwajcarii, Norwegii, Belgii, Francji, Grecji, Niemczech, Austrii, Włoszech, Turcji oraz Indiach).

Prywatnie ojciec 2 córek, pasjonat sportu. Mistrz świata lekarzy skoku w dal oraz kilkukrotny wicemistrz świata lekarzy w biegu na 100 i 200 metrów. W wolnych chwilach uprawia lekkoatletykę, snowboard oraz skoki spadochronowe.

GALIP GUREL

TEMAT:

Komunikacja cyfrowa i praca zespołowa w trakcie spersonalizowanego projektowania uśmiechu.

 

Wprawdzie rezultaty zabiegów estetycznych przynoszą zazwyczaj doskonałe efekty, jednak zdarza się, że oczekiwania pacjentów nie zostają spełnione. Powodem może być rozdźwięk pomiędzy wzorem uśmiechu, a osobowością pacjenta i poczucie, że nowy uśmiech nie należy do niego. Nie posiadając wystarczającej wiedzy rozpoznanie źródła tej dysharmonii jest trudne do zidentyfikowania. Przez dziesięciolecia dentyści klinicyści poszukiwali metod zharmonizowania kształtu zębów z twarzą w oparciu o takie parametry jak płeć, osobowość i wiek. Osiągane rezultaty były dalekie od ideału, a dentyści i ceramiści projektujący uśmiech opierali się na intuicji. Wykład ma na celu zaprezentowanie nowatorskiej koncepcji tworzenia spersonalizowanego wizerunku odzwierciedlającego cechy osobowościowe pacjenta. Użycie techniki Visagismile umożliwia stomatologom przywrócenie uśmiechu, który uwzględni zarówno estetyczne, jak i psychospołeczne cechy wizerunku, co ma istotny wpływ na emocje, poczucie tożsamości, zachowanie i samoocenę pacjenta.

Obecnie technologia 2D Visagismile została przekształcona w 3D wax-up o nazwie REBEL, która umożliwia dentyście lub technikowi stworzenie doskonałej symulacji woskowej. Innymi słowy, indywidualne cechy twarzy i osobowości pacjenta są automatycznie analizowane, a nowy, spersonalizowany uśmiech natychmiast projektowany w formacie 3D.

Aby uzyskać pożądany rezultat potrzebny jest interdyscyplinarny zespół specjalistów. Każdy jego członek, zarówno lekarz specjalista, technik, jak i sam pacjent, od początku powinien mieć pełną wiedzę o planowanym leczeniu i jego końcowym efekcie. Kiedy wymagania te zostaną spełnione, główną składową sukcesu pozostaje już tylko komunikacja. Kluczową dla estetycznej doskonałości jest współpraca zarówno z pacjentem, laboratorium i lekarzami różnych specjalności od początku do końca całej operacji. Protokół, który zostanie zaprezentowany podczas wykładu kładzie nacisk na wagę właściwej komunikacji w stawianiu diagnozy i przewidywaniu efektów końcowych odbudowy estetycznej.

 

Cele naukowe:

 • Jak zapewnić komunikację pomiędzy dentystą a pacjentem
 • Jak stworzyć idealną komunikację wewnątrz zespołu (nawet, jeśli prowadzi się indywidualną praktykę)
 • Jak odnieść projektowanie uśmiechu do wyglądu i osobowości pacjenta.

 

DR GALIP GUREL biogram:

Dr Galip Gurel ukończył Uniwersytet Stambulski w 1981 roku, po czym kontynuował studia w Katedrze Protetyki Uniwersytetu Kentucky. Tytuł lekarza stomatologa otrzymał na stambulskim Uniwersytecie Yeditepe.

Dr Gurel jest założycielem i honorowym przewodniczącym EDAD – Turkish Academy of Aesthetic Dentistry.

W latach 2011-2012 był prezydentem EAED – European Academy of Esthetic Dentistry.

W październiku 2014 roku otrzymał nagrodę „The Smigel”, przyznawaną co dwa lata przez nowojorski University College of Dentistry i honorującą najznamienitszych stomatologów estetycznych świata za wkład społeczny, podnoszenie poziomu stomatologii estetycznej, wizję oraz umiejętność prezentowania innowacyjnych pomysłów na arenie międzynarodowej, jak również edukację w zakresie nowoczesnej estetyki dentystycznej, technologii oraz nowych technik stosowanych w stomatologii ogólnej.

Jest również członkiem American Society for Dental Aesthetics (ASDA) i American Academy of Restorative Dentistry (AARD), posiadaczem honorowego dyplomu American Board of Aesthetic Dentistry (ABAD) .

Dr Gurel redaktorem naczelnym tureckiego „Quintessence Magazine”, zasiada w radzie redakcyjnej pism AACD, PPAD (Practical Procedure & Aesthetic Dentistry) i EJED (European Journal of Esthetic Dentistry).

Daje wykłady z zakresu stomatologii estetycznej na całym świecie, szkoli studentów studiów doktorskich z dziedziny stomatologii estetycznej.

Wykłada gościnnie na New York University (USA), Marseille Dental University (Francja) i Istanbul Yeditepe University (Turcja).

Jest autorem tłumaczonego na 12 języków „The Science and Art of Porcelain Laminate Veneers” wydanego przez Quintessence Publications w 2003 roku.

Od 1984 roku prowadzi w Stambule własną klinikę specjalizującą się w stomatologii estetycznej.

Jako uznany sportowiec dr Gurel 110 razy stawał na czele reprezentacji Turcji w piłce wodnej jako kapitan drużyny, był zwycięzcą rajdu Camel Trophy i uczestnikiem rajdu Paryż-Dakar.

CONFERENCE JUNE 7TH-9TH 2018

PASE EXCLUSIVE
 • ACTIVE PASE MEMBER

 • PLN0
 • until 20th May 2018
  z obowiązkową płatną aktualną składką członkowską

 • PASE MEMBERS REGULAR

 • PLN1750
 • until 20th May 2018

 • PASE MEMBERSFEE PAID ON SITE

 • PLN1950
 • until 8th June 2018
  In the case of on-site payment, fee can be paid at the registration – online only

 • NON-ATTACHED in the PASEREGULAR

 • PLN1900
 • until
  20th May 2018

 • NON-ATTACHED in the PASEFEE PAID ON SITE

 • PLN2100
 • dotyczy osób z opłaconymi składkami członkowskimiuntil 8th June 2018
  In the case of on-site payment, fee can be paid at the registration – online only

 • TECHNICIANSREGULAR

 • PLN1390
 • until
  20th May 2018

 • TECHNICIANS FEE PAID ON SITE

 • PLN1390
 • until 8th June 2018
  In the case of on-site payment, fee can be paid at the registration – online only

 • ARTISTIC SPECTACLE GALA PARTY

 • PLN270
 • until 8th June 2018
  Within the Conference, in the evening (including 8% VAT)

PRE-CONFERENCE WORKSHOPS 7TH OF JUNE 2018

 • Practical workshops

 • PLN500 BRUTTO
 • If you have any questions please contact:
  Mr. Adrian Bieńkowski
  604 251 500

  until 20th May 2018

  lorem ipsum

Warning! Priority for participating in workshops will be given to people who also participate in the lectures. Hence, the possibility of participating only in workshops (without lectures).

Polish Academy

of Aesthetic Dentistry

ul. Cecylii Śniegockiej 8 / 103
00-430 Warszawa

 

PASE office contact:

Mr Adrian Bieńkowski

phone: +48 604 251 500

e-mail: konferencje@pase.org.pl

Ladies and Gentlemen, if you have any questions please do not hesitate to contact us.

MICHAŁ CHROBAK & LIWIA MINCH

ABSTRACT:

From macro to micro – smile esthetics and interdisciplinary cooperation

 

The aging process and co-existing diseases can lead to destructive changes in the masticatory system. Therefore, the treatment of adult patients has special requirements, and the multi-specialist management is one of the basic one. During the lecture will be presented the cases of missing teeth both single and multiple and periodontal tissue defects. The authors will focus on possible changes in the field of macro and micro aesthetics

They show us the path of co-working the specialists making orthodontic, periodontal, implantological and prosthetic treatment.

 

 

DR LIWIA MINCH:

Dr. Liwia Minch received her DDS, PhD and Master of Science in Orthodontics degree from the Wroclaw Medical University (Poland) and continues work as an assistant professor in the department for Orthodontics and Dentofacial Orthopaedics. Dr. Minch is a member and instructor of Cherles H. Tweed International Foundation for Orthodontic Research and Education and Master of Science in Lingual Orthodontics (Hannover, Germany). For 5 years she’s been working as an assistant in the Department for Orofacial Surgery. Her main interests are interdisciplinary treatment of adult patients including periodontally compromised patients, surgical patients and preprosthodontic treatment. Dr. Minch is an author of over 40 articles and 50 presentations. She’s a member of Cherles H. Tweed International Foundation for Orthodontic Research and Education, Polish Orthodontic Society and European Orthodontic Society. She’s a reviewer in “European Journal of Orthodontics” and “Clinical Orthodontics”.

 

DR MICHAŁ CHROBAK:

 • 2003 Graduated from University of Medicine in Wrocław
 • 2007 PhD – application of lasers in aesthetic dentistry. University of Medicinein Wrocław
 • 2008 – 2009 Curriculum on the Goethe University in Frankfurt am Main
 • 2013-2015 Master Of Science in Oral Implantology on the Goethe University in Frankfurt am Main
 • The certified implantologist DIPLOMATE (DGOI, ICOI,PSI)
 • Founder of Limed- Dental Clinic – focused on interdisciplinary treatment
 • Co- Founder of Fundacja Rozwoju Stomatologii Praktycznej
 • Participant of many courses and training sessions in endodontics, surgeryand implantology in Poland and abroad.
 • Author of publications and presentations in Polish and international conferences in the field of implantology and cosmetic dentistry
 • Biography published in the prestigious reference book ‘Who’s who in Poland’ by Hubner
 • Member of ITI, ICOI,DGOI,PSI,OSIS

SILVESTRE RIPOLL CABO & JOSE CHAQUES ASENSI

ABSTRACT:

Gingival recessions: A combined ortho-perio perspective

 

In the course of this presentation, several case reports treated with a combined approach of orthodontics and periodontics will be shown. Orthodontic treatment procedures and alternatives for the patients presented will be discussed and the implications of the periodontal features of the patients in treatment planning will be analyzed. Likewise, we will review different techniques of plastic periodontal surgery: their indication as related to the localization and morphology of the recession will be discussed.

 

 

 

 

DR JOSE CHAQUES ASENSI:

 • Degree in Medicine (M.D.), Univ. of Seville
 • Post-Graduate Degree in Stomatology (D.D.S.), Univ. of Seville
 • Post-Graduate Degree and Master Degree in Orthodontics, Case Western Reserve University Cleveland (Ohio, USA)
 • Ph.D. in Oral Sciences, Univ. of Seville
 • Active Member of the Angle Society of Europe
 • European Board of Orthodontics Member
 • Spanish Board of Orthodontics Member
 • Associate Professor, Univ. of Seville from 1995 to 2010
 • Active Member of the Spanish Society of Specialized Orthodontists (A.E.S.O.R.)
 • A.A.O. Active Member
 • “Moriyón” Award received by the Spanish Orthodontics Society
 • Member of the examining commission of E.B.O.
 • Awarded by the European Federation of Orthodontics for the best clinical paper in 2011

 

DR SILVESTRE RIPOLL CABO:

 • Degree in Dentistry, Univ. of Valencia.
 • Post-Graduate Degree and Master Degree in Periodontics, Univ. of Valencia.
 • Specialist Member of the Spanish Society of Periodontics.
 • Active Clinical Professor at the Master of Periodontics. Univ. of Seville and Univ. of Valencia.
 • President of the scientific committee of the Dentist´s College of Seville, from 2003 to 2016.
 • Creator and director of “DentalPhotoTricks”: A course&workshop on dental photography.
 • Private practice with exclusive dedication to Periodontics and Implantology in Seville since 2002.

Numerous lectures and communications about periodontal plastic surgery, implant dentistry and dental photography

PETER GEHRKE & CARSTEN FISCHER

ABSTRACT:

Team approach in CAD/CAM Implant Prosthodontics: The Digital Race for Quality has no Finish Line

 

Implant restorations go digital. 
The more CAD/CAM solutions are available on the market, the harder it becomes to decide on a system. But there are aspects worth considering. The presentation will describe and differentiate the respective production processes of available CAD/CAM Systems for custom implant abutments and frameworks with regard to precision, surface quality and cleanliness. An ultraso-nic laboratory procedure will be introduced that can be beneficially adopted for a cleaning process of CAD/CAM components, preventing inflammatory processes and therefore enhancing peri implant tissue adaptation.

 

DR PETER UWE GEHRKE :

Dr. Peter U. Gehrke completed his graduate studies at the University of Berlin School of Dental Medicine in Germany in 1991, where he received his Approbation as Dentist and his degree as Dr. med. dent. in 1992. Dr. Gehrke pursued postgraduate specialities in Prosthodontics and Implant Dentistry in Germany and was awarded the Schering Pharmaceutical Industries Scholarship. He graduated from New York University College of Dentistry with international postdoctoral training in the Division of Restorative and Prosthodontic Sciences Department of Implant Dentistry. Prior to becoming an associate of a private practice, limited to implant dentistry and oral surgery, he worked as international marketing manager and senior manager medical marketing in the implant industry. Dr. Gehrke has practiced in Germany and the U.S.A. and serves as a part-time member of the faculty at the Steinbeis University, Berlin, in the program “Master of Science in Oral Implantology and Periodontology”. He is co-author of the textbook „Fundamentals of Esthetic Implant Dentistry“ (Blackwell Publishing), has authored innumerable articles, and lectures nationally and internationally on implant prosthodontics with a focus on CAD/CAM restorative concepts as well as accelerated and esthetic protocols. Dr. Gehrke is on the Editorial Board of JDI, The Journal of Dental Implantology and an active member of the Academy of Osseointegration, the European Association for Osseointegration, the International College of Prosthodontics, and the German Society of Implantology (DGI). Since 2014 he serves on the German board of PEERS (Platform for the Exchange of Experience, Education, Research and Science, Dentsply Implants).

 

DT CARSTEN FISHER :

Carsten Fischer has been an independent dental technician running his own company in Frankfurt, Germany since 1996. He has been an internationally renowned speaker since 1994, supporting his activities through publications in many countries (Brazil, Argentina, Japan, Australia and Europe).

Carsten Fischer is a member of several professional advisory boards and a long-time consultant for major players within the dental industry. His focus is on CAD/CAM, ceramic double crowns, custom abutments, and all-ceramic materials. Between 2012 and 2014 he has been a part-time employee of Johann Wolfgang Goethe University in Frankfurt.

In 2013, his presentation was voted best-in-class by the Association of Dental Technologies (ADT). In particular, the award-winning publications with Dr. Gehrke found currently in the international dental press a high attention and are regarded as a yardstick for contemporary review of individual abutments.

Carsten Fischer is a lecturer at Steinbeis University, Berlin, speaker for various organizations (DGI) and vice president of the EADT.

DR JURGEN WAHLMANN & DT JAN HOLGER BELLMANN

ABSTRACT:

Solving complex functional and aesthetic cases – a new team approach to success.

 

More and more patients are showing up in the office, where not only aesthetic  wishes needs to be met, but also functional problems play a significant role and needs to be solved. The lecture presents a new concept to analyze such cases, carried out jointly by dentist and dental technician, based on the patient request, the functional analysis and the treatment prognosis. By showing several cases we will demonstrate the importance of different growth patterns, Angle classes and their causes, the functional treatment of those cases using the Plane system according to Udo Plaster based on the Ala-Tragus line and the NHP (Natural Head Position) and finally the prosthetic restauration.

 

PROF. INV. DR  JURGEN WAHLMANN :

Education:

1987: Graduation in Dentistry, University of Goettingen, Germany

1993: DMD, University of Muenster, Germany

 

Postgraduate Education:

2004:  Master in Aesthetics, Rosenthal Institute at New York University, United States of America

 

Employment:

1987 – 1989: Dentist at a dental office, Bad Zwischenahn, Germany

 

Business:

1989 – actual: Owner of „Dr. Wahlmann & Associates“, Edewecht, Germany

2006 – actual: Head of Dentistry, Estetica Clinic, private clinic for plastic surgery and esthetic dentistry, Hamburg, Germany

2010 – actual: Owner, White Lounge, Hamburg, Germany

 

Honors and Awards:

2005: Goldmedal, American Academy of Cosmetic Dentistry, Indirect Restaurations Category

2010: Appreciation Award, International Academy of Laser Education, Vienna, Austria

2015: Fellow, IADFE, International Academy for Dental/Facial Esthetics

2015: Member Science Advisory Board

 

Current Professional Organisations and Societies:

1994:  American Academy of Periodontology

2003: American Academy of Cosmetic Dentisty

2005: Germany Society of Cosmetic Dentistry

2005: European Society of Cosmetic Dentistry

2006: Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde

2006: Deutsche Gesellschaft für Funktionsdiagnostik- und therapie

 

Past and Current Positions held in Professional Organisations:

2008: Chairman, International Membership Committee, AACD

2011 – actual: Chairman, Give back a Smile Germany

2017: President, German Society of Cosmetic Dentistry

2011 – 2013:  Guest lecturer, University of Manchester, England, Master Program „Restorative and Aesthetic Dentistry“

since 2013:   Professor  invitado for Aesthetic Dentistry at State University of Seville, Spain

 

DT JAN HOLGER BELLMANN:

Dental aesthetics as a passion, creativity and experience, such are elements of his motivation.

Jan-Holger Bellmann was born in 1972 in Varel, Nothern Germany. He started his professional formation as a dental technician at the age of 18. He always has been fascinated by the possibilities of dental techniques.

After several years of practical work in different dental laboratories, he continued special training for a master´s grade in dental technician (german system). He finished the training efficiently after one year in 1998.

Furthermore he had achieved considerable experience as a chief of a dental laboratory and in quality management for supremely graded laboratories. In 2004 he started his own laboratory in Rastede and merged with Christian Hannker.

Than he worked closely with Dr. Gerd Körner and Dr. Amelie Bäumer-König in Bielefeld and also with Dr. Stefan Neumeyer in Eschlkam.

He know perfection in dental aesthetics can only be achieved by interdisciplinary co-operation with other specialists and by permanent further training.

As an author of specialized literature and an speaker at many different international congresses, he hands on his knowledge, with CAD/CAM technologies, aesthetics, layering technique and communication management, the future dental technicians.

In 2016 he changed his name in Bellmann Dentalstudio GmbH.

Sophie Velghe & Edris Rasta

ABSTRACT:

Pinkstetics.

 

Today having a mouth free of biological and functional problems is not enough. Patients want beautiful natural smiles. To establish this delicate harmonious balance between the teeth and surrounding soft tissue we have to go beyond just being a good technician. Intense collaboration within the team plays a significant part in achieving predictable treatment results. This lecture raises awareness of the importance of accurate case analysis and preoperative planning. Working with the soft tissue plays an important part in the success of the treatment.  However transmitting this data to the dental technician presents a challenge.   Using photo- and video based evaluations present powerful instruments that help us during the entire process.

 

 

DR SOPHIE VELGHE:

Sofie Velghe, 34 years old, graduated in 2006 from the university of Ghent (Belgium), where I was an assistant professor untill 2013 at the dept. Reconstructive dentistry.

In 2007 I founded Policlinic, a multidisciplinairy private dental clinic, in Kortrijk . Since 2015 my foundation for education is organizing lectures and workshops for collegues.  And in 2016 I started up Policlinic dental lab. Since this year I am a PhD student at Ghent university Periodontology dept.

 

DT EDRIS RASTA:

Education: 2001-2005: Education at Dutch Health Tec Academy, 2005-2006: Master degree ( crown and bridge restorations ) at Dutch Health Tec Academy

 

Work experience:

Clinical training in krefeld/ Germany (2007 – 2009)
Training in the field of zirconia and full zirconia restorations. (2009 -2011)
Research and study into layering techniques, zercon ceram kiss and Shofu ZR ceramics.

First encounter with (Lithium-Disilicate) ips e.maxceram ceramics. Performing in depth experiments and tests to develop layering technique and making lithium disilicate look  like feldspathic ceramics

(2014 – present)
From 2015 I work at Dental Design Center, Blaricum, Netherlands –  training in restorative dental techniques with Dr Martijn Moolenaar ( active member of EAED ) participating and lecturing in several national and international dental trainings.

 

 

Experience in Education

Mentoring new dentist./Trainer dental-assistents in large dental organisation Ivory & Ivory (2013 – present)
Education and training ( scientific part )  in knowledge of materials

Choice of right materials

Cementation techniques

Preparation techniques

Digital Smile Design

Facially generated treatment planning

Taking of shade

Dental photography

(2015 – present)

 

Memberships

•   Dental XP (Ivory&Ivory) 2013-2017
•   Tandartsen Praktijk (Ivory&Ivory) 2013-2017
   Dental Design Center 2014 – present

 

Skills

 • Restorative dental technology
 • Esthetic dental technology
 • Implants in multi-disciplinair team

Ceramist ( all-round dental clinical technician )

Nazariy Mykhaylyuk & Bogdan Mykhaylyuk

ABSTRACT:

Analogue vs. Digital workflow in prosthodontics

 

Throughout the years proper protocols were created by top world specialists.

Then, microscopes and other magnification systems were introduced into a daily practice, and now it is difficult to imagine dentistry without them. Everything seemed completed. But no…

Modern dentistry moves one. We are going digital.

 

 

 

 

 

 

MAIN TOPICS:

 • First visit. Scanning strategies.
 • Photo/video protocol for clinic/lab co-operation.
 • 3D wax-up design.
 • 3D printing technologies.
 • Mock-up and case analysis.
 • Preparation in digital workflow.
 • Final restorations design.
 • Milling machines.
 • Bonding procedures.

 

 

DR NAZARIY MYKHAYLYUK:

Dr. Mykhaylyuk, part of the young generation of talented doctors, has evolved under the guidance of Dr. Domenico Massironi, being a member of the Massiron

i Study Club.

He has chosen Prosthetics as his main field, focusing on the precision of the preparations under the microscope.

He is an active member of the ESMD –  European Society of Microscope Dentistry (ESMD), The AMED – Academy of Microscope Enhanced Dentistry  and the ITI – International Team for Implantology, Rosmicro – Microscopic Dentistry & Advanced Endodontics.

Currently he practices in the Dental Practice of Mykhaylyuk, that has become an official member of  the  Oral Design International Foundation, Oral Design Center Ukraine. He is also lecturing internationally and teaching courses at the Mykhaylyuk Study Center together with his father, DT Bogdan Mykhaylyuk.

 

DT BOGDAN MYKHAYLYUK:  

Technician ceramist, member of Oral Design International, lecturer of the Maximus Training Center

Member of Eastern European Society of Microdentistry, founder of the Mykhayluk Dental Clinic and Laboratory.

GALIP GUREL

ABSTRACT:

The Digital Communication & Workflow for the Personalized Smile Design 

 

While some of the final aesthetic results are creating the “wow” effect, some may fail to meet the patient’s expectations due to disharmony between the smile design and the patient’s personality. The patient may feel that the restored teeth do not really “belong” to him or her. Without the proper knowledge, the origin of this disharmony can be difficult to identify.

For decades, dental clinicians have sought to harmonise the shapes of the teeth with the entire face based on parameters such as gender, personality, and age; however, truly successful results have been elusive. Most of all the smiles are being designed intuitively by the dentist or the ceramist.

The aim of this lecture is to present a novel concept which involves the creation of a customised personal image expressing a person’s sense of identity which is based on the “visagiSMile” concept that helps dental clinicians provide restorations that account not only for aesthetics, but also for the psychosocial features of the created image, which affect patients’ emotions, sense of identity, behavior, and self-esteem.

In todays digital work, this 2D Visagismile concept is now converted to a 3D digital wax up, called the REBEL, which is allowing the dentist or the technician to have an amazing wax up immediately. In other words the facial perception and the personality of the patient is analysed automatically and the new personalised smile is designed in 3D instantly.

To obtain such results we need an interdisciplinary team work. Every member of the team (including the specialists, lab technicians and the patient) should be aware of the treatment planning and the end result from the beginning . Having all the above done correctly, major component for the success remains “communication”. The key to the aesthetic excellence requires patient communication as well as the communication with the laboratory and the specialists from the beginning of the case till the end.

The protocol that will be presented in this lecture will emphasize the importance of the correct communication which will improve the aesthetic diagnosis and the predictability of anterior aesthetic restorations.

 

Learning Objectives:

* How to establish the communication between the dentist and the patient

* How to create the perfect communication between the team members ( even though you are in solo practice)

* How to relate the smile design to the patient’s facial appearance and personality.

 

DR GALIP GUREL:

Dr. Galip Gurel graduated from the University of Istanbul, Dental School in 1981. He continued his education at the University of Kentucky, Department of Prosthodontics. Received  his MSc degree from Yeditepe University in, Istanbul.Dr. Gurel is the founder and the honorary president of EDAD (Turkish Academy of Aesthetic Dentistry). He was the President of the European Academy of Esthetic Dentistry (EAED) for 2011 & 2012.

He received “The Smigel” award in October 2014 which is granted biennially by New York University College of Dentistry to honor the best esthetic dentists in the world for the social contribution they create, their support for the improvement of esthetic dentistry ,their vision and determination and their ability to present innovative ideas around dentistry globally and the education they provide to the dental health professionals about advanced esthetics, technology and the new techniques in general dentistry.

He is also  a member of the American Society for Dental Aesthetics (ASDA) and American Academy of Restorative Dentistry (AARD) and the honorary diplomate of the American Board of Aesthetic Dentistry (ABAD) . He is also the editor-in-chief of the Quintessence Magazine in Turkey and on the editorial board of the AACD journal, PPAD (Practical Procedure & Aesthetic Dentistry), EJED (European Journal of Esthetic Dentistry). He has been lecturing on dental aesthetics all over the world and giving post graduate lectures on aesthetics dentistry.He is a visiting professor at the New York University (USA) , Marseille Dental University (France) and Istanbul Yeditepe University (Turkey). He is the author of “The Science and Art of Porcelain Laminate Veneers” published by Quintessence publications in 2003 translated into 12 different languages. He has been practicing in his own clinic in Istanbul, specializing in Aesthetic Dentistry, since 1984.

A renown sportsman, Dr. Gurel has been the Captain of the Turkish National Team of Water Polo for 110 times, a World Champion of the Camel Trophy and a participant of the Paris-Dakar Rally.

Renowned specialist will share their knowledge and clinical experience, presenting extraordinary cases and creative team work. During the pre-conference workshops organised by the Conference Sponsors we will be given an opportunity to learn practical solutions applied in the modern dentistry from the very best.

A SPECIAL GUEST

DR GALIP GUREL

The Digital Communication & Workflow for the Personalized Smile Design

DR NAZARIY MYKHAYLYUK & DT BOGDAN MYKHAYLYUK
Analogue vs. Digital workflow in prosthodontics

DR SOFIE VELGHE & DT EDRIS RASTA
Pinkstetics

DR JUERGEN WAHLMANN & DT JAN HOLGER BELLMANN
Solving complex functional and aesthetic cases – a new team approach to success

 DR PETER GEHRKE & DT CARSTEN FISCHER
Team approach in CAD/CAM Implant Prosthodontics: The Digital Race for Quality has no Finish Line

DR SILVESTRE RIPOLL CABO & DR  JOSE CHAQUES ASENSI
Gingival recessions: A combined ortho-perio perspective

DR MICHAŁ CHROBAK & DR LIWIA MINCH
From macro to micro – smile esthetics and interdisciplinary cooperation

Anna Skurska i Anita Walczak

TEMAT: 

Utrzymanie długoterminowych wyników leczenia jako sukces zespołu lekarz-higienistka.

 

Całościowe spojrzenie na profilaktykę pacjenta, nie tylko periodontologicznego, jest w nowoczesnym gabinecie dentystycznym niezbędne. Wszyscy musimy wiedzieć, jak postępować z pacjentem po zakończeniu leczenia aktywnego. Higienistka stomatologiczna, pracując z lekarzem periodontologiem, działa zespołowo. Jej zadaniem jest pomoc pacjentowi w zachowaniu długotrwałych efektów leczenia. Bez udziału tej części zespołu opieka nad pacjentem staje się niemożliwa i prowadzi szybko do komplikacji.

W jakich sytuacjach i w jaki sposób zbudować idealny model  współpracy higienistki z lekarzem i pacjentem, ponieważ wkład wszystkich w proces leczenia interdyscyplinarnego i utrzymanie jego wyników jest niesłychanie ważny?

Odpowiedzi na to i wiele innych pytań znajdziecie Państwo na naszym seminarium.

Zapraszamy całe zespoły stomatologiczne!

 

WYKŁADOWCY:

 

DR N MED. ANNA SKURSKA biogram:

Anna Skurska ukończyła studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku w 2005 roku.

Od 2006 roku jest pracownikiem Zakładu Chorób Przyzębia i Błony  Śluzowej  Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Od 2012 roku pełni w nim funkcję adiunkta. Jest członkiem zespołów badawczych prowadzących  liczne projekty naukowe  w Zakładzie Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

W 2009 roku obroniła pracę doktorską pt.: „ Ocena wpływu ozonoterapii na stan kliniczny przyzębia oraz stężenia wybranych MMP w ślinie pacjentów z agresywnym i przewlekłym zapaleniem przyzębia”, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych.

W 2011 roku zdobyła tytuł specjalisty w zakresie periodontologii. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji oraz doniesień zjazdowych w kraju i za granicą. W ramach tej działalności otrzymała nagrodę Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za osiągnięcia naukowe w roku 2012 i 2015.

Po ukończeniu studiów swą wiedzę poszerza uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach w kraju i za granicą min.: we Włoszech, Szwajcarii, Szwecji, Austrii, USA i UK. Odbyła staż szkoleniowy na Uniwersytecie w Mediolanie (Włochy), a także w Kois Center w Seattle (USA). Uczestniczy w pierwszym Międzynarodowym Programie Mistrzowskim z zakresu Periodontologii prowadzonym przez Prof. Giovanni Zucchelli na Uniwersytecie w Bolonii we Włoszech.  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego oraz European Federation of Periodontology.


ANITA WALCZAK
biogram: 

Prezydent i założyciel Stowarzyszenia Polska Akademia Profilaktyki Stomatologicznej. Dyplomowana Higienistka stomatologiczna, studentka nauk o Zarządzaniu. Na co dzień spełnia się w pracy z ludźmi, dbając o ich piękne uśmiechy. Ma bogate doświadczenie w pracy z pacjentami pracując w prestiżowych klinikach na terenie całego kraju.

Oprócz pracy klinicznej prowadzi działalność edukacyjną m.in. specjalistyczny blog dla higienistek oraz blog dla pacjentów, publikuje artykuły oraz case study w czasopismach branżowych.

Prowadzi oraz organizuje szkolenia, wykłady oraz konferencję dla higienistek stomatologicznych oraz lekarzy dentystów. Uzyskała tytuł Trenera Swiss Dental Academy.

Sukcesywnie przechodząc wszystkie etapy kariery pracowała na takich stanowiskach jak asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, koordynator zespołu higienistek, manager kliniki stomatologicznej, specjalista ds. marketingu w centrum stomatologicznym. Nieodłącznym elementem w jej pracy jest aparat fotograficzny, lupy oraz mikroskop stomatologiczny. W codziennej praktyce wykorzystuje nowoczesne możliwości laserów stomatologicznych.

Nieustannie podnosi swoje kompetencje, uczestniczy w wielu szkoleniach i konferencjach u takich wykładowców jak dr Tomasz Rozwadowski, dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak, dr Pavol Andel, dr Neha Dixit, dr Wojciech Bednarz, dr n. med. Witold Jurczyński, dr n.med Mariusz Duda, dr John C. Cranham, Mariusz Oboda, Mariusz Szuba, Tony Robbins, T. Harv Ecker, Mateusz Grzesiak i wielu innych.

Zdobywa doświadczenie od zagranicznych specjalistów, uczestnicząc w kursach m.in. Włochy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Szwajcaria.

Współpracując z klinikami stomatologicznymi, propaguje nowe standardy pracy higienistki w zespole stomatologicznym.  Na co dzień twórcza, kreatywna, otwarta na ludzi.

Regulamin  XVII Konferencji Naukowej PASE 2018

 

§1 Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników XVII Konferencji Naukowej Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, dalej zwany jest Regulaminem.

1.2. Konferencja Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (PASE), zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez PASE, zwanej w dalszej części Regulaminu Organizatorem.

1.3. Organizatorem Konferencji jest Polska Akademia Stomatologii Estetycznej z siedzibą w Warszawie ( Śniegockiej 8/103 00-430 Warszawa NIP: 9542497622)

1.4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

1.5. Uczestnikami Konferencji mogą być lekarze stomatolodzy, lekarze dentyści, lekarze medycyny, technicy dentystyczni, higienistki oraz asystentki dentystyczne, studenci wydziałów lekarsko – dentystycznych oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji jak też przedstawiciele sponsorów, w dalszej części Regulaminu zwani są Uczestnikami.

1.6. W ramach Konferencji mogą odbywać się sesje naukowo-dydaktyczne, warsztaty edukacyjne oraz wystawa przedsiębiorstw branży dentystycznej. Dokładny plan Konferencji dostępny jest na stronie internetowej.

1.7. Każdy Uczestnik, biorący udział w Konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji.

1.8. Za udział w Konferencji Uczestnik otrzyma punkty edukacyjne, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Okręgową Izbę Lekarską.

1.9. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem www.pase.org.pl

 

§2 Rejestracja uczestnictwa w Konferencji

2.1. W celu wzięcia udziału w Konferencji uczestnik ma obowiązek dokonania rejestracji oraz terminowego uiszczenia opłaty w wysokości i na konto wskazane w Serwisie Internetowym Konferencji ( www.konferencjanaukowapase2018.evenea.pl )

2.2. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:

2.2.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w Serwisie Internetowym Konferencji

2.2.2. Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.

2.3. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem Serwisu Internetowego Konferencji upływa w dniu wskazanym przez Organizatora. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa osobiście w recepcji konferencyjnej w czasie trwania Konferencji, w miarę dostępności miejsc.

2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w Konferencji.

2.5. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów prawnych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

 

§3 Opłaty

3.1. Informacja na temat wysokości opłat za uczestnictwo w Konferencji jest zamieszczona na stronie Serwisu Internetowego Konferencji.

3.2. Opłatę za udział w Konferencji należy uiścić na konto wskazane przez Organizatora. Informacje wymaganych o opłatach znajdują się również na stronie Serwisu Internetowego Konferencji.

3.3. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora na stronie Serwisu Internetowego Konferencji upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

3.4. Organizator wystawi fakturę VAT na potwierdzenie dokonanych wpłat.

3.5. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Konferencji.

3.6. Koszt udziału w Konferencji, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

 

§4 Rezygnacja z udziału w Konferencji

4.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji w terminie 14 dni od daty rezerwacji uczestnictwa nie później jednak niż na 30 dni od dnia rozpoczęcia Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej – formularz rezygnacji z konferencji stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

4.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia rezygnacji zwróci wszelkie uiszczone przez Uczestnika opłaty na wskazane przez niego konto bankowe.

 

§5 Reklamacje

5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.

5.2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji.

5.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

 

§6 Dane osobowe

6.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) jest Organizator.

6.2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestników w celu i zakresie niezbędnym do poprawnego wykonania usług. Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji.

6.3. Uczestnik ma w każdej chwili prawo do wglądu do swoich danych osobowych i może zażądać ich usunięcia lub poprawienia.

 

§7 Odwołanie Konferencji

7.1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.

7.2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca itp.), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.

 

§8 Postanowienia końcowe

8.1. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).

8.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

8.3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.

8.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie Serwisu Internetowego Konferencji.

8.5. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie Serwisu Internetowego Konferencji. Przy czym w odniesieniu do usług będących w toku, zastosowanie ma wersja regulaminu obowiązująca w chwili składania rezerwacji przez Uczestnika.

8.6. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

8.7. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.

8.8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Thursday, 7th June 2018

 

9.30 – 12.30 dr. n med. Anna Skurska & Anita Walczak Long-term maintenance of treatment results as a success of the doctor-hygienist team.
10.00 – 12.00 mgr. Zbigniew Sowiński, dt Tomasz Augustyn,
dt Jacek Świecimski
Digital impression and CAD/CAM in prosthetics and implantology as a standard procedure in practice development.
10.00 – 12.00 dr Mario Guerra How The Real Morse Taper influences success rate of implantoprosthetic reconstructions? 
13.00 – 16.00 dr Eliseo Sammarco New materials and digitization – future prospects.
14.00 – 16.00 dt Bartosz Troczyński From diagnostics to prosthetics. Protocol of cooperation and prosthetic treatment with use of modern materials, tools and communication.
12.30 – 15.30 dr Jan Kielhorn  New allograft augmentation materials change the workflow and will boost your success in implantology.
17.00 – 20.00 dr n. med. Maciej Michalak “Implantology 3.0 – current state and innovations in implantology. Use of digital techniques in implant planning” lecture and workshop.
17.00 – 20.00 dr Damian Nasulicz Digital planning in implantology using Simplant.
17.00 – 20.00 dr Lothar Kluba Concept of planning implantological surgeries based on digital solutions.
Registration:
Adrian Bieńkowski
Friday, 8th June 2018

 

8.30 – 9.30 Registration + Welcome Coffe + opening
9.30 – 12.00 dr Galip Gurel The Digital Communication & Workflow for the Personalized Smile Design
12.00 – 12.30 Welcoming Conference Participants
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 15.30 dr Nazariy Mykhaylyuk & dt Bogdan Mykhaylyuk Analogue vs. Digital workflow in prosthodontics
15.30 – 16.00 Coffee break
16.00 – 18.00 dr Jurgen Wahlmann & dt Jan Holger Bellmann Solving complex functional and aesthetic cases – a new team approach to success
18.00 General meeting of PASE Members
20.00 – 20.30 ARTISTIC SPECTACLE GALA PARTy
Saturday, 9th June 2018
9.30 – 11.00 dr Liwia Minch & dr Michał Chrobak From macro do micro – aesthetics of smile and interdisciplinary cooperation
11.00 – 11.30 Coffee break
11.30 -13.15 dr Silvestre Ripoll Cabo & dr Jose Chaques Asensi Gingival recessions: A combined ortho-perio perspective
13.15 – 14.15 Lunch
14.15 – 16.00 dr Sofie Velghe & dt Edris Rasta  Pinkstetics
16.00 – 16.30 Coffee break
16.30 – 18.15 dr Peter Gehrke & dt Carsten Fischer Team approach in CAD/CAM Implant Prosthodontics: The Digital Race for Quality has no Finish Line
18.15 Closing of the Conference

10:00 – 18:00
(sala Marco Polo)

Warsztaty dla ortodontów i protetyków

Domingo Martin,
Maria Jesus Provedo

ORTODONCJA I PROTETYKA — doskonała symbioza. Diagnoza i planowanie w przypadkach ortodontycznych i protetycznych

Empty section. Edit page to add content here.
Czwartek, 7 Czerwca 2018

 

9.30 – 12.30 dr. n med. Anna Skurska & Anita Walczak Utrzymanie długoterminowych wyników leczenia jako sukces zespołu lekarz-higienistka.
10.00 – 12.00 mgr. Zbigniew Sowiński, dt Tomasz Augustyn,
dt Jacek Świecimski
Cyfrowy wycisk i CAD/CAM w protetyce i implantologii jako standardowa procedura dla rozwoju praktyki
10.00 – 12.00 dr Mario Guerra  Jak Prawdziwy Stożek Morse’a wpływa na wskaźnik sukcesu rekonstrukcji implantologicznych?
13.00 – 16.00 dr Eliseo Sammarco  Nowe materiały i cyfryzacja – perspektywy na przyszłość
14.00 – 16.00 dt Bartosz Troczyński Od diagnostyki do protetyki. Protokół współpracy i przebiegu leczenia protetycznego z zastosowanie współczesnych materiałów, narzędzi pracy i komunikacji
12.30 – 15.30 dr Jan Kielhorn Nowe materiały typu allograft zmieniają przebieg procedur chirurgicznych i zwiększają Twój sukces w implantologii
17.00 – 20.00 dr n. med. Maciej Michalak „Implantologia 3.0 – stan obecny i innowacje w implantologii oraz wykorzystanie technik cyfrowych w planowaniu implantów” wykład i warsztat
17.00 – 20.00 dr Damian Nasulicz Cyfrowe planowanie w implantologii z użyciem Simplant
17.00 – 20.00 dr Lothar Kluba Implantologia estetyczna – koncept planowania zabiegów implantologicznych w oparciu o rozwiązania cyfrowe.
Zapisy przez biuro PASE:
Adrian Bieńkowski
Piątek, 8 Czerwca 2018

 

8.30 – 9.30 Rejestracja  + Welcome Coffe + Otwarcie
9.30 – 12.00 dr Galip Gurel komunikacja cyfrowa i praca zespołowa w trakcie spersonalizowanego projektowania uśmiechu.
12.00 – 12.30 Powitanie Uczestników Konferencji
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 15.30 dr Nazariy Mykhaylyuk & dt Bogdan Mykhaylyuk analogowy vs. cyfrowy workflow w protetyce
15.30 – 16.00 Przerwa kawowa
16.00 – 18.00 dr Jurgen Wahlmann & dt Jan Holger Bellmann rozwiązywanie złożonych przypadków funkcjonalnych i estetycznych – nowe podejście zespołowe w drodze do sukcesu.
20.00 – 20.30 Widowisko artystyczne gala party, muzeum polskiej wódki koneser
Sobota, 9 Czerwca 2018
9.30 – 11.00 dr Liwia Minch & dr Michał Chrobak od makro do mikro – estetyka uśmiechu a współpraca interdyscyplinarna
11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 -13.15 dr Silvestre Ripoll Cabo & dr Jose Chaques Asensi recesje dziąsłowe: spójny punkt widzenia orto-perio
13.15 – 14.15 Lunch
14.15 – 16.00 dr Sofie Velghe & dt Edris Rasta  Pinkstetics
16.00 – 16.30 Przerwa kawowa
16.30 – 18.15 dr Peter Gehrke & dt Carsten Fischer podejście zespołowe w protetyce z wykorzystaniem technik cad/cam: wyścigu cyfrowego o jakość nie da się zatrzymać.
18.15 Zamknięcie konferencji

10:00 – 18:00
(sala Marco Polo)

Warsztaty dla ortodontów i protetyków

Domingo Martin,
Maria Jesus Provedo

ORTODONCJA I PROTETYKA — doskonała symbioza. Diagnoza i planowanie w przypadkach ortodontycznych i protetycznych

Empty section. Edit page to add content here.

LECTURERS
2017

GALA PARTY CONFERENCE 2017

CONFERENCE PASE

2017

Conditions of reservation:

To reserve, please send an email to the below address,

writing the password PASE2018 in the subject line / pricing valid until 28/02/2018.

h2894-fo@accor.com

Using the password PASE2018 guests will be given a discount:

7/06/2018

389,00 PLN Price of a single room including breakfast, for one night

409,00 PLN Price of a double room including breakfast, for one night

8/06/2018

189,00 PLN Price of a single room including breakfast, for one night

209,00 PLN Price of a double room including breakfast, for one night

 • Payment form will be settled individually after applying.
 • Payment by bank transfer is not accepted after performance of the service.
 • The Hotel shall confirm each reservation along with its conditions in writing.
 • Car park for the Hotel guests is paid 60 PLN for one night.
 • All the above offered prices are gross ones.

Conditions of reservation:

To reserve, please send an email to the below address,

writing the password PASE2018 in the   subject line / pricing valid until 07/05/2018.

h3384-re1@accor.com

h3384-re2@accor.com

07/06/2018

Single Superior room at the price of 550,00 PLN /gross for one night

08/06/2018

Single Superior room at the price of 360,00 PLN /gross for one night

 • The above prices include breakfast at Grand’s Brasserie restaurant,
 • Prices are given in PLN and include VAT.
 • Access to the internet is included in the price.
 • The price has been calculated especially and exclusively for a group arriving at the above time and for the given number of rooms.
 • If the number of rooms or the date of group’s arrival changes, the Hotel is entitled for price verification.
 • The check-in is at 14:00 on the day of arrival, the check-out is at 12:00 on the day of departure.
 • After this time the Hotel does not guarantee availability or rooms or the above offered prices.
 • All reservations have to be guaranteed with a credit card transaction or pre-paid on the account.
 • Free of charge cancellation is possible 5 days before arrival.

In the case of cancellation after 5 days or not arriving, the Hotel charges for the first night

Conditions of reservation:

To make a reservation please CLICK

7 June 2018 / Thursday/Friday

Single room: 650 PLN a night

Double room: 750 PLN a night

8 June 2018r / Friday/Saturday

Single room: 356 PLN a night

Double room: 428 PLN a night

Fees are valid until 17/05/2018 according to cancellation conditions.

 • Accommodation fees include buffet breakfast served at the hotel
 • Prices do not include 8 % VAT.
 • Check-in time is 15:00 on the day of arrival; check-out is at 12:00 on the day of departure. Extending the stay depends on the Hotel occupancy. In the case of checking-in before 15:00 it is necessary to book one day in advance. Extending the stay until 18:00, providing rooms are available, is paid at the amount of half the price stated above. The Hotel requires prior confirmation of such possibility
PLATINUM SPONSOR
GOLDEN SPONSOR
MEDIA PATRONAGE
CREATIVE PATRON

DAMIAN NASULICZ

ABSTRACT:

Digital planning in implantology using Simplant.

 

The implant treatment planning for the whole team.

 

Surgery and prosthetics are becoming more and more friendly for doctors and patients. It’s important to know the benefits and possibilities of using Simplant as a treatment concept – from planning to prosthetic reconstruction across surgery of course.

 

DR DAMIAN NASULICZ:

Graduated from Wrocław Medical Academy in 2003. Since then he has been broadening his substantial knowledge complementing it with continuous improvement of contacts with patients and co-workers at the PRESTIGEDENT clinic – established in 2008. He is a lecturer and trainer in implantology, implant prosthetics and state-of-the-art diagnostics using CT scan and 3D visualisation. Damian Nasulicz is the author of specialist publications on implantology and 3D treatment planning in medical journals, e.g. Medical Tribune Stomatologia and Twój Przegląd Stomatologiczny. Every year he participates in prestigious, international congresses and symposia both at home and abroad. He has also got his post-graduate degree in psychology of human cooperation from the Values Mentor School at the Warsaw University of Technology.

GIAN BATTISTA GRECCO

ABSTRACT:

Implant treatment planning using CBCT.

 

1. Analysis of the tomographic image, what we can see
2. Setting the course of the channel of the lower alveolar nerve
3. Analysis of bone density in various planes
4. Definition the optimal size of implants
5. Measurement of the volume of bone substitute material needed
6. Preparation of the implantological report
7. Discussion of cases

 

DR GIAN BATTISTA GRECO:

Graduated dental studies at the University of Trieste in Italy in 2000. He works in a dental clinic at a military hospital in Milano. Dr Greco has been a co-owner of Dental Center Dentalnarco Ltd. in Trezzano Sul Naviglio in Milano since 2000. He focuses mainly on implantology and aesthetic dentistry.
He is a member of the Italian Dental Academy and the secretary of the cultural association Cenacolo Odontostomatologico Milanese.
Dr Greco is a co-author of scientific articles in international journals, as well as a speaker at national and international conferences.

JAN KIELHORN

ABSTRACT:

New allograft augmentation materials change the workflow and will boost your success in implantology.

 

The workshop will show how even complex augmentation procedures can be performed using allograft materials in a plug and play workflow. Cases with a follow up of several years as well as cone beam control will be shown. The techniques will be explained step by step and performed in a hands on training.

 

DR JAN KIELHRON:

• Study of Dentistry ( Ruperta-Carola-University Heidelberg )
• Specialization in Oral Surgery Praxis Dr.Dr. Haessler (Oppenheim)
• Oral Surgeon
• Assigned Board Specialist of Oral Implantology [DGI, DGZI, BDO,BDZI, DGOI]
• Assigned Board Spezialist of Endodontics [ DGET ]
• Member of the Medical Staff – Private Clinic Oppenheim
Implant-Education-Center (Dr.Dr.Haessler)
• Vis.-Prof. ( Univ. Ludhiana, Punjab ) Department of Oral Implantology
• Journalist for medical topics [DPB]
• Live-surgery-demonstrations, multiple publications in journals, lectures and
poster-presentations on nat. and internat. congresses.
• Multiple patents on surgical protocols and instruments
• 2005 Founding of Whiter- Öhringen ( implant competence center and
international implant training institute ) and private clinic
• 2015 Founding of Whiter Tuttlingen ( Refering Clinic for Implantology and
Endodontics + international implant training institute )
• 2017 Whiter Consulting ( McKenzie of Dentistry )
• Lecturer at the international master education program in implantology ( MOI
– university of Frankfurt, Prof Paul Weigl)

 

Specialization:
• Oral Implantology ( immediate-, early- and progressive loading),
Augmentation ( bone-block grafts, sinus-lift etc. )
• 3D Diagnostic ( Cone Beam )
• Navigated surgery
• CAB – computer aided bone augmentation
• Implantprosthetics ( CAD/CAM, Cercon and Titanium, immediate restauration techniques, digital workflow, pre-treatment fabrication of prov. ordef. supra structures )

BARTOSZ TROCZYŃSKI

ABSTRACT:

From diagnostics to prosthetics. Protocol of cooperation and prosthetic treatment with use of modern materials, tools and communication.

 

Increasing quality of our performance is an obligation towards our patients and ourselves. Common planning, communication and realisation of prosthetic treatment, understanding our skills and tools, the ability to use materials and methods properly are the indispensable qualities of our profession.
The opportunity to exchange knowledge between the dentist’s office and the prosthetic lab becomes more available thanks to the digital environment.
The range of materials and solutions is getting wider too. Thus, a clear treatment and solutions path seem to be really essential.

 

SPEAKERS:

 

DT BARTOSZ TROCZYŃSKI:

Graduated from Medyczne Studium Zawodowe nr 1 in Lodz – a renowned dental technician school, one of the oldest ones in Poland.

Career path and most important achievements:

1991-1997- Working at a prosthetic laboratory in a public health facility.
1998 – Founding Laboratorium Natrodent seated in Zgierz. Limited company Bartosz Troczyński & Piotr Nagadowski.
2000 – Expanding company activity – commercial and technical representation of Elephant dental B.V.
2002 – Further development of the activity – commercial and technical representation of Girrbach Dental. (today AmannGirrbach.)
2004- Starting training courses. Organising and leading courses and workshops in ceramic and articulation.
2007 – Relocating the Laboratory to the Medical University in Lodz and starting cooperation with the School as chief prosthetist.
2011 – Expanding company activity – commercial representation of DMG.
2013 – Relocating to own seat in Lodz. Starting the training centre AmannGirrbach and a laboratory of dental technics offering full spectrum of prothetic works, applying modern technologies and materials. Continued cooperation with doctors and dental centres.
2015 – Starting training and presenting cooperation with DMG.
2015 – Expanding activities – commercial and technical representation of Cendres & Metaux.
2015 – Starting precursor works with new polymers Pekkton and Peek.
2017 – Expanding activities – an independent project dedicated to trainings and individual work Bartosz Troczyński – Smile Design.

During his 27-year long career he has gained skills and experience, which allow him to successfully run one of the most reputable prosthetic labs in Poland – Natrodent, seated in Lodz. Long-term, direct cooperation with doctors and patients has resulted in gaining professional knowledge and ability to solve challenging prosthetic cases, as well as accomplishing tasks from planning to reconstructing. He finds constant self-development and modernizing the Lab equally important as sharing specialist knowledge during workshops

ANNA SKURSKA & ANITA WALCZAK

ABSTRACT:

Long-term maintenance of treatment results as a success of the doctor-hygienist team.

 

A comprehensive look at the prophylaxis of the patient, not only periodontological, is necessary in a modern dental office. We all need to know how to deal with the patient after active dental treatment. A dental hygienist, working with a periodontologist, works in a team. This is an important role to assist the patient in maintaining long-term treatment effects. Without the participation of this group of dental office staff, it’s impossible to take care of the patient and complications appear quickly.

How to build an ideal model for the cooperation of a hygienist with dentist and patient, as everybody contribution is extremely important to succeed in the interdisciplinary treatment process and maintenance of final results?
Answers to this and many other questions can be found at our seminar.
We invite whole dental teams…!

 

SPEAKERS :

 

DR ANNA SKURSKA

DDS PhD Anna Skurska has obtained her dental degree in 2005 from Medical Academy of Białystok.

Since 2006, she is an assistant at the Department of Periodontal and Oral Mucosa Diseases in Medical University of Białystok. Since 2012, she has the position of an adjunct of the Department. She is a member of a research team and she is actively running many scientific programs at the Department of Periodontal and Oral Mucosa Diseases at the Medical University of Białystok.

In 2009 she defended a master’s thesis „Evaluation of the influence of ozonotherapy on the clinical parameters and MMP levels in patients with chronic and aggressive periodontitis.”

In 2011, she has obtained the license in the field of periodontology. She is the author of multiple domestic and international publications and abstracts, for which she has received an Award of the Rector of Medical University of Białystok in 2012 and 2015.
She constantly broadens her knowledge at numerous domestic and international courses ( Italy, Switzerland, Sweden, Austria, USA and UK). She has obtained her training at the Dental School of University in Milan (Italy) and Kois Center in Seattle (USA). She is currently attending the first International Master Program in Periodontology led by prof. Giovanni Zucchelli of the University of Bologna (Italy). She is a member of a Polish Society of Periodontology and European Federation of Periodontology.

 

ANITA WALCZAK

The President and the founder of The Association Polish Academy of Dental Prophylaxis.
A certified dental hygienist and a student of management.

She fulfils her ambition of working with people on a daily basis by taking care of their beautiful smiles. Highly experienced in working with patients of top-class dental clinics across Poland. Apart from clinical work she is also involved in education by creating a specialist blog for hygienists and patients alike, publishing articles and case studies in dental periodicals, organizing and giving lectures, providing trainings and conferences aimed at dentists and dental hygienists. She has been awarded a title of Swiss Dental Academy Trainer.

Her professional career has taken her through all stages of being a dental assistant, a dental hygienist, a hygienist team coordinator, a dental clinic manager, a marketing specialist of a dental centre to name just a few.

A camera, a magnifying glass and a microscope have been indispensable tools of her work. She takes advantage of modern dental lasers in daily practice.

She continually improves her skills and competences by participating in numerous trainings and conferences led by, among others, Tomasz Rozwadowski (MD), Kinga Grzech-Leśniak (Ph.D. of medicine), Pavol Andel (MD), Neha Dixit (MD), Wojciech Bednarz (MD), Witold Jurczyński (Ph.D. of medicine), Mariusz Duda (Ph.D. of medicine), John C. Cranham (MD), Mariusz Oboda, Mariusz Szuba, Tony Robbins,T. Harv Ecker, Mateusz Grzesiak.

She has been gaining experience from foreign specialists by taking part in courses held in Italy, Great Britain, the USA and Switzerland. She has been promoting new standards of dental hygienist work within a dental team while cooperating with dental clinics. She is a creative, outgoing and open-minded person.


ABSTRACT:

From diagnostics to prosthetics. Protocol of cooperation and prosthetic treatment with use of modern materials, tools and communication.

Increasing quality of our performance is an obligation towards our patients and ourselves. Common planning, communication and realisation of prosthetic treatment, understanding our skills and tools, the ability to use materials and methods properly are the indispensable qualities of our profession.
The opportunity to exchange knowledge between the dentist’s office and the prosthetic lab becomes more available thanks to the digital environment.
The range of materials and solutions is getting wider too. Thus, a clear treatment and solutions path seem to be really essential.

SPEAKERS:

DT BARTOSZ TROCZYŃSKI :

Graduated from Medyczne Studium Zawodowe nr 1 in Lodz – a renowned dental technician school, one of the oldest ones in Poland.

Career path and most important achievements:

1991-1997- Working at a prosthetic laboratory in a public health facility.
1998 – Founding Laboratorium Natrodent seated in Zgierz. Limited company Bartosz Troczyński & Piotr Nagadowski.
2000 – Expanding company activity – commercial and technical representation of Elephant dental B.V.
2002 – Further development of the activity – commercial and technical representation of Girrbach Dental. (today AmannGirrbach.)
2004- Starting training courses. Organising and leading courses and workshops in ceramic and articulation.
2007 – Relocating the Laboratory to the Medical University in Lodz and starting cooperation with the School as chief prosthetist.
2011 – Expanding company activity – commercial representation of DMG.
2013 – Relocating to own seat in Lodz. Starting the training centre AmannGirrbach and a laboratory of dental technics offering full spectrum of prothetic works, applying modern technologies and materials. Continued cooperation with doctors and dental centres.
2015 – Starting training and presenting cooperation with DMG.
2015 – Expanding activities – commercial and technical representation of Cendres & Metaux.
2015 – Starting precursor works with new polymers Pekkton and Peek.
2017 – Expanding activities – an independent project dedicated to trainings and individual work Bartosz Troczyński – Smile Design.

During his 27-year long career he has gained skills and experience, which allow him to successfully run one of the most reputable prosthetic labs in Poland – Natrodent, seated in Lodz. Long-term, direct cooperation with doctors and patients has resulted in gaining professional knowledge and ability to solve challenging prosthetic cases, as well as accomplishing tasks from planning to reconstructing. He finds constant self-development and modernizing the Lab equally important as sharing specialist knowledge during workshops

ELISEO SAMMARCO

ABSTRACT:

 New materials and digitization – future prospects

 

Futuristic visions of prosthetics are becoming a reality. Nowadays in everyday work we pay more and more attention to the strength of adhesion, less invasive procedures and aesthetics of works without metal.
We have a lot of data, publishing interesting research results, but we still have doubts, which material is the best? Is monolithic zirconium oxide aesthetic? Does it make sense to move the dental office to a full digital flow of information?

Can full digital replace analog workflow?

During the lecture we will try to answer the questions supported by clinical cases and literature:
– Can we trust adhesion or not? How to achieve the best material properties?
– Is there adhesion on the zirconia?
– Does the indirect method of traditional cementation lose with the new Panavia v5.?
– How to cement translucent zirconia?
– How to choose bonding materials and what are the criteria for their selection?

 

 

DR ELISEO SAMMARCO biogram: 

Honor Guard at the prestigious Military Academy of Milan where he Graduates in 2009, he decides to leave Italy for Spain where he finished DDS program in in 2014 from European University of Madrid.

During the studies he served as Medicine Faculty President for one year and took three exchange programs: Lodz (Poland), Boston (Massachusetts) and Prague (Czech Republic).

In 2014 he attended one year program in Roth Orthodontics and a Master Course in Conservative Dentistry with Roberto Spreafico.

In 2015 was active in the yearly Periodontics Master Program by Dr. Stefano Parma Benfenati and in the Prosthodontics Master Course by Dr. Piero Venezia.

In 2016 he finished a Continuing Education Course in Implant Dentistry by New York University and after taking Dr. Federico Ferraris’ course in Restorative and Aesthetic dentistry he entered Adhesthethics group and was entrusted by Federico Ferraris with different projects both on Indirect Restoration and Digital Dentistry topics.

He contributed in some of the International publications of the group and he’s in charge of the development of Digital Protocols.

In 2018 he attended the full master program in Prosthetic Dentistry by Dr. Mauro Fradeani.

From 2014 he’s practicing in his family Clinic with a special focus on Adhesive Dentistry and Perio surgery.

Being introduced to Digital technology by the time of his studies, he never stopped loving the subject. He’s in fact an International Certificated CEREC Trainer and he is now exploring new protocols by the use of face scanners.

TOMASZ AUGUSTYN, ZBIGNIEW SOWIŃSKI, JACEK ŚWICIMSKI

 

ABSTRACT:

Digital impression and CAD/CAM in prosthetics and implantology as a standard procedure in practice development.

 

During the course we will present procedures and technologies allowing to bring your practice to a higher, digital level of prosthetics.

 

 • Preparing the patient, scanning, presenting whole procedure.
 • Exemplary cooperation with a prosthetic lab.
 • When and how to set up a Cad/Cam prosthetic lab in a dental office.
 • Designing and milling 1 crown and 1 inlay.

 

LECTURERS’ CVs 

 

dental technician TOMASZ AUGUSTYN

Co-owner of Laboratorium Dentystyczne – a pioneer facility in the field of digital solutions applied in dental offices and dental labs. The Laboratorium Dentystyczne has created their own production line of prosthetic restorations based on fully digitalised workflow. The proposed concept is distinguished by its consistency, effectiveness, precision and reproducibility. We support implementation of digital systems starting from intraoral scans and ending with digitally designed smile.

 

ZBIGNIEW SOWIŃSKI M.A.

Graduated from Wrocław University, the Faculty of Physics and Astronomy in the field of Medical Physics. Passionate about cutting-edge technologies, promoter of digital dentistry. For the last two years he has been specialising in CAD/CAM department of the Optident Company. Provides lectures and trainings for doctors.

 

dental technician JACEK ŚWIECIMSKI

In 2013 he obtained the diploma of dental technician from Wielkopolska Szkoła Medyczna in Poznań. Since 2014 he has been cooperating with Laboratorium Dentystyczne in Wałbrzych, where he developed his competencies in the field of CAD/CAM. He has participated in various courses and workshops, striving to innovate and seek new solutions in the development of digitization in the prosthodontist’s daily practice.

LOTHAR KLUBA

ABSTRACT:

Esthetic implantology – concept of planning implantological surgeries based on digital solutions.

 

Learn about the new reality of cooperation between a dentist and a dental technician using a digital implant planning program.

See how a successful implantology process can look like from implantation to ready prosthetic restoration before surgery at the digital planning stage.

We will present a new reality of implantology supported by 3D radiological diagnostics, implantological templates and models printed in 3D technology.

 

DR LOTHAR KLUBA: 

Education:1979 – 1981 Medical Technician. Scholarship: 1981 – 1983 Scholarship of the Otto Benecke Foundation

Studies:

1983 – 1986 Medical College, Tübingen
1986 – 1988 Studies in Philology and History, Tübingen
1988 – 1993 Study of Dentistry, Münster and Tübingen
2007 – 2009 Master Program “Master of Science in Oral Implantology” Steinbeis University in Berlin

Professional experience: 1993 – 1996 Practice in Nagold and Essen, with particular emphasis on implantology, periodontology, holistic dentistry. 1996 Opening own dental practice in Düsseldorf

Qualifications: Implantology, functional diagnostics, root canal treatment, regular training in the field of aesthetic dentistry, periodontics, piezosurgery and laser treatment.

Membership in professional communities: Since 2004, member of the international team of experts in micro-invasive dentistry in Zurich. German Society for Dental Implantology DGZI. German Society for Periodontology, DG PARO

MARIO GUERRA

ABSTRACT:

How The Real Morse Taper influences success rate of implantoprosthetic
reconstructions?

 

During the last 20 years tightness of implant-abutment connection has been one of the most frequently discussed topics referring to implant prosthetics. The Zipprich’s study, published in 2008, conclusively confirmed that only conical connections guarantee stable and permanent effect. Morse cone, known since the second half of the 19th century ( boltless connection with an approximately 3-degree cone) is one of them. During the workshop participants will get to know the benefits of using it in implantprosthetics, which comprise the following:

– saving up to 40% of working time spent on restoration

– 3-times smaller amount of prosthetic complications in long-term observations

– simplification of procedures and decreasing the number of necessary components and

– 30% higher fatigue strength of the carried out work.

The lecture will be accompanied by a practical, model-based part.

 

DR MARIO GUERRA biogram: 

M.D. graduate cum laude in Medicine and Surgery in 1982 – University of Rome, D.D.S degree in Dentistry at the University of Perugia. Dr. Guerra is director of the Dental department at Gubbio Hospital since 1984 . He is the Corporate Dental Stomatology Coordinator of ASL no. 1 (Public Health Unit) since 1991 and is the Dental Dept. Director of Thyssen Krupp in Terni since 1995.From 1988 to 2003, worked as a Professor at the University of Perugia at the Dental School. Dr. Guerra worked as a professor in the School of specialization in Rheumatology at the University of Ancona in the academic year 1993-94. In the years 2008/2009/2010, was professor and tutor in the Master in oral implantology and prosthetic restorations at the Sapienza University of Rome. Dr. Guerra is a professor in Master, in the years 2010/2011, in oral implantology and prosthetic restorations at the Sapienza University of Rome and in the years 2011-2013 is professor in the master of oral implantology at the University of Cagliari. In 2012 he teaches at the   Master in Oral Implantology at Naples University. In 2013 He is Professor at the course of high formation Orthodontics vs Implantology at  L’Aquila University.

 

He has attended numerous international courses and congresses in dental stomatology, most of them as a lecturer of original presentations. Also Member of the European Academy of Osseointegration and American Academy of Osseointegration. Dr. Guerra has published and issued many articles and works in domestic and international dental magazines, most of them of experimental nature focusing on Orthodontics and Oral Implantology. Permanently and constantly teaching basic and advanced courses in Implantology in private and public institutions. Coauthor of the book

 

CONTEMPORARY IMPLANTOLOGY: GUIDELINES IN DIAGNOSIS, SURGERY AND PROSTHESIS.

 

JAN PIETRUSKI

WARSZTAT: ZACHOWANIE KOŚCI BRZEŻNEJ I ESTETYKA TKANEK MIĘKKICH W IMPLANTACJI SKOŚNYCH WYROSTKÓW

po angielsku

 

Ukończył studia na Akademii Medycznej w Białymstoku, gdzie w roku 1989 uzyskał dyplom lekarza, a w 1992 lekarza stomatologa. Po studiach od 1992 roku przez 8 lat pracował w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej, jako asystent i adiunkt. Jest specjalistą protetyki stomatologicznej. W roku 1996 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych a w 2013 doktora habilitowanego.

 

Wiedzę zawodową zdobywał w kraju i za granicą, przede wszystkim we Francji, Niemczech, Włoszech i USA. Od początku kariery lekarskiej publikuje artykuły w czasopismach fachowych. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i wystąpień zjazdowych, monografii „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna”, która ukazała się w 2010r., oraz współautorem podręcznika „Atlas prac protetycznych do pracy z pacjentem”.

 

Dr Jan Pietruski od 1999 roku prowadzi w Polsce i za granicą szkolenia dla stomatologów. Dotyczą one zagadnień związanych z protetyką stomatologiczną ze szczególnym uwzględnieniem dużych rekonstrukcji protetycznych, implantoprotetyki, zaburzeń zwarcia i estetyki. Jest członkiem założycielem i prezydentem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, v-ce prezesem podlaskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej, członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Podlaskiego Stowarzyszenia Stomatologów. Piastuje stanowisko redaktora naczelnego polskiego wydania European Journal of Esthetic Dentistry.

MAŁGORZATA PIETRUSKA

WARSZTAT: ZACHOWANIE KOŚCI BRZEŻNEJ I ESTETYKA TKANEK MIĘKKICH W IMPLANTACJI SKOŚNYCH WYROSTKÓW

 

W 1992 roku ukończyła studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Od 1993 do 2004 roku pracowała w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Akademii Medycznej w Białymstoku, na stanowisku adiunkta. W 1998 zdobyła specjalizację II stopnia z periodontolgii z wyróżnieniem, w 1996 roku obroniła pracę doktorską pt. “Zachowanie się niektórych testów odpornościowych w przebiegu zapalenia przyzębia”, zaś w 2005 rozprawę habilitacyjną pt. “Ocena wybranych technik regeneracyjnych stosowanych w leczeniu zapaleń przyzębia”. W 2013 roku uzyskała tytuł profesora. Jest pierwszym kierownikiem Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej UMB, utworzonym w 2005 roku.

 

Po studiach wiedzę zdobywała na licznych stażach i szkoleniach głównie za granicą. Jest autorką ponad 160 publikacji naukowych i doniesień zjazdowych, za które była dziesięciokrotnie nagradzana przez Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku i Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Jest współautorką monografii „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna”, za którą autorzy otrzymali nagrodę dydaktyczną Ministra Zdrowia i współautorem książek „Atlas prac protetycznych do pracy z pacjentem”  oraz “Leczenie zespołowe w implantologii. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia”. Trzykrotnie była nagradzana prestiżową nagrodą „Tytani implantologii”. Od lat prowadzi kursy i wykłady w Polsce i za granicą, a od 2010 roku jest międzynarodowym wykładowcą European Federation of Periodontology.

 

Wchodzi w skład zespołów redakcyjnych następujących czasopism: „Magazyn Stomatologiczny”, „e – Dentico” i „Stomatologia Estetyczna”. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, OSIS i Podlaskiego Stowarzyszenia Stomatologów.

WARSZTATY: ZACHOWANIE KOŚCI BRZEŻNEJ I ESTETYKA TKANEK MIĘKKICH W IMPLANTACJI SKOŚNYCH WYROSTKÓW

Przy większości implantacji przed lub w trakcie zabiegu wymagana jest augmentacja tkanek twardych lub miękkich. Wiąże się to z dodatkowym obciążeniem biologicznym i finansowym pacjenta, poza tym wydłuża czas leczenia. Jednym ze sposobów uniknięcia tych dodatkowych procedur jest zastosowanie implantu, którego kołnierz nie jest prostopadły do osi implantu, ale zaprojektowany jest skośnie. Umożliwia to dopasowanie implantu do skośnej powierzchni wyrostka w taki sposób, aby na całym obwodzie kołnierza implantu był on pogrążony w kości.

 

W czasie warsztatów przedstawione zostanie kliniczne zastosowanie implantów o skośnym kołnierzu w oparciu o wieloletnie doświadczenia prowadzących. Część praktyczna obejmie procedury chirurgiczną i protetyczną z wykorzystaniem modeli fantomowych.

Warunki rezerwacji:

Aby dokonać rezerwacji, prosimy przesłać mail na poniższy adres
w temacie wpisując hasło: PASE2018

cennik aktualny do dnia 17/05/2018.

h2894-fo@accor.com

Powołując się na hasło PASE2018 goście otrzymają zniżkę.

7/06/2018

389,00 zł Cena pokoju 1-osobowego ze śniadaniem za dobę

409,00 zł Cena pokoju 2-osobowego ze śniadaniem za dobę

8/06/2018

189,00 zł Cena pokoju 1-osobowego ze śniadaniem za dobę

209,00 zł Cena pokoju 2-osobowego ze śniadaniem za dobę

 • Forma płatności będzie ustalana indywidualnie po zgłoszeniu.
 • Nie akceptujemy płatności przelewem po realizacji usługi.
 • Hotel potwierdzi każdą rezerwację wraz z jej warunkami w formie pisemnej.
 • Parking dla gości korzystających z noclegu 60 pln/doba.
 • Wszystkie powyżej proponowane stawki są cenami brutto.

Warunki rezerwacji:

Aby dokonać rezerwacji, prosimy przesłać mail na jeden z podanych adresów
w temacie wpisując hasło: PASE2018
cennik aktualny do dnia 07/05/2018.

h3384-re1@accor.com

h3384-re2@accor.com

07/06/2018

Pokój 1-osobowy Superior w cenie 550,00 PLN /brutto za dobę za pokój

08/06/2018

Pokój 1-osobowy Superior w cenie 360,00 PLN /brutto za dobę za pokój

 • Forma płatności będzie ustalana indywidualnie po zgłoszeniu.
 • Nie akceptujemy płatności przelewem po realizacji usługi.
 • Hotel potwierdzi każdą rezerwację wraz z jej warunkami w formie pisemnej.
 • Parking dla gości korzystających z noclegu 60 pln/doba.
 • Wszystkie powyżej proponowane stawki są cenami brutto.

Warunki rezerwacji:

Aby dokonać rezerwacji, prosimy kliknąć w LINK

7 czerwca 2018 r. / Czwartek/Piątek

Pokój jednoosobowy: 650 PLN za dobę

Pokój dwuosobowy: 750 PLN za dobę

8 czerwca 2018r. / Piątek/Sobota

Pokój jednoosobowy: 356 PLN za dobę

Pokój dwuosobowy: 428 PLN za dobę

Stawki obowiązują do 17/05/2018 według warunków anulacji.

 • Ceny zakwaterowania zawierają śniadanie w formie bufetu, podawane w restauracji hotelowej
 • Ceny nie zawierają 8 % podatku VAT.
 • Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 12:00 w dniu wyjazdu. Przedłużenie doby hotelowej jest uzależnione od obłożenia Hotelu. W przypadku konieczności zakwaterowania przed godziną 15:00 konieczna jest ze strony Zamawiającego rezerwacja na dzień wcześniej w formie wcześniejszego zameldowania. Przedłużenie pobytu do godziny 18:00, pod warunkiem dostępności pokoi podlega opłacie w wysokości połowy stawki za nocleg podanej powyżej – Hotel wymaga wcześniejszego potwierdzenia takiej możliwości.

MICHAŁ CHROBAK & LIWIA MINCH

TEMAT:

Od makro do mikro – estetyka uśmiechu a współpraca interdyscyplinarna.

 

Proces starzenia się oraz współistniejące choroby mogą prowadzić do destrukcyjnych zmian w obrębie narządu żucia. W związku z tym leczenie pacjentów dorosłych ma szczególne wymagania, a podstawowym jest postępowanie wielospecjalistyczne. Podczas wykładu zostaną przedstawione  algorytmy postepowania w przypadkach braków zębów zarówno pojedynczych jak i mnogich oraz ubytków tkanek przyzębia. Autorzy skoncentrują się na możliwych do uzyskania zmianach w zakresie makro i mikro estetyki, uwzględniając szczególną rolę leczenia ortodontycznego, periodontologicznego, implantologicznego i protetycznego.

 

DR LIWIA MINCH biogram:

Dr n. med. Liwia Minch jest specjalistą ortodoncji, absolwentką Akademii Medycznej we Wrocławiu, gdzie uzyskała również tytuł doktora. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Jest nauczycielem w Międzynarodowej Fundacji im. Charlesa H. Tweeda, posiadaczką tytułu Master of Science z dziedziny ortodoncji lingwalnej (Hanower, Niemcy). Od pięciu lat pracuje jako asystent w Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Jest ekspertem w dziedzinie wielospecjalistycznego leczenia pacjentów

z chorobami periodontologicznymi, pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym oraz protetyką stomatologiczną. Dr Liwia Minch jest autorką ponad 40 artykułów i 50 prezentacji, członkinią Fundacji Charlesa H. Tweeda, Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego i Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Jest recenzentką „European Journal of Orthodontics” i „Clinical Orthodontics”.

 

DR MICHAŁ CHROBAK biogram:

2003 Ukończenie studiów na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. 2007 Praca doktorska – zastosowanie lasera w stomatologii estetycznej Uniwersytet Medyczny

we Wrocławiu.

2008 – 2009 Studia na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem.

2013 – 2015 Uzyskanie tytułu Master of Science w dziedzinie implantologii, Uniwersytet Goethego we Frankfurcie nad Menem

Certyfikowany implantolog DIPLOMATE (DGOI, ICOI,PSI). Założyciel kliniki Limed specjalizującej się w leczeniu wielospecjalistycznym. Współtworzenie Fundacji Rozwoju Stomatologii Praktycznej. Uczestnictwo w kursach i szkoleniach z zakresu endodoncji, chirurgii i implantologii w kraju i za granicą. Publikacje i prezentacje na konferencjach w kraju i za granicą z dziedziny implantologii i stomatologii kosmetycznej. Biogram w polskiej edycji prestiżowego leksykonu “Hübners Who is Who”. Członkostwo w ITI, ICOI, DGOI, PSI, OSIS.

Sophie Velghe & Edris Rasta

TEMAT:

Pinkstetics.

 

W dzisiejszych czasach wymagania pacjentów nie ograniczają się wyłącznie do leczenia problemów biologicznych i funkcjonalnych jamy ustnej.  Interesuje ich również piękny i naturalny uśmiech. Harmonijne połączenie zębów i otaczających je tkanek miękkich wymaga znacznie więcej, niż tylko umiejętności technicznych. Dlatego też, aby osiągnąć zamierzony efekt leczenia tak ważna jest ścisła współpraca wewnątrz zespołu. Wykład kładzie nacisk na istotną funkcję szczegółowej analizy każdego przypadku i planowania przedoperacyjnego. Praca na tkankach miękkich odgrywa ważną rolę w procesie leczenia, dlatego tak istotna jest właściwa komunikacja z technikiem dentystycznym. Diagnozowanie z użyciem zdjęć  i video stanowi efektywny sposób znacznie usprawniający ten proces.

 

DR SOPHIE VELGHE biogram:

Urodzona w 1984 roku Sophie Velghe jest absolwentką Uniwersytetu w Gandawie (Belgia), który ukończyła w 2006, a od 2013 pracuje jako adiunkt w Katedrze Stomatologii Rekonstrukcyjnej. Od 2007 prowadzi w Kortrijk (Belgia) własną, interdyscyplinarną klinikę dentystyczną Policlinic. Od 3 lat jej fundacja edukacyjna organizuje wykłady i szkolenia dla stomatologów. W 2016 roku przy jej klinice powstało laboratorium dentystyczno-protetyczne.

Sophie Velge od tego roku jest studentką studiów doktoranckich w Katedrze Periodontologii Uniwersytetu w Gandawie.

 

DT EDRIS RASTA biogram:

Edukacja: 2001- 2005: Studia w Dutch Health Tec Academy, 2005 – 2006: Magisterium ( odbudowa przy użyciu koron i mostów) w Dutch Health Tec Academy

Doświadczenia zawodowe: Staż kliniczny w Krefeld (Niemcy) (2007 – 2009)

Szkolenie z zakresu odbudowy monolitycznej z Zerkonu. Badania nad technikami warstwowymi, zercon ceramKiss i ceramShofu ZR ceramics. Kontakt z ceramiką IPS e.max ceram (dwukrzemian litu). Prowadzenie badań i własnych testów w celu rozwinięcia technik warstwowych oraz upodobnienia dwukrzemianu litu do ceramiki feldszpatowej.  (2014 – obecnie). Od 2015 praca w Dental Design Center, Blaricum, Holandia – szkolenie w zakresie technik odbudowy estetycznej u dr Martijna Moolenaara (aktywnego członka EAED), uczestnictwo w wykładach i międzynarodo-wych szkoleniach dentystycznych. www.dentaldesigncenter.nl. Od 2016 jest aktywnym członkiem yourdentalexpert.com prowadzonej przez dr Jana Hajto.

Doświadczenia edukacyjne: Opieka merytoryczna nad młodymi stomatologami /szkolenie asystentów dentystycznych w organizacji Ivory & Ivory (2013 – obecnie). Edukowanie i szkolenie (część naukowa) w zakresie wiedzy o materiałach: Wybór właściwych materiałów, Techniki cementowania, Techniki przygotowawcze, Digital Smile Design, Planowanie leczenia na podstawie zdjęcia twarzy, Fotografia dentystyczna (2015 – obecnie)

Członkostwo: Dental XP (Ivory&Ivory) 2013-2017, Tandartsen Praktijk (Ivory&Ivory) 2013-2017, Dental Design Center 2014 – obecnie

Publikacje: Tandarts praktijk ( przypadek kliniczny, „Jak zarządzać profilem wyłaniania używając usunięty ząb”. Tandarts praktijk (przypadek kliniczny, „Jak używać dobarwiaczy MO 0 do maskowania przebarwień i uzyskania efektu naturalnej fluorescencji w pracach po minimalnej preparacji.” Technika nakładania warstwowego dające efekt naturalności za pomocą  “jednego wypalenia.” Technika wewnętrznych przebarwień  (ZWP – artykuł dostępny online)

Wykłady:

Wykłady + szkolenia techników dentystycznych w kraju i za granicą 2015 – obecnie

Wykłady + szkolenia początkujących dentystów w kraju i za granicą 2015 – obecnie

Wykłady dla Dental Group Ivory&Ivory – stomatologia estetyczna & technologia dentystyczna 2013 – 2016

Wykłady dla Dental Group Ivory&Ivory – planowanie leczenia z użyciem licówek porcelanowych 2014 – 2016

PETER GEHRKE & CARSTEN FISCHER

TEMAT:

Podejście zespołowe w protetyce z wykorzystaniem technik CAD/CAM: 

wyścigu cyfrowego o jakość nie da się zatrzymać.

 

Odbudowa przy użyciu implantów coraz częściej opiera się na stosowaniu technik komputerowych. Im więcej dostępnych na rynku rozwiązań typu CAD/CAM, tym trudniej podjąć decyzję o wyborze właściwego systemu. Należy wtedy przeanalizować szereg aspektów pomocnych w podjęciu decyzji.

Prezentacja ma na celu opisanie i rozróżnienie poszczególnych procesów produkcji dostępnych na rynku systemów CAD/CAM, z uwzględnieniem łączników i szkieletów, kładąc nacisk na precyzję, jakość powierzchni i czystość. Zaprezentowane zostaną ultradźwiękowe procedury laboratoryjne, które z powodzeniem mogą być stosowane do czyszczenia elementów CAD/CAM, zapobiegając procesom zapalnym i poprawiając tym samym adaptację tkanek w okresie około implantacyjnym.

 

DR PETER GEHRKE biogram:

Dr Peter U. Gehrke jest absolwentem Wydziału Dentystycznego Uniwersytetu Berlińskiego, który ukończył w 1991 roku, rok później otrzymując pozwolenie na wykonywanie zawodu i tytuł lekarza stomatologa. W trakcie studiów podyplomowych w Niemczech uzyskał specjalizację z protetyki oraz implantologii. Był stypendystą Schering Pharmaceutical Industries. Ukończył nowojorski University College of Dentistry, gdzie odbył podoktorskie szkolenie w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej. Przed rozpoczęciem współpracy z prywatnym gabinetem specjalizującym się w implantologii i chirurgii stomatologicznej, pracował jako kierownik działu marketingu i kierownik wyższego szczebla w międzynarodowych firmach zajmujących się implantologią. Dr. Gehrke odbywał praktyki w Niemczech i USA, a obecnie pracuje na wydziale berlińskiego Uniwersytetu Steinbeis, gdzie szkoli młodych lekarzy w ramach programu Master of Science in Oral Implantology and Periodontology.

Jest współautorem podręcznika Fundamentals of Esthetic Implant Dentistry (Podstawy Implantologii Estetycznej) / Blackwell Publishing, autorem licznych artykułów i wykładów z dziedziny implantoprotetyki, w tym zwłaszcza technologii  CAD/CAM, jak również uproszczonego protokołu estetycznego.

Dr. Gehrke jest w członkiem zespołu redakcyjnego The Journal of Dental Implantology i aktywnym członkiem Academy of Osseointegration, European Association for Osseointegration, International College of Prosthodontics i German Society of Implantology (DGI).

Od 2014 roku zasiada w niemieckiej radzie PEERS – Platform for the Exchange of Experience, Education, Research and Science.

 

DT CARSTEN FISHER biogram:

Dr Carsten Fischer – technik dentystyczny, od 1996 roku prowadzący własną działalność dentystyczną we Frankfurcie. Ceniony prelegent, autor wielu publikacji wydawanych m.in. w Brazylii, Argentynie, Japonii, Australii i Europie.

Członek rad konsultacyjnych i wieloletni doradca czołowych firm branży stomatologicznej. Specjalizuje się w technologii CAD/CAM, koronach pełnoceramicznych, łącznikach i materiałach pełnoceramicznych. W latach 2012-2014 prowadził zajęcia na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie.

W roku 2013 członkowie Association of Dental Technologies – ADT uznali jego prezentację za najlepszą w swojej kategorii.

Publikacje autorstwa dr Fischera i dr Gehrke, które znaleźć można w międzynarodowych periodykach dentystycznych, wyznaczają standardy nowoczesnych badań nad wykorzystaniem indywidualnych łączników implantologicznych.

Dr Carsten Fischer jest wykładowcą na berlińskim Uniwersytecie Steinbeis, daje wystąpienia dla wielu organizacji (DGI) i pełni funkcję wiceprezydenta EADT.

SILVESTRE RIPOLL CABO & JOSE CHAQUES ASENSI

TEMAT:

Recesje dziąsłowe: spójny punkt widzenia orto-perio.

 

W trakcie prezentacji przedstawione zostaną opisy przypadków leczonych przy użyciu metody łączącej ortodoncję i periodontologię. Omówione i przeanalizowane zostaną procedury oraz różne opcje leczenia ortodontycznego, jak i wpływ cech przyzębia na planowanie leczenia. Poddamy ocenie różne techniki periodontologicznej chirurgii plastycznej, omówimy wskazania do przeprowadzenia operacji w odniesieniu do lokalizacji i morfologii recesji.

 

DR JOSE CHAQUES ASENSI biogram:

Studia podyplomowe i tytuł doktora stomatologii na Uniwersytecie w Sewilli. Magisterium i doktorat z ortodoncji, Case Western Reserve University Cleveland (Ohio, USA). Doktorat z problematyki jamy ustnej, Uniwersytet w Sewilli.

Aktywny członek Angle Society of Europe. Członek European Board of Orthodontics. Członek Spanish Board of Orthodontics

W latach 1995 – 2010 profesor wizytujący na Uniwersytecie w Sewilli. Aktywny członek Spanish Society of Specialized Orthodontists (A.E.S.O.R.). Aktywny członek A.A.O. Zdobywca nagrody „Moriyón” przyznawanej przez Spanish Orthodontics Society. Członek komisji egzaminującej E.B.O.

Zdobywca nagrody za najlepszy artykuł naukowy roku 2011, przyznawanej przez European Federation of Orthodontics.

 

DR SILVESTRE RIPOLL CABO biogram:

Studia magisterskie i podyplomowe z zakresu periodontologii, Uniwersytet w Walencji. Członek-specjalista Spanish Society of Periodontics.

Profesor klinicysta na wydziale periodontologii Uniwersytetów w Sewilli i Walencji. W latach 2003 – 2016 prezydent komitetu naukowego Wydziału Stomatologicznego Uniwersytetu w Sewilli.

Twórca i dyrektor DentalPhotoTricks: kursu i warsztatów z dziedziny fotografii dentystycznej

Od roku 2002 prowadzi w Sewilli prywatną praktykę specjalizującą się w periodontologii i implantologii

Wykładowca z dziedziny periodontologicznej operacji plastycznej, implantologii oraz fotografii dentystycznej

DR JURGEN WAHLMANN & DT JAN HOLGER BELLMANN

TEMAT:

 Rozwiązywanie złożonych przypadków funkcjonalnych i estetycznych – nowe podejście zespołowe w drodze do sukcesu

 

Coraz więcej pacjentów odwiedza gabinety stomatologiczne nie tylko ze względu na problemy estetyczne ale również z powodów funkcjonalnych. Wykład ma na celu zaprezentowanie nowej koncepcji analizy przypadków przeprowadzonej przez dentystę i technika z uwzględnieniem życzeń pacjenta, analizy funkcjonalnej i prognoz dotyczących leczenia. Opierając się na kilku klinicznych przypadkach ukażemy znaczenie typów wzrostów, klas Angle’a i przyczyn występowania nieprawidłowości. Zaprezentujemy formy leczenia funkcjonalnego przypadków z zastosowaniem PlaneSystem zaprojektowanego przez Udo Plastera w oparciu o płaszczyzny ala-tragus i naturalną pozycję głowy (NHP), kończąc na uzupełnieniach protetycznych.

 

PROF. INV. DR  JURGEN WAHLMANN biogram:

Edukacja: 1987: Ukończenie Wydziału Stomatologii, Uniwersytet w Getyndze, Niemcy, 1993:Tytuł lekarza dentysty, Uniwersytet w Munsterze, Niemcy, 2004: Magisterium z estetyki, Instytut Rosenthala na Uniwersytecie Nowojorskim, USA

Zatrudnienie: 1987 – 1989: praktyka w gabinecie dentystycznym, Bad Zwischenahn, Germany

Działalność: 1989 – do dziś: Właściciel „Dr. Wahlmann & Associates“, Edewecht, Niemcy, 2006 – do dziś: Dyrektor w „Estetica Clinic“, prywatnej klinice specjalizującej się w chirurgii i stomatologii estetycznej, Hamburg, Niemcy, 2010 – do dziś: właściciel „White Lounge“, Hamburg, Niemcy

Nagrody i wyróżnienia: 2005: Złoty Medal nadany przez American Academy of Cosmetic Dentistry w kategorii odbudowy pośredniej, 2010: Nagroda przyznana przez International Academy of Laser Education, Wiedeń, Austria, 2015: Nadanie, członkostwa IADFE, International Academy for Dental/Facial Esthetics, 2015: Członek Science Advisory Board

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń:

1994: American Academy of Periodontology

2003: American Academy of Cosmetic Dentisty

2005: Germany Society of Cosmetic Dentistry

2005: European Society of Cosmetic Dentistry

2006: Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde

2006: Deutsche Gesellschaft für Funktionsdiagnostik- und therapie

 

Stanowiska zajmowane w organizacjach: 2008: Przewodniczący International Membership Committee, AACD, 2011 – do dziś: Przewodniczący Give back a Smile, Niemcy, 2017: Prezydent German Society of Cosmetic Dentistry, 2011 – 2013: gościnne wykłady na Uniwersytecie w Manchesterze z zakresu stomatologii odtwórczej i estetycznej, prowadzone dla studentów studiów magisterskich od 2013: profesor wizytujący w Katedrze Stomatologii Estetycznej, Uniwersytet w Sewilli, Hiszpania

 

DT JAN HOLGER BELLMANN biogram:

Stomatologię estetyczną traktuję jako pasję. Kreatywność i doświadczenie są elementami, które motywują mnie w codziennej pracy.  Dr Jan-Holger Bellmann urodził się w 1972 w Varel, w północnych Niemczech. Edukację rozpoczął w wieku 18 lat, szkoląc się jako technik stomatologii. Od zawsze fascynowały go możliwości, jakie daje technika dentystyczna.

Po kilku latach pracy w laboratoriach dentystycznych kontynuował edukację w zakresie techniki dentystycznej na studiach magisterskich, które ukończył w 1998 roku. Zdobywał doświadczenia jako szef laboratorium dentystycznego, odpowiadał również za zarządzanie jakością w laboratoriach o najwyższym standardzie. W 2004 roku otworzył własne laboratorium w Rastede i rozpoczął współpracę z Christianem Hannkerem. Ściśle współpracował z dr Gerdem Körnerem i dr Amelie Bäumer-König w Bielefeld, jak również z dr Stefanem Neumeyerem w Eschlkam. Aby dojść do perfekcji w stomatologii estetycznej konieczna jest współpraca interdyscyplinarna obejmująca działania wielu specjalistów, połączona z nieustannym rozwojem zawodowym.

Publikując w literaturze fachowej i wygłaszając odczyty na międzynarodowych kongresach Jan-Holger Bellmann przekazuje przyszłym technikom dentystycznym wiedzę praktyczną z dziedziny technologii CAD/CAM, estetyki, technik warstwowych i zarządzania komunikacją. W 2016 roku jego laboratorium zmieniło nazwę na Bellmann Dentalstudio GmbH.

KONFERENCJA PASE

2017

GALA PARTY KONFERENCJI 2017

JAN KIELHORN

 TEMAT:

 Nowe materiały tupu allograft zmieniają przebieg procedur chirurgicznych i zwiększają Twój sukces w implantologii.

 

Warsztaty pokażą, jak można wykonywać nawet skomplikowane zabiegi augmentacji przy użyciu materiałów typu allograft w trybie pracy plug and play. Zaprezentowane zostaną przypadki z kilkuletniej obserwacji oraz sterowanie wiązką stożkową.

Techniki zostaną wyjaśnione krok po kroku i przeprowadzone w trakcie treningu.

 

DR JAN KIELHORN  biogram: 

Studia na Wydziale Stomatologii ( Uniwersytet Ruperta-Carola,  Heidelberg). Specjalizacja z chirurgii jamy ustnej, praktyka u dr Haesslera (Oppenheim).

Chirurg stomatologiczny. Asygnowany specjalista z zakresu implantologii (DGI, DGZI, BDO,BDZI, DGOI). Asygnowany specjalista z zakresu endodoncji (DGET)

Członek personelu medycznego w prywatnej klinice w Oppenheim. Członek Implantologicznego Centrum Edukacyjnego dr Haesslera. Profesor wizytujący na Uniwersytecie w Ludhianie, Pundżab, Katedra Implantologii.

Dziennikarz zajmujący się tematyką medyczną (DPB).

Przeprowadzanie operacji – transmisje na żywo, liczne publikacje w czasopismach medycznych, wykłady i prezentacje na kongresach krajowych i zagranicznych. Opatentowanie wielu protokołów chirurgicznych i narzędzi

2005 – założenie Whiter-Öhringen ( centrum kompetencyjne i międzynarodowy instytut szkoleniowy specjalizujące się w implantologii), prywatna klinika

2015 – założenie Whiter Tuttlingen ( klinika implantologii i endodoncji oraz międzynarodowy instytut szkoleniowy specjalizujące się w implantologii)

2017 – Whiter Consulting ( McKenzie Dentistry)

Wykłady na międzynarodowych studiach Master z dziedziny implantologii

( Uniwersytet we Frankfurcie, prof. Paul Weigl)

 

Specjalizacja:

Implantologia ( obciążenie natychmiastowe, wczesne i progresywne),

augmentacja ( przeszczep bloczka kostnego, podniesienie dna zatoki szczękowej, etc.)

Diagnostyka 3D ( promień stożkowy)

Nawigowanie w operacjach

CAB – augmentacja wsparta techniką komputerową

Implanto-protetyka ( CAD/CAM, cyrkon i tytan, techniki odbudowy natychmiastowej, cyfrowy przebieg procesów).

GIAN BATTISTA GRECCO

TEMAT:

Planowanie implantologiczne w wykorzystaniem CBCT.

 

Analiza zdjęcia tomograficznego, czyli co możemy zobaczyć? Wytyczenie przebiegu kanału nerwu zębodołowego dolnego. Analiza gęstości kości w różnych płaszczyznach. Określenie optymalnej wielkości implantów. Pomiar potrzebnego volumenu materiału kościozastępczego. Opracowanie raportu implantologicznego. Omówienie przygotowanych przypadków.

 

DR  GIAN BATTISTA GRECO biogram:

W 2000 roku ukończył studia stomatologiczne na Uniwersytecie w Triest we Włoszech. Pracuje w klinice stomatologicznej w szpitalu wojskowym w Mediolanie.

Od 2005 roku jest współwłaścicielem Dental Center Dentalnarco Ltd. w Trezzano Sul Naviglio w Mediolanie. W swojej karierze naukowej skupia się głównie na implantologii oraz stomatologii estetycznej.

Jest członkiem włoskiej Akademii Stomatologicznej oraz sekretarzem stowarzyszenia kulturalnego Cenacolo Odontostomatologico Milanese.

Dr Greco jest współautorem artykułów naukowych w międzynarodowych czasopismach, a także prelegentem na krajowych oraz międzynarodowych konferencjach.

JACEK ŚWIECIMSKI, TOMASZ AUGUSTYN,
ZBYSZEK SOWIŃSKI

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

TEMAT:

Cyfrowy wycisk i CAD/CAM w protetyce i implantologii jako standardowa procedura dla rozwoju praktyki

 

Na kursie zostaną zaprezentowane procedury i technologie które pozwolą Państwu

wprowadzić praktykę na nowy poziom – poziom cyfrowej protetyki.

 

 • Przygotowanie pacjenta, skanowanie, prezentacja całej procedury.
 • Wzorcowa współpraca z pracownią protetyczną.
 • Kiedy i jak zorganizować pracownię protetyczną Cad/Cam w Gabinecie.
 • Zaprojektowanie i wyfrezowanie 1 korona i 1 inlay.

 

WYKŁADOWCY biogramy:

 

tech. dent. TOMASZ AUGUSTYN

Współwłaściciel Laboratorium Dentystycznego – pioniera w dziedzinie cyfrowych rozwiązań stosowanych w gabinetach stomatologicznych i laboratoriach dentystycznych. W Laboratorium Dentystycznym stworzono własną linię produkcyjną uzupełnień protetycznych w oparciu o całkowicie cyfrowy system pracy. Proponowana przez Laboratorium koncepcja wyróżnia się spójnością, efektywnością, precyzją oraz powtarzalnością. Wspieramy wdrażanie systemów cyfrowych począwszy od skanów wewnątrzustnych na komputerowym projektowaniu uśmiechu kończąc.

 

mgr ZBIGNIEW SOWIŃSKI

Absolwent Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Fizyka Medyczna. Pasjonat nowoczesnych technologii, promotor cyfrowej stomatologii. Od ponad dwóch lat specjalista w dziale CAD/CAM w Firmie Optident. Prowadzi wykłady i szkolenia dla lekarzy.

 

tech. dent. JACEK ŚWIECIMSKI

W 2013 zdobył dyplom technika w Poznaniu w Wielkopolskiej Szkole Medycznej. Od 2104 roku związany z Laboratorium Dentystycznym w Wałbrzychu. Tam doskonali swoje umiejętności w dziedzinie CAD/CAM. Uczestnik licznych kursów i szkoleń, dążący  do innowacji i nowych rozwiązań w rozwoju cyfryzacji w codzienności protetyka.

LOTHAR KLUBA

TEMAT:

Implantologia estetyczna – koncept planowania zabiegów implantologicznych w oparciu o rozwiązania cyfrowe.

 

Poznaj nowy wymiar współpracy pomiędzy lekarzem a technikiem dentystycznym z wykorzystaniem cyfrowego programu do planowania implantów. Zobacz, jak może wyglądać zakończony sukcesem proces leczenia implantologicznego od chirurgii do oddania gotowej pracy protetycznej już na etapie planowania cyfrowego.  

 

Zaprezentujemy nowy wymiar implantologii wspierany diagnostyką radiologiczną 3D, szablonami implantologicznymi oraz modelami drukowanymi w technologii 3D.

 

 

DR LOTHAR KLUBA biogram:

1979 – 1981 Technik Medyczny. Stypendium: 1981 – 1983 Stypendium Fundacji Otto Benecke

 

Studia:

1983 – 1986 Studium Medycyny, Tübingen

1986 – 1988 Studium Filologii i Historii, Tübingen

1988 – 1993 Studium Stomatologii, Münster i Tübingen

2007 – 2009 Master Program “Master of Science in Oral Implantologii” Steinbeis University in Berlin

 

Przebieg pracy zawodowej: 1993 – 1996 Działalność w praktykach w Nagold i Essen, ze szczególnym naciskiem na implantologię, periodontologię, stomatologię holistyczną. 1996 Otwarcie własnej praktyki stomatologicznej w Düsseldorfie.

 

Kwalifikacje: Implantologia, diagnostyka funkcjonalna, leczenie kanałowe, regularne szkolenia w zakresie stomatologii estetycznej, periodontologii, piezochirurgii i leczenia laserem.

 

Członkostwa w społecznościach zawodowych: Od 2004r. Członek międzynarodowego zespołu ekspertów mikro-inwazyjnej stomatologii w Zurychu. Niemieckie Towarzystwo Implantologii Stomatologicznej DGZI. Niemieckie Towarzystwo Periodontologii DG PARO

MARIO GUERRA

TEMAT:

Jak Prawdziwy Stożek Morse’a wpływa na wskaźnik sukcesu rekonstrukcji
implantoprotetycznych?

 

W ciągu ostatnich 20 lat jednym z najbardziej dyskutowanych tematów dotyczących implantoprotetyki była kwestia szczelności połączenia implant- łącznik. Opublikowane w 2008 roku badania Zippricha dowiodły niezbicie, że jedynie połączenia oparte na stożku dają pewność stabilnego i trwałego efektu. Znany od połowy XIX wieku Stożek Morse’a (z definicji połączenie bezśrubowe ze stożkiem około 3 stopni) jest jednym z nich.

Podczas warsztatu uczestnicy poznają korzyści płynące z jego zastosowania
w implantoprotetyce. Składają się na nie między innymi:

– oszczędność do 40% czasu pracy przy wykonywaniu uzupełnienia

– 3-krotnie mniejsza ilość powikłań protetycznych w obserwacjach długoterminowych

– uproszczenie procedur i zmniejszenie ilości niezbędnych komponentów oraz – 30% większa wytrzymałość zmęczeniowa wykonanej pracy. Wykład będzie uzupełniony o część praktyczną na modelach.

 

DR MARIO GUERRA biogram:

Ukończył z wyróżnieniem studia z zakresu medycyny i chirurgii na Uniwersytecie w Rzymie – 1982. Uzyskał doktorat z dziedziny stomatologii na Uniwersytecie w Perugii. Od 1984 roku jest dyrektorem Oddziału Stomatologii Szpitala w Gubbio.

Od 1991 roku pełni funkcję koordynatora stomatologicznego w państwowej placówce medycznej ASL oraz od 1995 r. dyrektora Działu Stomatologicznego w Thyssen Krupp w Terni. W latach 1988-2003 pracował na Wydziale Stomatologicznym Uniwersytetu w Perugii na stanowisku profesora. W roku akademickim 1993-1994 dr Guerra szkolił na kursach Master z dziedziny implantologii i uzupełnień protetycznych na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie. W latach 20010-20011 wykładał w programie Master na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie – implantologia i uzupełnienia protetyczne, w okresie 2011-2012 wiedzę z zakresu implantologii przekazywał na studiach Master na Uniwersytecie w Cagliari.W roku 2012 prowadził podobne szkolenia na Uniwersytecie w Neapolu. W roku 2013 na Uniwersytecie w L’Aquila wykładał ortodoncję i implantologię.

Jako wykładowca i prelegent brał udział w licznych międzynarodowych kursach i kongresach stomatologicznych. Dr Guerra jest członkiem European Academy of Osseointegration i American Academy of Osseointegration. Jest autorem wielu publikacji z dziedziny ortodoncji i implantologii, zamieszczanych we włoskich i zagranicznych czasopismach stomatologicznych. Stale współpracuje z instytucjami państwowymi i prywatnymi prowadząc podstawowe i zaawansowane kursy z zakresu implantologii. Jest współautorem książki Contemporary Implantology: Guidelines in Diagnosis, Surgery and Prosthesis.

ELISEO SAMMARCO

 

TEMAT:

 Nowe materiały i cyfryzacja – perspektywy na przyszłość

 

Futurystyczne wizje protetyki staję się już rzeczywistością. Obecnie w codziennej pracy zwracamy coraz więcej uwagi na siłę adhezji, mniej inwazyjne procedury oraz iestetykę prac bez metalu. Mamy wiele danych, publikujących ciekawe wyniki badań, ale wciąż też mamy wątpliwości, który materiał jest najlepszy? Czy monolityczny tlenek cyrkonu jest estetyczny? Czy ma sens przestawianie gabinetu na pełny cyfrowy przepływ informacji? Czy full digital może zastąpić analogowy workflow?
Podczas wykładu postaramy się też odpowiedzieć na pytania wsparci przypadkami klinicznymi i literaturą:
Czy możemy ufać adhezji, czy nie? Jak osiągnąć najlepsze właściwości materiałów?
Czy istnieje adhezja na cyrkonie ? Czy pośrednia metoda cementowania tradycyjnego przegrywa z nową Panavia v5? Jak cementować półprzezroczysty cyrkon? Jak dobierać materiały wiążące i jakie są kryteria ich doboru?

 

DR ELISEO SAMMARCO biogram: 

Pierwszą z wyboru uczelnią ukończoną w 2009 roku przez dra Eliseo Sammarco jest prestiżowa Akademia Wojskowa w Mediolanie. Następnie opuszcza Włochy i w Hiszpanii kończy w 2014 roku wydział dentystyczny na Uniwersytecie w Madrycie. W trakcie studiów odbył trzy programy wymiany studenckiej: Łódź (Polska), Boston (Massachusetts) i Praga (Czechy).

W 2014 roku uczęszczał na roczny program w dziedzinie ortodoncji i specjalizacyjny kurs w dziedzinie stomatologii zachowawczej u dr Roberto Spreafico.

W 2015 ukończył program mistrzowski z zakresu periodontologii prowadzony przez dr Stefano Parma Benfenati oraz kurs protetyki stomatologicznej u dr Piero Venezia.

W 2016 roku ukończył kurs kształcenia ustawicznego w dziedzinie implantologii stomatologicznej na Uniwersytecie w Nowym Jorku

Dr. Federico Ferraris zaangażował dr Sammarco do grupy Adhesthethics w zakresie stomatologii zachowawczej i estetycznej, gdzie głównie zajmuje się tematyką dotyczącą odbudowy pośredniej, jak

i stomatologii cyfrowej. Bierze nieprzerwanie udział w międzynarodowych publikacjach tej grupy i jest odpowiedzialny za opracowywanie protokołów cyfrowych. Jest międzynarodowym certyfikowanym szkoleniowcem CEREC, a obecnie opracowuje nowe protokoły z wykorzystaniem skanerów twarzy.

W 2018 roku rozpoczął program mistrzowski w dziedzinie protetyki u dr Mauro Fradeani.

Praktykuje nieprzerwanie od czasu ukończenia studiów w swojej rodzinnej klinice szczególnie skupiając się na stomatologii zachowawczej i chirurgii periodontologicznej.

WYKŁADOWCY
2017

DAMIAN NASULICZ

TEMAT: 

Cyfrowe planowanie w implantologii z użyciem Simplant.

 

Możliwości planowania leczenia implantologicznego dla całego zespołu. Chirurgia i protetyka staje się coraz bardziej przyjazna dla lekarzy jak i pacjentów. Poznaj korzyści i możliwości wykorzystania Simplant jako koncepcji leczenia – od planowania i  chirurgię, po wykonanie odbudowy protetycznej.

 

LEK. DENT. DAMIAN NASULICZ biogram: 

Studia ukończył w 2003 r. na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od tego czasu nieustannie poszerza swoją wiedzę merytoryczną dopełniając ją ciągłym doskonaleniem kontaktu z Pacjentem i współpracownikami, czego dowodem jest istniejące od 2008r. niezwykłe miejsce – PRESTIGEDENT. Przeprowadza specjalistyczne wykłady i kursy praktyczne z zakresu implantologii, implantoprotetyki oraz najnowocześniejszej diagnostyki wykorzystującej tomografię komputerową i wizualizację w 3D. Autor specjalistycznych publikacji z zakresu implantologii i planowania w 3D w medycznych czasopismach, m. in. Medical Tribune Stomatologia czy Twój Przegląd Stomatologiczny. Co roku uczestniczy w prestiżowych, międzynarodowych kongresach i sympozjach za granicą i w kraju. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu psychologii współpracy międzyludzkiej Values Szkoła Mentorów na Politechnice Warszawskiej.

call to action image

Ibis Warszawa Centrum

Ms Aleksandra Predka, dyrektor hotelu ibis Warszawa Centrum - Hostel Warszawa Centrum serdecznie pozdrawia. Hotel Ibis Warszawa Centrum znajduje się w ścisłym centrum miasta, w pobliżu Warszawskiej Starówki i biznesowej części stolicy. Zaledwie 3 km dzielą hotel od Pałacu Kultury i Nauki. Lokalizacja ta zapewnia gościom łatwy dojazd z Dworca Centralnego i lotniska Okęcie. W ofercie hotelu znajduje się 189 komfortowych, klimatyzowanych pokoi, 6 sal konferencyjnych, restauracja, bar oraz podziemny parking (płatny). Goście będący w podróży biznesowej na pewno docenią bezprzewodowy dostęp do Internetu.

Witryna hotelu

Warunki rezerwacji:

Aby dokonać rezerwacji, prosimy przesłać mail na poniższy adres
w temacie wpisując hasło: PASE2018

cennik aktualny do dnia 17/05/2018.

h2894-fo@accor.com

Powołując się na hasło PASE2018 goście otrzymają zniżkę.

7/06/2018

389,00 zł Cena pokoju 1-osobowego ze śniadaniem za dobę

409,00 zł Cena pokoju 2-osobowego ze śniadaniem za dobę

8/06/2018

189,00 zł Cena pokoju 1-osobowego ze śniadaniem za dobę

209,00 zł Cena pokoju 2-osobowego ze śniadaniem za dobę

 • Forma płatności będzie ustalana indywidualnie po zgłoszeniu.
 • Nie akceptujemy płatności przelewem po realizacji usługi.
 • Hotel potwierdzi każdą rezerwację wraz z jej warunkami w formie pisemnej.
 • Parking dla gości korzystających z noclegu 60 pln/doba.
 • Wszystkie powyżej proponowane stawki są cenami brutto.
call to action image

Hotel Mercure Warszawa Grand

Mercure Warszawa Grand jest 10-piętrowym hotelem w zakupowej dzielnicy Warszawa zapewniającym gabinet kosmetyczny i fryzjera męskiego. Budynek został odnowiony w 2008 roku. Wiele atrakcji turystycznych Warszawy, w tym Złote Tarasy, znajdują się w 15 minutach drogi od obiektu. Obiekt jest położony w odległości 10-minutowego spaceru od centrum Warszawy. Hotel położony w centralnej lokalizacji, obok parków i drzew palmowych. Mercure Warszawa Grand Hotel oferuje pokoje dla niepalących wyposażone w darmowe wi-fi, mini bar, kontrolę parametrów klimatycznych, prasowalnicę do spodni i sofę, a w części kuchennej przygotowano zmywarkę i lodówkę. Z niektórych pokoi roztacza się widok na miasto. Goście mogą korzystać z prysznica, suszarki do włosów i szlafroków frotte, które są dostępne w każdej łazience. Codziennie rano goście mogą zjeść śniadanie w kawiarni. W restauracji całodobowej goście mogą delektować się kuchnią polską.

Witryna hotelu

Warunki rezerwacji:

Aby dokonać rezerwacji, prosimy przesłać mail na jeden z podanych adresów
w temacie wpisując hasło: PASE2018
cennik aktualny do dnia 07/05/2018.

h3384-re1@accor.com

h3384-re2@accor.com

07/06/2018

Pokój 1-osobowy Superior w cenie 550,00 PLN /brutto za dobę za pokój

08/06/2018

Pokój 1-osobowy Superior w cenie 360,00 PLN /brutto za dobę za pokój

 • Forma płatności będzie ustalana indywidualnie po zgłoszeniu.
 • Nie akceptujemy płatności przelewem po realizacji usługi.
 • Hotel potwierdzi każdą rezerwację wraz z jej warunkami w formie pisemnej.
 • Parking dla gości korzystających z noclegu 60 pln/doba.
 • Wszystkie powyżej proponowane stawki są cenami brutto.
call to action image

The Westin Warsaw

Hotel The Westin Warsaw jest doskonale usytuowany w biznesowym centrum Warszawy, kilka kroków od Pałacu Kultury i Nauki, centrum handlowego Złote Tarasy oraz Ronda ONZ, gdzie znajduje się stacja metra linii M2. Nowoczesna architektura, nietuzinkowe wnętrza i troskliwa obsługa sprawią, że w hotelu Westin poczujesz się lepiej niż przed przyjazdem.

Witryna hotelu

Warunki rezerwacji:

Aby dokonać rezerwacji, prosimy kliknąć w LINK

7 czerwca 2018 r. / Czwartek/Piątek

Pokój jednoosobowy: 650 PLN za dobę

Pokój dwuosobowy: 750 PLN za dobę

8 czerwca 2018r. / Piątek/Sobota

Pokój jednoosobowy: 356 PLN za dobę

Pokój dwuosobowy: 428 PLN za dobę

Stawki obowiązują do 17/05/2018 według warunków anulacji.

 • Ceny zakwaterowania zawierają śniadanie w formie bufetu, podawane w restauracji hotelowej
 • Ceny nie zawierają 8 % podatku VAT.
 • Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 12:00 w dniu wyjazdu. Przedłużenie doby hotelowej jest uzależnione od obłożenia Hotelu. W przypadku konieczności zakwaterowania przed godziną 15:00 konieczna jest ze strony Zamawiającego rezerwacja na dzień wcześniej w formie wcześniejszego zameldowania. Przedłużenie pobytu do godziny 18:00, pod warunkiem dostępności pokoi podlega opłacie w wysokości połowy stawki za nocleg podanej powyżej – Hotel wymaga wcześniejszego potwierdzenia takiej możliwości.

WYKŁADOWCY
2017

GALA PARTY KONFERENCJI 2017

KONFERENCJA PASE

2017

PAWEŁ GŁĘBOWSKI

Dr n. med. Paweł Głębowski, specjalista chirurg szczękowo-twarzowy;

– 1997-2007 starszy wykładowca i kierownik przychodni Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie;
– 2007-2010 Klinika Chirurgii Plastycznej Linea Corporis gdzie wykonywał samodzielnie zabiegi z chirurgii ortognatycznej środkowego i dolnego piętra twarzy, implantologii i medycyny estetycznej;

Krajowy konsultant systemu implantologicznego OSSTEM;
Posiada stopień Master z medycyny estetycznej.

SEBASTIAN STĘPNIEWSKI

Ukończyłem Akademię Medyczną w Warszawie w 2002 roku. Po stażu wyjechałem do Wielkiej Brytanii, gdzie zdobywałem doświadczenie zawodowe w londyńskich klinikach. Pracowałem między innymi ze swoim przyjacielem i mentorem Johnem Mew, którego niepokorna postać inspiruje mnie nadal.

 

Ustawicznie kształcę się uczestnicząc w kursach, sympozjach i seminariach, na swoim koncie mam już ponad 60 dyplomów – z dziedzin protetyki, implantologii i kondylografii. Wiedzę teoretyczną od lat z powodzeniem wcielam w życie, prowadząc pacjentów przez wielodyscyplinarne plany leczenia.

WARSZTATY: KOMPROMIS PROTETYCZNY CZY ZMIANA PARADYGMATU WE WSPÓŁPRACY CHIRURG – PROTETYK?

Podczas warsztatu przedstawimy przewidywalne i sprawdzone procedury implantoprotetyczne przez dwóch współpracujących ze sobą lekarzy. Zaprezentujemy modelową współpracę na linii chirurg protetyk a także zapoznamy uczestników z protokołami AIC.

 

Zaczniemy od:

 • planowania wraz z protetykiem Sebastianem Stępniewskim, planowanie klasyczne a szablon chirurgiczny;
 • następnie przejdziemy procedurę augmentacji wyrostka przy pomocy prefabrykowanych szkieletów tytanowych Smart Builder – poznamy alternatywną metodę augmentacji wyrostka za pomocą techniki namiotowej. Procedury te przedstawi chirurg Paweł Głębowski
 • w kolejnym etapie Dr Paweł Głębowski zademonstruje implantację subkrestalną z wykorzystaniem implantów TS3
 • zakończeniem warsztatów będzie omówienie procedury protetycznej przez dr Sebastiana Stępniewskiego.

 

Cel warsztatu:

 • przedstawienie sprawdzonych procedur celem unikania błędów na różnych etapach pracy lekarza – od planowania protetycznego aż do instalacji pracy protetycznej. Lekarze prowadzący przedstawią swoje doświadczenia na podstawie 10. letniej praktyki z systemem Osstem.
 • lekarze uczestniczący w warsztatach będą mieli do dyspozycji fizjodyspensery oraz modele wraz z implantami ćwiczebnymi
 • lekarze sami podczas warsztatu przećwiczą wybrane procedury. Lekarze prowadzący wyznaczą zadania dla lekarzy uczestniczących i sprawdzą poprawność wykonania ćwiczeń na modelach.

Główną wartością warsztatu jest opanowanie holistycznego protokołu implantacji – skupimy się na odcinku bocznym – bardzo często błędnie uważanym za łatwy dla lekarza implantującego. Przedstawione procedury znajdą zastosowanie w codziennej praktyce w warsztatach.

 

Partnerem warsztatu obok firmy OSSTEM będzie firma WH.

JAN PIETRUSKI

WARSZTAT: ZACHOWANIE KOŚCI BRZEŻNEJ I ESTETYKA TKANEK MIĘKKICH W IMPLANTACJI SKOŚNYCH WYROSTKÓW

 

Ukończył studia na Akademii Medycznej w Białymstoku, gdzie w roku 1989 uzyskał dyplom lekarza, a w 1992 lekarza stomatologa. Po studiach od 1992 roku przez 8 lat pracował w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej, jako asystent i adiunkt. Jest specjalistą protetyki stomatologicznej. W roku 1996 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych a w 2013 doktora habilitowanego.

 

Wiedzę zawodową zdobywał w kraju i za granicą, przede wszystkim we Francji, Niemczech, Włoszech i USA. Od początku kariery lekarskiej publikuje artykuły w czasopismach fachowych. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i wystąpień zjazdowych, monografii „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna”, która ukazała się w 2010r., oraz współautorem podręcznika „Atlas prac protetycznych do pracy z pacjentem”.

 

Dr Jan Pietruski od 1999 roku prowadzi w Polsce i za granicą szkolenia dla stomatologów. Dotyczą one zagadnień związanych z protetyką stomatologiczną ze szczególnym uwzględnieniem dużych rekonstrukcji protetycznych, implantoprotetyki, zaburzeń zwarcia i estetyki. Jest członkiem założycielem i prezydentem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, v-ce prezesem podlaskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej, członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Podlaskiego Stowarzyszenia Stomatologów. Piastuje stanowisko redaktora naczelnego polskiego wydania European Journal of Esthetic Dentistry.

MAŁGORZATA PIETRUSKA

WARSZTAT: ZACHOWANIE KOŚCI BRZEŻNEJ I ESTETYKA TKANEK MIĘKKICH W IMPLANTACJI SKOŚNYCH WYROSTKÓW

 

W 1992 roku ukończyła studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Od 1993 do 2004 roku pracowała w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Akademii Medycznej w Białymstoku, na stanowisku adiunkta. W 1998 zdobyła specjalizację II stopnia z periodontolgii z wyróżnieniem, w 1996 roku obroniła pracę doktorską pt. “Zachowanie się niektórych testów odpornościowych w przebiegu zapalenia przyzębia”, zaś w 2005 rozprawę habilitacyjną pt. “Ocena wybranych technik regeneracyjnych stosowanych w leczeniu zapaleń przyzębia”. W 2013 roku uzyskała tytuł profesora. Jest pierwszym kierownikiem Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej UMB, utworzonym w 2005 roku.

 

Po studiach wiedzę zdobywała na licznych stażach i szkoleniach głównie za granicą. Jest autorką ponad 160 publikacji naukowych i doniesień zjazdowych, za które była dziesięciokrotnie nagradzana przez Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku i Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Jest współautorką monografii „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna”, za którą autorzy otrzymali nagrodę dydaktyczną Ministra Zdrowia i współautorem książek „Atlas prac protetycznych do pracy z pacjentem”  oraz “Leczenie zespołowe w implantologii. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia”. Trzykrotnie była nagradzana prestiżową nagrodą „Tytani implantologii”. Od lat prowadzi kursy i wykłady w Polsce i za granicą, a od 2010 roku jest międzynarodowym wykładowcą European Federation of Periodontology.

 

Wchodzi w skład zespołów redakcyjnych następujących czasopism: „Magazyn Stomatologiczny”, „e – Dentico” i „Stomatologia Estetyczna”. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, OSIS i Podlaskiego Stowarzyszenia Stomatologów.

WARSZTATY: ZACHOWANIE KOŚCI BRZEŻNEJ I ESTETYKA TKANEK MIĘKKICH W IMPLANTACJI SKOŚNYCH WYROSTKÓW

Przy większości implantacji przed lub w trakcie zabiegu wymagana jest augmentacja tkanek twardych lub miękkich. Wiąże się to z dodatkowym obciążeniem biologicznym i finansowym pacjenta, poza tym wydłuża czas leczenia. Jednym ze sposobów uniknięcia tych dodatkowych procedur jest zastosowanie implantu, którego kołnierz nie jest prostopadły do osi implantu, ale zaprojektowany jest skośnie. Umożliwia to dopasowanie implantu do skośnej powierzchni wyrostka w taki sposób, aby na całym obwodzie kołnierza implantu był on pogrążony w kości.

 

W czasie warsztatów przedstawione zostanie kliniczne zastosowanie implantów o skośnym kołnierzu w oparciu o wieloletnie doświadczenia prowadzących. Część praktyczna obejmie procedury chirurgiczną i protetyczną z wykorzystaniem modeli fantomowych.

PAWEŁ PONICHTERA

Doktor Paweł Ponichtera ukończył Akademię Medyczną w Białymstoku na wydziale lekarskim w 2006 roku. Z medycyną estetyczną związany od 11 lat.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy na uczelni oraz w trakcie wielu kursów w kraju i za granicą. Ukończył cykl szkoleń dotyczących korekty tkanek miękkich twarzy we Włoszech.

Od 2015 roku pełni funkcje The World Opinion Leader jednego z producentów kwasu hialuronowego. Obecnie prowadzi cykliczne warsztaty dla lekarzy i kosmetologów w Polsce, Włoszech, Rumunii oraz na Bałkanach. Współtwórca szkoły medycyny estetycznej Aesthetic Academy i właściciel kliniki stomatologii i medycyny estetycznej.

IZABELA ROZWADOWSKA

Absolwentka kierunku Kosmetologia, Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie, Członek Krajowej Izby Kosmetologii, Współtwórca szkoły medycyny estetycznej Aesthetic Academy i trener medyczny.

 

Od 14 lat prowadzi indywidualna praktykę, uczestnik licznych konferencji i sympozjów z zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii. Główny obszar zainteresowania to małoinwazyjne metody biostymulacji skóry  i protokoły łączone.

WARSZTATY DLA LEKARZY: MEDYCYNA ESTETYCZNA W PRACY STOMATOLOGA, WYBRANE PROCEDURY ZABIEGOWE

Część teoretyczna:
1.Medycyna estetyczna stosowana w praktyce stomatologa.
2.Osocze bogatopłytkowe (PRP) i Fibryna bogatopłytkowa (PRF) w protokole leczenia.
3.Zastosowanie kwasu hialuronowego u pacjentów po leczeniu protetycznym,  ortodontycznym i implantologicznym. Wskazania i przeciwskazania.
4.Korzyści  z wykonywanych zabiegów dla lekarza i pacjenta.

 

Część pokazowa:
1. Wykonanie zabiegów z zastosowaniem wypełniacza na bazie kwasu hialuronowego
2. Wykonanie zabiegów z pozyskiwania oraz implantacji osocze bogatopłytkowego (PRP) i fibryny bogatopłytkowej (PRF).”

NAOKI AIBAm

WYKŁAD: “DENTSCAPE™: FOTOGRAFIA STOMATOLOGICZNA DLA LEPSZEJ KOMUNIKACJI NA LINII STOMATOLOG-LABORATORIUM TECHNICZNE”

Fotografia stomatologiczna może być użyta jako sposób komunikacji między stomatologiem a technikiem. W idealnym scenariuszu technik powinien najpierw móc zobaczyć pacjenta, dla którego będzie tworzył uzupełnienia, by móc dobrać ich odpowiedni odcień. Jednak znakomita większość techników, nie ma kontaktu z pacjentami. Fotografia umożliwia wypełnienie tej ‘przepaści’ pomiędzy pacjentem a technikiem, uniemożliwiającej prawidłowe, indywidualne dobranie odcienia i właściwej charakterystyki powierzchni uzupełnień.

 

W prezentowanym wykładzie, nagradzany profesjonalny fotograf i technik, Naoki Aiba (Clinical Dental Technician, CDT) poruszy zagadnienia związane z fotografią ważne dla stomatologów i techników podczas dobierania koloru. Zaprezentowane zostaną przypadki kliniczne, celem zilustrowania praktycznego zastosowania.

 

Cele edukacyjne:

▪ Opisanie metody fotografii Shade View i jej zastosowanie do analizy odcienia uzupełnień oraz do wykonania modeli cyfrowych.

▪ Zademonstrowanie protokołu fotograficznego na przypadku klinicznym.

▪ Opisanie przebiegu pracy, indywidualnego balansu bieli i profilowania koloru celem analizy odcienia.

 

WARSZTATY: FOTOGRAFIA STOMATOLOGICZNA A OKREŚLANIE ODCIENIA

Dzięki szybkiemu rozwojowi technologii cyfrowej, fotografia wydaje się prostsza. Jednak w rzeczywistości okazuje się ona nadal bardzo skomplikowana, a co za tym idzie, nadal trudno jest uzyskać dobre zdjęcia przypadków klinicznych. Podczas warsztatu praktycznego prowadzonego przez nagradzanego fotografa i technika Naoki Aiba, poruszone zostaną następujące tematy:

 • Co musimy wiedzieć o fotografii, żeby zapewnić prawidłową komunikację z technikiem?
 • Jak prawidłowo określać odcień zębów i robić zdjęcia?/span>
 • Jak poszerzyć wykorzystanie fotografii w codziennej praktyce?

 

Najważniejsze elementy kursu to:

 1. Rozwinięcie umiejętności fotograficznych.
 • Podstawowe fakty dotyczące fotografii, podstawowa fotografia stomatologiczna.
 • Najlepsze ustawienia aparatu i lampy błyskowej.
 • Dostosowanie balansu bieli i profilowania kolorystycznego przy pomocy urządzenia do sprawdzania koloru.
 1. Stosowanie fotografii w komunikacji z laboratorium technicznym.
 • Procedura pobierania odcienia oraz sesja fotograficzna: wewnątrzustna i twarzowa.
 • Prawidłowe stosowanie kolorników dla precyzyjnej komunikacji z pacjentem.
 • Praca z programem Photoshop – analiza koloru, linii pośrodkowej i płaszczyzny zgryzowej.
 1. Fotografia portretowa (jeśli czas pozwoli).
 • Fotografia portretowa w dostępnym świetle: w plenerze i w pomieszczeniach.
 • Stosowanie blendy.
 • Kompozycja estetyczna: Pozowanie trójosiowe.

 

Każdy uczestnik powinien przynieść:

 • cyfrowy aparat SLR (aparaty kontaktowe nie nadają się do tego kursu);
 • manualne ustawienia aparatu i lampy błyskowej;
 • ładowarka (jeśli dotyczy);
 • obiektyw makro;
 • lampa błyskowa makro;
 • świeże baterie do aparatu i lampy błyskowej;
 • laptop (z oprogramowaniem Photoshop Elements 14 LUB Photoshop CS) – można pobrać darmową 30-dniową wersję próbną programu Photoshop Elements pod adresem: https://www.adobe.com/products/photoshop-elements/download-trial/try.html# Proszę pobrać program w domu – pobieranie może trwać kilka godzin.
 • myszka (KONIECZNA w trakcie kursu);
 • dysk flash USB;
 • kolornik Vita Lumin oraz kolorniki, które stosują Państwo w gabinecie;
 • retraktory wargowe.

 

 

NAOKI AIBA

Urodzony w Nagoi (Japonia) technik i profesjonalny fotograf. Ukończył kurs techniki dentystycznej w Wyższej Szkole Stomatologicznej Aichi Gakuin uniwersytetu w Nagoi w 1982 r. Ukończył kurs podyplomowy z ceramiki w szkole dla techników Tokai w 1986 r.

 

Otrzymał nagrodę “Młodego wykładowcy roku” przyznawaną przez Międzynarodowe Towarzystwo Ceramistów w 1989 r. Trzy lata później Willi Geller mianował go członkiem Oral Design. Od tego czasu publikuje, prowadził wykłady i kursy w ponad 30 krajach, głównie na temat uzupełnień ceramicznych, fotografii w stomatologii, komunikacji między lekarzem a laboratorium technicznym. Aiba jest obecnie członkiem redakcji QDT. W Monterrey w Kalifornii prowadzi własne laboratorium techniczne, Science Art, Inc., które specjalizuje się w wykonywaniu wysokiej jakości estetycznych prac protetycznych. Wykłada na dwuletnim kursie praktycznym, DENTSCAPE Continuum, stworzonym dla doświadczonych techników – zajęcia prowadzone są w jego jednostce szkoleniowej, Oral Design Center w Monterrey.

NASSER SHADEMAN

LECTURE: OPTIMUM NATURAL AESTHETIC AND EFFECTIVE COMMUNICATION TECHNIQUES

Over the last few years, many advancements have been made in the practice of restorative dentistry. however, still in many ways communication between practitioners and laboratory technicians need to improve in order to assure a predictable aesthetic outcome . The expectations of our patients are rising and no longer a simply written shade B1 on a laboratory slip will be sufficient . Today patients seem more knowledgeable and demanding restorative work that is completed not just to restore their lost tooth but also to offer them the type of smiles that will appear natural in great harmony with their faces .The evolution of materials allows these expectations to be met when the dentist and laboratory technician team up , share information and work together to achieve the predictable natural looking aesthetic. This lecture will offer the know how for dentists and their technicians to understand the every day aesthetic challenges in different situation using common restorative materials and achieving ultimate aesthetic out come .

 

NASSER SHADEMAN
World’s renown Dental technologist ,international lecturer , developer of removable pink aesthetic & 20Min Smile Design Concept, professional painter,sculptor and make-up artist, world’s first ever ceramist to design micro figures within porcelain tooth. Nasser’s uncanny ability to combine the art and science of dental technology has enabled him to satisfy the cosmetic needs of most demanding dental patients including celebrities and most demanding personalities throughout Europe , US , Australia and Asia.

 

Nasser offers his world class micro aesthetic/restorative consultancy services to limited number of top dental centres around the globe and shares his many years of experience and unique skills with dental community throughout his courses world wide! He has presented numerous lectures, hands-on courses on micro aesthetics regionally and internationally. He has contributed articles and has been published in dental journals internationally.

ANTONELLO F. PAVONE

LECTURE: iTero & Invisalign: Digital tools and Clinical Technology Synergy for an Interdisciplinary Success

 

Orthodontics is not just for children and adolescents. Incresing numbers of adults have been referred to orthodontists to correct malocclusion and above all to improve the restorative treatments goals. In many istances, there is a need for a combination of restorative and orthodontic care to achieve ideal form and function.

 

Align the teeth first not only helps reduce the amount of tooth structure that is removed, it can also aid in improved oral hygiene and healthier periodontium.

 

Patients seeking cosmetic restorative dentistry will often decline conventional orthodontics because of unesthetic appereance of the appliance. Invisalign could help the patients to accept interdisiplinary treatment with invisalign. After orthodontic treatment, restorative dentistry could created ideally proportioned restorations to provide improved esthetics with a less aggressive impact on tooth structure and get a better occlusal function.

 

ANTONELLO F. PAVONE

Graduated with honours in 1995 at the University Tor Vergata of Rome. Marine dentist officier in 1996-1997; obtained his LMD from the University of Geneva in 2000. Research assistant in the Fixed Prosthodontics Department go Geneva University and Granted for research in Prosthetic dentistry and Implantology (2001-2002). Was employed as a contracted professor at the University of Aquila from 2001 to 2003. Is author of scientific articles and both national and international presentations, and in his private practice is purely dedicated to implantology, prosthodontics, restorative and esthetic dentistry. As expert in interdisciplinary mangement of esthetic cases. 2013-2016 he has been codirector of the Center of Aesthetic Dentistry of the “Laclinic – Montreux”. Since 2012 he is consultant also in “Dental Solutions Clinic” in Switzerland. Actually Phd researcher at the 2nd University of Rome – Torvergata on Dental Antiaging materials. He is certified members of European Accademy of Cosmetic Dentistry and a co-owner of Solo Sorrisi dental clinics in Italy.

National and international speaker and instructor for Invisalign. 

Peter van der Meulen

LECTURE: DIGITAL INTRA-ORAL IMPRESSIONS AND WORKFLOW

 

As digital technological development continues to gain momentum in dentistry, a fundamental consideration should be: Does the digital process of intra-oral digital impressions and subsequent digital workflow enhance treatment outcomes when compared to traditional analogue processes. This consideration, relative to patient comfort, time efficiency, accuracy of digital versus analogue impressions and the resultant accuracy of fit of restorations, together with an explanation of the digital process will be discussed. In addition, limitations and applications of intra-oral digital impressions will be highlighted relative to prosthodontics and implantology.

 

Learning objectives: Following the presentation, delegates will have an understanding of and be able to discuss the digital intra-oral impression taking process together with its advantages, limitations and application in prosthodontics and implantology. Delegates will thus be empowered to make scientifically based decisions regarding the potential acquisition of this digital technology and its correct clinical applications.

 

DR PETER VAN DER MEULEN, PROSTHODONTIST, (JOHANNESBURG / SOUTH AFRICA)

 

 

Peter is a Dental graduate of the University of the Witwatersrand (Johannesburg, South Africa). He qualified as a Prosthodontist, with distinction, in 1988 from the University of Pretoria (South Africa), where he received both Academic Honours and the Dean’s Award for Academic Distinction.

 

His passion in prosthodontics is the restoration of facial and smile esthetics, utilising advanced digital CBCT, CAD/CAM technology, all ceramic restorations and implantology, topics in which he has lectured extensively both nationally and internationally.

 

Together with his treating team, Peter won 3rd place in the NobelBiocare International Creative Circle Awards Program for the Creation of Beauty and Esthetics in Las Vegas (USA) in June 2005. This was followed in May 2007 (Las Vegas USA) by their treating team placing 2nd and 1st place in this same prestigious international event.

 

Peter was a member of the Global Pre-Launch Team for the NobelBiocare Guided Surgery and Prosthodontic concept, a treatment modality in which he continues to provide advanced prosthodontic training. He has been awarded special recognition for his dedication, professionalism and high quality dental work in the International NobelEsthetics Publication. His All-Ceramic Treatment has recently been shown in Europe, China, Australia, South America and the United States of America.

 

Registered as a specialist member of the General Dental Council (UK), the South African Dental Association, the Academy of Prosthodontics of South Africa, the International College of Prosthodontists and the Academy of Osseointegration, Peter is in full-time specialist private practice in Sandton, Johannesburg, changing the world one smile at a time

 

Having represented South Africa at two World Windsurfing championships, Peters passion for sport is now shared with his family and friends, cycling, surf-skiing and occasionally windsurfing.

SIEGFRIED MARQUARDT

LECTURE: ESTHETIC AND FUNCTION IN IMPLANTOLOGY AND RESTORATIVE DENTISTRY: RECOGNIZING AND EXPLOITING NATURAL INTERRELATIONS

An approach to successful esthetic treatments involves a high degree of systematic diagnosis, planning and implementation. This goes hand in hand with ongoing education amongst to the whole team to ensure consistency and predictability. Clear guidelines are the best path to achieving an optimal smile for each of our patients.

The significance of the details, such as facial- and headlines, head position, skeletal relations as well as musculature, should also be considered. „Guess work“ should be minimized wherever possible.

Never the less there is a number of questions each dentist or dental technician should keep in mind: do we observe compensations in patient’s facial mimic or body position? In which level – skeletal or muscular – is this compensation noticed? Does the patient have any complaints about these compensations? Are any causes, such as extracted teeth or loss of vertical dimension of occlusion, detected? Are those compensations regressive? And what consequences would we face if we leave the situation unchanged?

Not only esthetic but functional parameters are essential in this context and the main challenge is always: how can we transfer all these information to the articulator to make sure that all parameters are given to the technician in the same position and the right physiological level as we registered on the patient?

Are the conservative guidelines still valet? Are we working with the proper instruments in respect to the real anatomical facts?

An analysis of these questions will help to diagnose the existing functional deficit as well as to plan further steps of the treatment in restorative dentistry and implantology – also with regards to the new CAD/CAM possibilities, to avoid chippings and TMJ disorders especially because of modern strong materials as zirconia et al, based on cases and scientific evidence.

This lecture provides an in-depth look to the guidelines seeking natural restoration of dental esthetics and function.

The lecture goals are to discuss new alternatives how to realize the causes patients lose their vertical dimension, chip their teeth and are worry about their discomforts by chewing or with their orthopedic pains.

It will be showed how dentist can easily treat normal and complex cases with functional deficits by respecting some biologic rules. From the analysis, the diagnosis, the pretreatment to the final result, each step will be clearified.

Furthermore this topic is especially important for implant restorations. Therefore it will be also shown how implant should be placed and restored to minimize functional conflicts.

 

Dr. Siegfried Marquardt

Dr. Siegfried Marquardt graduated at the Ludwig-Maximilians-University, Munich. He was a two-year assistant of Prof. Peter Fuchs, Munich and a post graduate student in Turku (Finland), Boston and Houston (USA). He has been in private practice for 20 years in Tegernsee, Germany, specializing in implantology, perioprosthetics and esthetic & functional dentistry.

Dr. Marquardt is founder and CEO of the Z.a.T. Fortbildungs GmbH, which organizes and promotes international dental symposia and practical courses. In 2001, he was certified as the first specialist for aesthetic dentistry in Germany by the German Academy of Aesthetic Dentistry (DGÄZ) and was certified as a specialist for implantology by the European Dental Association (EDA, BDIZ-EDI).

Dr. Marquardt lectures internationally and has published articles in the area of aesthetic & functional dentistry and implantology. He is an active member of the European Academy of Esthetic Dentistry (EAED), as well as numerous other national and international specialist associations. He has a professorship at the German Academy of Practice and Sciences (DGZMK, APW) and lecturer of the postgraduate Masterprogram of the DGZMK/DGÄZ/APW. Dr. Marquardt was the Vice President of the German Academy of Esthetic Dentistry from 2001 – 2015 and was the Conference President of the IFED World-Meeting 2013 in Munich. He is the Conference President of the 11th international Conference of the German Academy of Esthetic Dentistry “America meets Europe” in 2016.

Dr. Marquardt is a member of the Seattle Study Club (USA) and founder and Director of the SSC Tegernsee.

BILL MARAIS

LECTURE: Demystifying Full-Arch Implant Cases With High Performance Polymers (PEKKTON)

From diagnostic treatment planning to predictable designing and fabrication of feather-weight implant cases. Implant cases that  feel and look like real teeth , using  PEKKTON Ivory Polymer , GC LISI PRESS and GC New GRADIA PLUS GUM.

 

WORKSHOPS: Fundamentals of Bonding GC LISI PRESS and GC Gradia Plus Gum to High Performance Polymers

 • Create life like restorations with GC LISI PRESS and Gc Initial Lustre Pastes 
 • Fundamentals in bonding GC LISI PRESS restorations to PEKKTON frame 
 • Fundamentals in bonding New GC Gradia Plus Gum composite to Pekkton 
 • Create natural looking gingiva with New GC Gradia Plus Gum composite 
 • Will share all steps in the Pekkton Ivory Press technique 

 

EDUCATION

1993 Bachelor’s Degree in Prosthetic Science at Cape Peninsula University of Technology

 

PROFESSIONAL EXPERIENCE

1992 to 1996 Denture/Removables Technician, Prodent Dental Laboratory; Somerset West,South Africa

1997 to 1999 Multidiscipline Dental Technician, Phoenix Precision Dental Laboratory; Sherman Oaks, California

1999 to Present Owner/Multidiscipline Dental Technician, Disa Dental Studio; Santa Monica, California and Portland, Oregon

 

TEACHING

2014 Dr Clayton Chan/True Dentistry, Las Vegas, Nevada: “Anterior Biomimetics”

March 2015 and October 2015 CerecDoctors at Spear Education, Scottsdale,Arizona: “Maximizing the Esthetic Potential of Monochromatic CEREC Restorations”

March 2016 (co-taught with Dr Howard Chasolen) Chasolen Education, Orlando, Florida: “Implant Prosthetics: Fundamentals and Beyond”

“Predictable Results with Full Arch Zirconia Hybrids” – courses taught in collaboration with GC America and GC Europe

 

PUBLICATIONS

“The Initial Series . . . A Game Changer” – GC Get Connected, Europe 2016

“Breaking the Cookie Cutter” – Dentaltown, May 2016

TIDU MANKOO

LECTURE: CONTEMPORARY MANAGEMENT OF COMPLEX AESTHETIC & RESTORATIVE DILEMMAS WITH AN INTERDISCIPLINARY APPROACH.

The aesthetic rehabilitation of the periodontally compromised dentition and inadequate or failing implant treatment in the aesthetic zone remains a challenge despite the numerous advances in the treatment of periodontitis, regenerative and dental implant therapies. This presentation will review the contemporary interdisciplinary concepts in management of the aesthetic zone with a view to achieving optimum long term aesthetics and stability. With this in mind, novel approaches for aesthetic rehabilitation of complex aesthetic & restorative dilemmas will be presented.

 

The outcomes depend on the clinical management and an understanding and application of the biological factors that influence our treatment outcomes. The optimal management of the interplay between bone, soft tissues and prosthetics determines the aesthetic outcome and the long-term stability of soft tissue aesthetics. An interdisciplinary approach is often the key to success.

 

DR TIDU MANKOO

Dr Tidu Mankoo qualified with a BDS from the University of Bristol in 1981 and has a renowned Private & Referral Practice in Windsor, UK, treating Implant, Restorative and Aesthetic cases, particularly complex cases. He is an active member of the European Academy of Esthetic Dentistry, the Association of Dental Implantology (UK), the European Association of Osseointegration (EAO), Fellow of the International College of Dentists (FICD), and a fellow of the International Congress of Oral Implantologists.

 

He was the President of the European Academy of Esthetic Dentistry 2009-2010 and a founder and Past President of the British Academy of Aesthetic Dentistry and serves on the Editorial Board of a number of dental journals. He is a respected teacher with numerous publications and a sought-after international speaker particularly in the field of Dental Implants, Aesthetic Dentistry and management of complex cases. He lectures and gives courses regularly all over the world.

DOUGLAS KNIGHT

LECTURE: NO LONGER IS ORTHODONTIC TREATMENT JUST TREATING THE SMILE BY STRAIGHTENING TEETH.

Building on the principles established by renowned orthodontic leaders, the FACE philosophy incorporates comprehensive diagnostics, thorough treatment mechanics, and the latest orthodontic advancements for treating the entire dental and facial system.

FACE orthodontists seek a marriage between the goals of orthodontics and comprehensive dentistry. These goals are similar for patients of all ages: beautifully aligned teeth that fit harmoniously with properly positioned jaw joints—promoting healthy tissue, efficient chewing, proper lip support, and ideal facial balance.

By establishing and sharing these goals, your team—the orthodontist, dentist and/or specialist—work closely together to provide outstanding results in beauty, health, and function.

Since excellent results require careful planning, FACE doctors believe in visualizing the final outcome before commencing treatment. Thorough and accurate diagnostic records, detailed study, and a comprehensive treatment plan can also yield shorter treatment times, better results, and improved stability.

 

WORKSHOP FOR ORTHODONTISTS: DIAGNOSIS AND TREATMENT OF DENTOALVEOLAR DISCREPANCIES WITH MAXILLARY ZYGOMATIC ANCHORAGE AND DENTOALVEOLAR DISTRACTION OSTEOGENESIS.

 

Many orthodontic patients have discrepancies that can’t be corrected with conventional orthodontics, but yet, aren’t severe enough for orthognathic surgery. Accelerated orthodontics and skeletal anchorage have been used for a number of different dentoalveolar problems, examples of these would include: anterior open bites, anterior crossbites, excess overjet and constricted arches. This presentation will highlight goal directed treatment planning, based on the position of the upper and lower incisors, facial esthetics, smile esthetics and joint position.

 

Dentoalveolar distraction osteogenesis (DDO) can be utilized to correct an unfavorable anteroposterior relationship between the maxillary teeth and the skeletal base. Skeletal anchor plates which are implanted in the zygomatic buttress area, serve as absolute anchorage for maxillary molar intrusion. In addition, they can also be used for Class II correction.

A wide variety of clinical cases at different stages of treatment will be presented. Also, the surgical procedure will be described and the orthodontic treatment sequence outlined.

Educational objectives and considerations will be reviewed and discussed.

 

Major Topics to be Addressed:/strong>

 1. How to properly diagnosis anterior openbites?
 2. What are the protocols for maxillary anchor plates.?
 3. What are the protocols for dentoalveolar distraction osteogenesis?
 4. What are the protocols for Class II and Class III correction?

 

L. DOUGLAS KNIGHT, D.M.D., A.B.O., F.A.G.D.

Dr. Knight is a graduate of the Roth/Williams 2 year program for Functional Occlusion and was on the faculty at the Center for Functional Occlusion from 1997 to 2000. He is the recipient of the Roth Williams International Society of Orthodontists Pacesetter Award. Most recently, he was honored by the Hardin County School System with a Distinguished Alumni Award. Dr Knight is a graduate of the University of Kentucky College of Dentistry and the Army Dental Corps1-year General Practice Residency. In addition, he is a Diplomate of The American Board of Orthodontics and a Fellow of the Academy of General Dentistry. Dr. Knight completed his orthodontic training at New York University in 1995.

Dr. Knight has published several articles in the Academy of General Dentistry and the Journal of Clinical Orthodontics. Dr. Knight founded an interdisciplinary team training group with teams from around the country. Besides operating two offices, Dr. Knight lectures on a broad range of topics to study clubs and residency programs. He has been appointed as Director of the Roth Williams International Society of Orthodontists for the United States.

NORBERT GUTKNECHT

LECTURE: THE USE OF LASERS IN ESTHETIC DENTISTRY

After a general overview and specification of the use of the different types of lasers in dentistry, the lecture shows the evidence based possibilities and advantages of laser therapy in different fields of esthetic dentistry. Especially the use of Erbium lasers in gingival recontouring (smile design), in minimal invasive caries removal and preparation for esthetic restorations and in laser bleaching will be showed and explained.

 

Prof. Dr. Norbert Gutknecht DDS, MS, PhD

Prof. Gutknecht studied medicine and dentistry at the Universities of Bochum, Florence and Aachen. Since 1990 he works as a scientific researcher at the University Hospital of the RWTH Aachen University. He did scientific research studies in the field of dental laser therapy at the UCSF University California San Francisco, USA, where he received his “ Master in application of Nd:YAG lasers in dentistry” He completed his Doctoral Thesis (PhD) at RWTH Aachen University 1993 and was appointed as an Assoc. Professor at Aachen University Medical and Dental Faculty in 1998 after completing his Habilitation In 2003 he was appointed as a Full Professor at the Department of Operative Dentistry at Aachen University, Medical and Dental Faculty

 

Positions at RWTH Aachen University and other Universities:
Dep.Director: Department of Operative Dentistry Periodontology and Pediatric Dentistry
Director: Aachen Dental Laser Center (AALZ)
Scientific Director: Postgraduate Master Program: ”Lasers in Dentistry”
Honorary Professor: The University of Hong Kong
Visiting Professor: MIU, Mirs International University Cairo, Egypt

 

Positions in scientific organisations:
Board Member: German Dental Association (DGZMK)
President: German Society for Laser Dentistry (DGL)
CEO WFLD Headquarter, the World Federation for Laser Dentistry

 

Editor of Scientific Journals:
Editor-in-Chief: “Laser in Dental Science” Springer Heidelberg, Germany
Assoc. Editor: “Laser in Medical Science” Springer London UK,
Editor-in-Chief: “Laser International Magazine” Oemus Media Leipzig, Germany
Editorial Board member: “Photomedicine and LASER Surgery” Mary Ann Libert, Inc Publishers USA.

 

Publications:
Author of 4 books and more then 175 publications in international Journals

 

Invited Keynote speaker:
In more than 70 international scientific congresses in the different parts of the World

Anne Benhamou

LECTURE: REGENERATION FOR ESTHETIC SATISFACTION : CLINICAL REALITIES

The last decade has seen an increasing demand by patients for aesthetic outcome of implant restorations and for minimizing the number of procedures.
The purpose of the presentation will be to evaluate the clinical outcome of single tooth implants in the anterior maxilla placed immediately into extraction sockets, simultaneously with minimally invasive treatment of buccal bone defects, and soft tissue grafting.

 

ANNE BENHAMOU


Anne Benhamou is graduate of the University of Paris VII and completed her degree in Oral Implantology. She is Post-Graduate an Advanced Surgical Procedures around implants at Paris University. She is Post-Graduate in Periodontics and implantology at N.Y.U.

Anne Benhamou is teaching in Dental Implant Therapy and Bone and Soft Tissue Reconstruction at Paris VII University, Department of Oral Implantology. She practises in her private clinic in the center of Paris.

Anne Benhamou is the Foundator and President of thr SNIF (Symposium National d’Implantologie au Feminin) and member of many Societies of Implantology.

 

Her clinical research emphasises on aesthetic management in Dental Implant Therapy.

ANDREA BAZZUCCHI

LECTURE: iTero & Invisalign: Digital tools and Clinical Technology Synergy for an Interdisciplinary Success

 

Orthodontics is not just for children and adolescents. Incresing numbers of adults have been referred to orthodontists to correct malocclusion and above all to improve the restorative treatments goals. In many istances, there is a need for a combination of restorative and orthodontic care to achieve ideal form and function.

 

Align the teeth first not only helps reduce the amount of tooth structure that is removed, it can also aid in improved oral hygiene and healthier periodontium.

 

Patients seeking cosmetic restorative dentistry will often decline conventional orthodontics because of unesthetic appereance of the appliance. Invisalign could help the patients to accept interdisiplinary treatment with invisalign. After orthodontic treatment, restorative dentistry could created ideally proportioned restorations to provide improved esthetics with a less aggressive impact on tooth structure and get a better occlusal function.

Dr Andrea Bazzucchi

 

Dr. Bazzucchi in 1992 received his Doctorate of Dental Surgery from Università Cattolica del Sacro Cuore,  Rome. In 1996 he received his Master of Science in Dentistry in Orthodontics at Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio,   U.S.A and in 1999 received his second master in Orthodontis at the University of Naples, Facoltà di medicina e Chirurgia I Policlinico.

 

Dr. Bazzucchi is International Speaker on Invisalign therapy at Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio. (USA), he is also instructor at the University of Ferrara in the Invisalign Master course.

 

Dr. Bazzucchi has published national and international articles.

 

Dr. Bazzucchi works in his seven with a team of 4 other orthodontist practice in Rome specialized in multidisciplinary treatment as an Invisalign Platinum  provider and continues to act as international clinical consultant to Align Technology, lecturing and consulting world-wide.

Oded Bahat

LECTURE: THE RELATIONSHIP BETWEEN OROFACIAL ESTHETICS AND CRANIOFACIAL GROWTH ON IMPLANT PLACEMENT

 

Craniofacial growth in adult patients has not been a factor considered in the course of implant placement, oral reconstruction or plastic surgery. Until recently, these observations were not prominent in the implant literature. This is in part due to the fact that these changes take variable periods of time to manifest and great variations among different individuals.  The observation periods were short, or if any craniofacial growth was noted, the effects were overlooked or dismissed as artifacts. However, with decades of post-treatment observation of single-tooth and multiple-tooth implant restorations, it is becoming apparent that for some patients there are indeed esthetic, functional, restorative, and periodontal ramifications of continued growth.  The purpose of this lecture is to describe the facial changes associated with aging.  A modified pre-treatment analysis as well as surgical changes in order to reduce the possible ill effects of continuous growth will be presented.

 

EDUCATIONAL OBJECTIONS

 

 • Present extra oral facial changes associated with aging
 • Address a pre-treatment analysis to reduce the consequence of continuous cranio-facial growth.
 • Present surgical modifications for implant placement and surgical reconstruction in light of those changes and retrieval options

 

ODED BAHAT
Dr. Bahat graduated from the University of the Witwatersrand School of Medicine and Dentistry in South Africa in 1977.   He received his specialty degree in Periodontology and his M.S.D from the University of Washington in 1981.  He is a diplomate of the American Board of Periodontology since 1986.  He was the chairman and director of the Post Doctorate Periodontics at the University Of Southern California School Of Dentistry in Los Angeles, California from1983-87.  He lectured extensively nationally and internationally on many surgical topics primarily related to surgical reconstruction of bone, soft tissue and implant reconstruction. He has published over 50 scientific articles and has edited multiple chapters in various textbooks.  He is on the review board of the International Journal of Oral & Maxillofacial Implants.  He is currently in a private practice limited to surgical reconstruction implant surgery and periodontics in Beverly Hills, California and operates 3 times a year in London U.K.

LECTURE: “DENTSCAPE™: DENTAL PHOTOGRAPHY FOR DENTIST-LABORATORY COMMUNICATION”

Dental photography can be used as a means of communication between the dentist and the technician. Ideally, the technician who is going to fabricate the restoration should see the patient and make the appropriate shade selection. However, the great majority of restorations are fabricated by offsite technicians who do not have access to the patients. Photography provides a means to bridge the “gap” between the patient and the technician regarding shade and surface character.

 

In this presentation, award-winning professional photographer and ceramist, Naoki Aiba, CDT will address what dentists and technicians need to know about photography for shade communication. Clinical cases will be presented to illustrated practical applications.

 

 

▪ Describe the method of photographing Shade View photos and their use for shade analysis and virtual blue prints.

▪ Illustrate the Photo Protocol by case design.

▪ Describe the workflow of custom white balance and color profiling for shade assessment.

 

WORKSHOP: SHADE TAKING & DENTAL PHOTOGRAPHY

Thanks to the rapid development of the digital technology, photography is becoming much easier recently. However, in reality, the science of the photography is complicated; thus, many of us are still struggling how to take good photographs. In this hands-on course, award-winning professional photographer and ceramist, Naoki Aiba, CDT will address:

 • What we need to know about photography for esthetic communication?
 • How to take shade and photos?
 • How to maximize the use of the photographs into our daily work?

 

Course highlights are:

 1. Elevating your dental photography skill:
 • Basic science of photography & basic technique for dental photography./span>
 • Finding best setting of your camera & flash system.
 • Custom white balance and color profiling with color checker.
 1. Utilizing photography for laboratory communication:
 • Shade taking procedure and photo session: Intraoral and facial.
 • Proper use of shade tabs for precise shade communication.
 • Photoshop workflow for analyzing shade, midline, and incisal plane.
 1. Portrait photography (if time allows):
 • Portrait photography with available light: Indoors and outdoors.
 • Use of reflector.
 • Pleasing composition: Tri-Axis Portrait Posing.

 

Things to Bring:

 • Digital SLR camera (Point & shoot camera is not suitable for this course);
 • Manual for the camera & flash;
 • Camera battery charger (if applicable);
 • Macro lens;
 • Macro flash;
 • Fresh batteries for camera and flash units;
 • Laptop computer (Photoshop Elements 14 OR Photoshop CS installed) – You can download the 30-day free trial version at the following Adobe website https://www.adobe.com/products/photoshop-elements/download-trial/try.html#. Please make sure to download it at home – it will take a few hours to do so.
 • Mouse (This is a MUST for the course);
 • USB flash drive;
 • Vita Lumin shade guide & shade guides you use in your practice;
 • Cheek retractors.

 

 

NAOKI AIBA

A Ceramist and professional photographer, born in Nagoya, Japan. Naoki Aiba, CDT graduated the Dental Technology Program at the Dental School of Aichi Gakuin University in Nagoya, Japan in 1982. He has completed the post-graduate ceramics course at the Tokai Dental Technicians School in 1986.

 

He received the “Young Speaker of the Year Award” by the International Society for Dental Ceramics in 1989. In 1992, Mr. Willi Geller selected Mr. Aiba to be a member of Oral Design. He has lectured, conducted hands-on courses, and published in more than 30 countries on ceramics, dental photography, and dentist-laboratory communications. Mr. Aiba currently serves as a member of the editorial board for QDT. He maintains his laboratory, Science Art, Inc., specializing in high-esthetic ceramic works in Monterey, California. He instructs two-year comprehensive hands-on program, DENTSCAPE Continuum, designed for experienced dental technicians at his teaching facility, Oral Design Center Monterey.

BARTOSZ TROCZYŃSKI

TEMAT:

Od diagnostyki do protetyki. Protokół współpracy i przebiegu leczenia protetycznego z zastosowaniem współczesnych materiałów, narzędzi pracy i komunikacji

 

Budowanie stałej wysokiej jakości w naszej pracy to obowiązek wobec naszych Pacjentów i nas samych. Wspólne planowanie, komunikacja i realizacja leczenia protetycznego, zrozumienie naszego warsztatu, umiejętność właściwego używania materiałów i metod to atrybuty do tego konieczne. Możliwość wymiany wiedzy pomiędzy gabinetem stomatologicznym, a laboratorium protetycznym dzięki środowisku cyfrowemu staje się coraz bogatsza. Rośnie również ilość materiałów i rozwiązań. Czytelna ścieżka postępowania i wyboru jest więc bardzo ważna.

 

DT BARTOSZ TROCZYŃSKI biogram: 

Absolwent Medycznego Studium Zawodowego nr 1 w Łodzi. Renomowanej szkoły techniki dentystycznej, jednej z najstarszych szkół o tej specjalizacji w w Polsce.

Droga zawodowa i najważniejsze wydarzenia:

1991-1997- Praca w pracowni protetycznej w placówce publicznej służby zdrowia.

1998 – Powstanie Laboratorium Natrodent z siedzibą w Zgierzu. Spółka Bartosz Troczyński & Piotr Nagadowski.

2000 – Rozszerzenie działalności firmy o przedstawicielstwo handlowe i techniczne Elephant dental B.V.

2002 – Dalszy rozwój działalności firmy o przedstawicielstwo handlowe i techniczne Girrbach Dental. (Dziś AmannGirrbach.)

2004-  Rozpoczęcie pracy szkoleniowej. Organizacja i prowadzenie kursów i szkoleń z zakresu ceramiki i artykulacji.

2007 – Przeniesienie siedziby Laboratorium do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i rozpoczęcie współpracy z UM jako główny wykonawca prac protetycznych.

2011 – Rozszerzenie działalności firmy o przedstawicielstwo handlowe DMG

2013 – Przeniesienie firmy do własnej siedziby w Łodzi. Uruchomienie jedynego w Polsce centrum treningowego AmannGirrbach oraz laboratorium techniki dentystycznej oferującego pełne spektrum prac protetycznych, wykorzystujące nowoczesne technologie i materiały. Kontynuacja i rozwój współpracy z lekarzami i centrami stomatologii.

2015 – Rozpoczęcie współpracy szkoleniowej i prezenterskiej z DMG.

2015 – rozszerzenie działalności firmy o przedstawicielstwo handlowe i techniczne Cendres & Metaux.

2015 – Rozpoczęcie pracy prekursorskiej z nowymi polimerami Pekkton i Peek.

2017 – Rozszerzenie działalności o projekt autorski dedykowany dla szkoleń i pracy indywidualnej ,Bartosz Troczyński – Kreacja Uśmiechu.

 

W czasie swojej 27 letniej drogi zawodowej zdobył umiejętności i doświadczenie, które dziś pozwalają mu prowadzić z sukcesem jedno z bardziej cenionych laboratoriów protetycznych w Polsce – Natrodent z siedzibą w Łodzi.

Długoletnia praca w bezpośrednim kontakcie z lekarzami i pacjentami zaowocowała profesjonalną wiedzą i umiejętnością rozwiązywania trudnych przypadków protetycznych oraz prowadzenia pracy od zaplanowania do uzupełnienia. Stałe doskonalenie się  i unowocześnianie laboratorium są dla niego tak samo ważne jak i dzielenie się specjalistyczną wiedzą podczas szkoleń.

 

Zajmowane stanowiska na Uniwersytecie RWTH w Aachen i innych uczelniach:
Zastępca Dyrektora: Zakładu Stomatologii Operacyjnej, Periodontologii i Stomatologii Dziecięcej,
Dyrektor: Centrum Laseroterapii Stomatologicznej w Aachen (AALZ),
Dyrektor naukowy: Program Studiów Magisterskich: ′′Zastosowanie laserów w stomatologii”,
Profesor Honorowy: Uniwersytet Hongkongu,
Profesor wizytujący: MIU, Międzynarodowy Uniwersytet w Kairze, Egipt.

 

Zajmowane stanowiska w organizacjach naukowych:
Członek Zarządu: Niemieckie Towarzystwo Stomatologiczne (DGZMK),
Prezes: Niemieckie Towarzystwo Stomatologii Laserowej (DGL),
Dyrektor Generalny: Światowa Federacja Stomatologii Laserowej (WFLD).

 

Redaktor w czasopismach naukowych:
Redaktor naczelny: “Laser in Dental Science” Springer Heidelberg,
​Współredaktor: “Laser in Medical Science” Springer London UK,
Redaktor naczelny: “Laser International Magazine” Oemus Media Leipzig,
Członek Rady Wydawniczej: “Photomedicine and LASER Surgery” Mary Ann Libert, Inc Publishers USA.

 

Publikacje:
Autor 4 książek i ponad 175 publikacji w czasopismach międzynarodowych.

 

Główny prelegent
Ponad 70 międzynarodowych kongresów naukowych w różnych częściach świata.

LanguageThe official language of the Conference is English. Presentations of foreign Lectures will be translated simultaneously into Polish, the workshops will be translated consecutively. There is a possibility to arrange a translation of the lectures in any language.

VenueWarsaw, POLIN Museum of the History of Polish Jews

RegistrationTo register you must fill out the application form and pay the fee for the Conference and selected workshops – only payment guarantees you a place on the course.BANK ACCOUNT:Volkswagen Bank Polska SA 22 2130 0004 2001 0571 2294 0001 Stowarzyszenie PASE, Ul. Śniegockiej 8/103, 00-430 Warszawa. If you notify us of your desire to cancel by 10 May 2018 we will refund you the full amount minus PLN 200 plus Vat. After this time, no cancellations will be accepted. Vat invoices are drawn up on the basis of paid amount.

OrganizerThe Organizer of the Conference is the Polish Academy of Aesthetic Dentistry.

Educational PointsThe Polish Chamber of Physicians and Dentists will be notified of the conference and participants will be awarded educational points.

Nazariy Mykhaylyuk & Bogdan Mykhaylyuk

TEMAT:

Analogowy vs. cyfrowy WorkFlow w protetyce

 

Przez lata najlepsi światowi klinicyści przygotowywali odpowiednie protokoły do pracy w różnych zastanych przypadkach. Następnie do codziennej praktyki wprowadzono mikroskopy oraz lupy i obecnie trudno sobie wyobrazić stomatologię bez powiększenia. Wszystko wydawało się już dopracowane. Ale nie…

 

Współczesna stomatologia zrobiła kolejny krok – ruszyła w drogę cyfryzacji.

Podczas naszego spotkania w Warszawie chcemy przejść przez następujące po sobie etapy pracy z pacjentem gdzie to na każdym kroku towarzyszą nam nowoczesne technologie: pierwszej wizyty i ustalenia strategii skanowania  oraz protokołów fotograficznych i wideo, następnie dzielenie się naszymi protokołami współpracy z laboratorium, projektowane i drukowane w 3D wax-up wreszcie makiety przypadku i ostateczne uzupełnienia protetyczne. Końcowe – ale niezmiernie ważne – procedury klejenia zamkną tematykę jaką chcemy się podzielić w czasie naszego wykładu.

 

DR NAZARIY MYKHAYLYUK biogram:

Dr Nazariy Mykhaylyuk, jeden z najbardziej utalentowanych lekarzy młodego pokolenia, kształcił się pod kierunkiem dr Domenico Massironi, jako członek Massironi Study Club.  Specjalizuje się w protetyce, w szczególności zaś na precyzji przygotowań pod mikroskopem.

Jest aktywnym członkiem ESMD – European Society of Microscope Dentistry (ESMD), AMED – Academy of Microscope Enhanced Dentistry i ITI – International Team for Implantology, Rosmicro – Microscopic Dentistry & Advanced Endodontics.

W 2010 roku wraz z rodziną stworzył Centrum Szkoleniowe Mykhaylyuk Center, organizacja szkoleń dla lekarzy dentystów na temat preparacji zębów pod korony przy użyciu mikroskopu stomatologicznego. Prowadzi szkolenia praktyczne dla lekarzy dentystów na temat dokumentacji fotograficznej w stomatologii, całkowitej odbudowy łuków zębowych, przygotowania zębów pod korony, licówki przy użyciu mikroskopu stomatologicznego. Stworzył własne zestawy narzędzi i wierteł do preparacji (Komet). Expert Dental1XP. Współzałożyciel Micro Vision Group. Prowadzi wykłady na całym świecie.

 

DT BOGDAN MYKHAYLYUK biogram:  

Technik dentystyczny – ceramista, członek Oral Design International, wykładowca w Maximus Training Center.

Członek Eastern European Society of Microdentistry, założyciel kliniki dentystycznej i laboratorium Mykhayluk.

ANTONELLO F. PAVONE

LECTURE: INVISALIGN AND RESTORATIVE DENTISTRY: THE INTERDISCIPLINARY SYNERGY IN THE DIGITAL ERA

 

ANTONELLO F. PAVONE

Ukończył studia z wyróżnieniem w 1995 r. na uniwersytecie Tor Vergata w Rzymie. Oficer-dentysta w marynarce wojennej w latach 1996-1997; otrzymał dyplom LMD na Uniwersytecie w Genewie w 2000 r.. Asystent w Katedrze Protetyki Uzupełnień Stałych na Uniwersytecie Genewskim, prowadził również badania w zakresie protetyki stomatologicznej i implantologii (2001-2002). Był zatrudniony jako profesor na Uniwersytecie Aquila w latach 2001 – 2003. Jest autorem artykułów naukowych oraz prezentacji, które publikuje i przedstawia również za granicą.

 

Prowadzi prywatną praktykę o profilu implantologicznym, skupia się także na protetyce oraz stomatologii zachowawczej i estetycznej. Jako ekspert w dziedzinie estetycznego leczenia interdyscyplinarnego w latach 2013-2016 został wicedyrektorem centrum stomatologii estetycznej “Laclinic – Montreux”. Od 2012 r. jest również konsultantem “Dental Solutions Clinic” w Szwajcarii. Aktualnie prowadzi badania na Uniwersytecie w Rzymie w związku ze swoją pracą doktorską, dotyczącą materiałów przeciwstarzeniowych w stomatologii. Jest również certyfikowanym członkiem Europejskiej Akademii Stomatologii Kosmetycznej oraz współwłaścicielem klinik Solo Sorrisi we Włoszech.

 

Krajowy i międzynarodowy wykładowca oraz instruktor technologii Invisalign.

 

WYKŁAD: ITERO & INVISALIGN: SYNERGIA MIĘDZY NARZĘDZIAMI CYFROWYMI I TECHNOLOGIĄ KLINICZNĄ ZAPEWNIAJĄCĄ SUKCES POSTĘPOWANIA INTERDYSCYPLINARNEGO.

Ortodoncja to leczenie nie tylko dzieci i nastolatków. Coraz więcej dorosłych kierowanych jest do ortodonty w celu korekty zgryzu oraz, może nawet w większym stopniu, w celu poprawy planowanego efektu leczenia zachowawczego. W wielu przypadkach konieczna jest współpraca stomatologa zachowawczego i ortodonty mająca na celu zapewnienie optymalnego kształtu i funkcji odbudowanego odcinka.Prawidłowe ustawienie zębów w łuku skutkuje nie tylko możliwością zachowania większej ilości tkanek zębów, ale może także poprawić higienę i stan zdrowia przyzębia.

 

Pacjenci poszukujący rozwiązań estetycznych często nie decydują się na leczenie ortodontyczne ze względu na nieakceptowalną estetykę aparatu ortodontycznego. System Invisalign może pomóc pacjentowi w akceptacji interdyscyplinarnego planu leczenia korzystającego z terapii z użyciem alignerów. Po zakończeniu leczenia ortodontycznego lekarz zachowawczy może odtworzyć idealne proporcje i kształty zębów, aby uzyskać w minimalnie inwazyjny sposób optymalną estetykę i lepszą funkcję.

ANDREA BAZZUCCHI

LECTURE: INVISALIGN AND RESTORATIVE DENTISTRY: THE INTERDISCIPLINARY SYNERGY IN THE DIGITAL ERA

 

dr Andrea Bazzucchi
Dr Bazzucchi otrzymał w 1992 r.u tytuł DDS na uniwersytecie Università Cattolica del Sacro Cuore, w Rzymie. W roku 1996 otrzymał tytuł Master of Science z zakresu Ortodoncji na uniwersytecie Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio (USA), a w 1999 roku drugi tytuł Master of Science z Ortodoncji na uniwersytecie w Neapolu (Facoltà di Medicina e Chirurgia i Policlinico).

 

Dr Bazzucchi jest międzynarodowym wykładowcą, na Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio (USA), gdzie zajmuje się głównie leczeniem z użyciem Invisalign, jest również wykładowcą na University of Ferrara (kurs z zakresu Invisalign Master).

 

Dr Bazzucchi opublikował wiele artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych. Współpracuje z czterema rzymskimi praktykami ortodontycznymi, specjalizującymi się w leczeniu interdyscyplinarnym, jest tam specjalistą od Invisalign Platinum. Pracuje również jako międzynarodowy konsultant i wykładowca technologii Align.

 

WYKŁAD: ITERO & INVISALIGN: SYNERGIA MIĘDZY NARZĘDZIAMI CYFROWYMI I TECHNOLOGIĄ KLINICZNĄ ZAPEWNIAJĄCĄ SUKCES POSTĘPOWANIA INTERDYSCYPLINARNEGO.

Ortodoncja to leczenie nie tylko dzieci i nastolatków. Coraz więcej dorosłych kierowanych jest do ortodonty w celu korekty zgryzu oraz, może nawet w większym stopniu, w celu poprawy planowanego efektu leczenia zachowawczego. W wielu przypadkach konieczna jest współpraca stomatologa zachowawczego i ortodonty mająca na celu zapewnienie optymalnego kształtu i funkcji odbudowanego odcinka.Prawidłowe ustawienie zębów w łuku skutkuje nie tylko możliwością zachowania większej ilości tkanek zębów, ale może także poprawić higienę i stan zdrowia przyzębia.

 

Pacjenci poszukujący rozwiązań estetycznych często nie decydują się na leczenie ortodontyczne ze względu na nieakceptowalną estetykę aparatu ortodontycznego. System Invisalign może pomóc pacjentowi w akceptacji interdyscyplinarnego planu leczenia korzystającego z terapii z użyciem alignerów. Po zakończeniu leczenia ortodontycznego lekarz zachowawczy może odtworzyć idealne proporcje i kształty zębów, aby uzyskać w minimalnie inwazyjny sposób optymalną estetykę i lepszą funkcję.

DOUGLAS KNIGHT

WYKŁAD: LECZENIE ORTODONTYCZNE TO JUŻ NIE TYLKO KREOWANIE UŚMIECHU POPRZEZ PROSTOWANIE ZĘBÓW.

Opierając się na zasadach ustanowionych przez znanych liderów w ortodoncji, filozofia FACE łączy w sobie kompleksową diagnostykę, doskonałą mechanikę zabiegów oraz korzysta z najnowszych osiągnięć ortodoncji, by zapewnić leczenie całego układu stomatognatycznego i estetyki twarzy.

Ortodonci, którzy przyjęli filozofię FACE dążą do połączenia celów ortodoncji i kompleksowej stomatologii. Cele te są podobne dla pacjentów we wszystkich grupach wiekowych: pięknie wyrównane zęby, harmonijnie pasujące do prawidłowo ustawionych stawów skroniowo żuchwowych, zapewniające zdrowe tkanki, skuteczne żucie, prawidłowe podparcie wargi i idealną harmonię twarzy.

Poprzez tworzenie celów i współpracę, zespół stomatologiczny: ortodonta i stomatolog/specjalista ściśle ze sobą współpracują, aby zapewnić doskonałe rezultaty estetyczne, zdrowotne i funkcjonalne.

Doskonałe wyniki wymagają starannego planowania, zatem lekarze wyznający filozofię FACE wierzą w wizualizację ostatecznego rezultatu przed rozpoczęciem leczenia. Dokładna dokumentacja diagnostyczna, szczegółowe badania i kompleksowy plan leczenia może przynieść skrócenie czasu leczenia, zapewnić lepsze wyniki i poprawić ich stabilność.

 

WARSZTATY DLA ORTODONTÓW: DIAGNOSTYKA I LECZENIE ZĘBOWO-WYROSTKOWYCH ZABURZEŃ ZGRYZU PRZY POMOCY ZAKOTWICZENIA W ŁUKU JARZMOWYM ORAZ DYSTRAKCYJNEJ OSTEOGENEZY ZĘBOWO-WYROSTKOWEJ.

 

Wielu pacjentów cechują zaburzenia zgryzu niemożliwe do leczenia przy pomocy konwencjonalnej ortodoncji, ale nie kwalifikujące się do zabiegów chirurgii ortognatycznej. Przyspieszona ortodoncja i zakotwiczenie szkieletowe stosowane były już w wielu zaburzeniach zębowo-wyrostkowych, w tym w leczeniu zgryzów otwartych przednich, zgryzów krzyżowych przednich, pogłębionych nagryzów poziomych i zwężonych łuków zębowych.

 

Dystrakcyjna osteogeneza zębowo-wyrostkowa (DDO) może być zastosowana w celu poprawy nieprawidłowego stosunku przednio-tylnego między zębami szczęki, a bazą szkieletową. Zakotwiczenie szkieletowe płytek wprowadzonych do wyrostka jarzmowego służy jako zakotwiczenie przy intruzji trzonowców szczęki. Dodatkowo może ona być stosowana podczas leczenia klasy II.

Przedstawiona zostanie seria przypadków klinicznych w różnych stadiach leczenia, jak również procedura chirurgiczna oraz sekwencja leczenia ortodontycznego.

Podczas spotkania zostaną omówione cele edukacyjne oraz wątpliwości uczestników.

 

Główne tematy:

 1. Jak postawić prawidłową diagnozę zgryzu otwartego przedniego?
 2. Jaki jest protokół umieszczania szczękowych płytek kotwiczących?
 3. Jaki jest prawidłowy protokół postępowania podczas dystrakcyjnej osteogenezy zębowo-wyrostkowej?
 4. Jakie są protokoły postępowania podczas leczenia klasy II i klasy III?

 

L. DOUGLAS KNIGHT, D.M.D., A.B.O., F.A.G.D.

Dr Knight odbył szkolenie ortodontyczne na New York University w 1995 r., po czym ukończył dwuletni program Roth/Williams dotyczący okluzji funkcjonalnej i pracował w Centrum Okluzji Funkcjonalnej w latach 1997 – 2000. Otrzymał nagrodę Roth Williams International Society of Orthodontists Pacesetter Award. W ostatnim czasie został również uhonorowany nagrodą Distinguished Alumni Award przez Hardin County School System. Dr Knight ukończył studia na University of Kentucky College of Dentistry oraz roczną praktykę ogólnostomatologiczną w Army Dental Corps. Ponadto jest deputowanym American Board of Orthodontics oraz członkiem Academy of General Dentistry.

Dr Knight opublikował wiele artykułów w Academy of General Dentistry oraz na łamach Journal of Clinical Orthodontics. Założył również grupę szkolącą zespoły interdyscyplinarne w całym kraju. Oprócz prowadzenia dwóch praktyk, dr Knight wykłada także w licznych kołach naukowych i w ramach programów rezydenckich. Został również mianowany przewodniczącym Roth Williams International Society of Orthodontists na Stany Zjednoczone.

NASSER SHADEMAN

WYKŁAD: OPTYMALNA, NATURALNA ESTETYKA ORAZ SKUTECZNE METODY KOMUNIKACJI

Na przestrzeni ostatnich kilku lat zaobserwowaliśmy olbrzymie postępy w dziedzinie stomatologii zachowawczej. Mimo tego nadal konieczna jest poprawa sposobu komunikacji między lekarzem a technikiem – tak ważna dla uzyskania przewidywalnych rezultatów estetycznych. Wymagania naszych pacjentów są coraz większe i napisanie na zleceniu do technika ‘kolor B1’ nie jest już wystarczającą informacją dla laboratorium. W dzisiejszych czasach pacjenci są lepiej poinformowani i wymagają uzupełnień protetycznych, które nie tylko odbudują ich ząb, ale również zaoferują stworzenie naturalnej, harmonijnej całości z resztą twarzy. Ewolucja materiałów wykorzystywanych w stomatologii umożliwia uzyskanie spektakularnych efektów, pod warunkiem ścisłej współpracy stomatologów i techników, dzielenia się informacjami i wspólnej pracy, mającej na celu stworzenie przewidywalnych, naturalnych, estetycznych uzupełnień. Wykładowca przedstawi umiejętności, które muszą posiąść stomatolodzy i technicy, by móc stawić czoła wyzwaniom estetycznym w różnych sytuacjach klinicznych i pokaże, jak to osiągnąć doskonałe rezultaty estetyczne z zastosowaniem popularnych materiałów.

 

NASSER SHADEMAN
Renomowany technik dentystyczny o światowej sławie, wykładowca, twórca ruchomych uzupełnień różowej estetyki oraz koncepcji 20min Smile Design, profesjonalny malarz, rzeźbiarz i wizażysta, pierwszy ceramista na świecie, który stworzył mikrofigurki w zębach porcelanowych.
Umiejętność łączenia sztuki i nauki w zakresie technik dentystycznych umożliwiły mu zaspokojenie estetycznych potrzeb niezwykłych pacjentów – gwiazd z Europy, Stanów Zjednoczonych, Australii i Azji.

 

Nasser Shademan oferuje konsultacje mikroestetyczne/zachowawcze ograniczonej liczbie klinik na całym świecie i podczas prowadzonych przez siebie kursów dzieli się ze środowiskiem swoim wieloletnim doświadczeniem i unikalnymi umiejętnościami. Poprowadził wiele wykładów, regionalnych i międzynarodowych kursów praktycznych dotyczących mikroestetyki, publikował swoje prace w licznych międzynarodowych czasopismach stomatologicznych.

NAOKI AIBA

WYKŁAD: “DENTSCAPE™: FOTOGRAFIA STOMATOLOGICZNA DLA LEPSZEJ KOMUNIKACJI NA LINII STOMATOLOG-LABORATORIUM TECHNICZNE”

Fotografia stomatologiczna może być użyta jako sposób komunikacji między stomatologiem a technikiem. W idealnym scenariuszu technik powinien najpierw móc zobaczyć pacjenta, dla którego będzie tworzył uzupełnienia, by móc dobrać ich odpowiedni odcień. Jednak znakomita większość techników, nie ma kontaktu z pacjentami. Fotografia umożliwia wypełnienie tej ‘przepaści’ pomiędzy pacjentem a technikiem, uniemożliwiającej prawidłowe, indywidualne dobranie odcienia i właściwej charakterystyki powierzchni uzupełnień.

 

W prezentowanym wykładzie, nagradzany profesjonalny fotograf i technik, Naoki Aiba (Clinical Dental Technician, CDT) poruszy zagadnienia związane z fotografią ważne dla stomatologów i techników podczas dobierania koloru. Zaprezentowane zostaną przypadki kliniczne, celem zilustrowania praktycznego zastosowania.

 

Cele edukacyjne:

▪ Opisanie metody fotografii Shade View i jej zastosowanie do analizy odcienia uzupełnień oraz do wykonania modeli cyfrowych.

▪ Zademonstrowanie protokołu fotograficznego na przypadku klinicznym.

▪ Opisanie przebiegu pracy, indywidualnego balansu bieli i profilowania koloru celem analizy odcienia.

 

WARSZTATY: FOTOGRAFIA STOMATOLOGICZNA A OKREŚLANIE ODCIENIA

Dzięki szybkiemu rozwojowi technologii cyfrowej, fotografia wydaje się prostsza. Jednak w rzeczywistości okazuje się ona nadal bardzo skomplikowana, a co za tym idzie, nadal trudno jest uzyskać dobre zdjęcia przypadków klinicznych. Podczas warsztatu praktycznego prowadzonego przez nagradzanego fotografa i technika Naoki Aiba, poruszone zostaną następujące tematy:

 • Co musimy wiedzieć o fotografii, żeby zapewnić prawidłową komunikację z technikiem?
 • Jak prawidłowo określać odcień zębów i robić zdjęcia?/span>
 • Jak poszerzyć wykorzystanie fotografii w codziennej praktyce?

 

Najważniejsze elementy kursu to:

 1. Rozwinięcie umiejętności fotograficznych.
 • Podstawowe fakty dotyczące fotografii, podstawowa fotografia stomatologiczna.
 • Najlepsze ustawienia aparatu i lampy błyskowej.
 • Dostosowanie balansu bieli i profilowania kolorystycznego przy pomocy urządzenia do sprawdzania koloru.
 1. Stosowanie fotografii w komunikacji z laboratorium technicznym.
 • Procedura pobierania odcienia oraz sesja fotograficzna: wewnątrzustna i twarzowa.
 • Prawidłowe stosowanie kolorników dla precyzyjnej komunikacji z pacjentem.
 • Praca z programem Photoshop – analiza koloru, linii pośrodkowej i płaszczyzny zgryzowej.
 1. Fotografia portretowa (jeśli czas pozwoli).
 • Fotografia portretowa w dostępnym świetle: w plenerze i w pomieszczeniach.
 • Stosowanie blendy.
 • Kompozycja estetyczna: Pozowanie trójosiowe.

 

Każdy uczestnik powinien przynieść:

 • cyfrowy aparat SLR (aparaty kontaktowe nie nadają się do tego kursu);
 • manualne ustawienia aparatu i lampy błyskowej;
 • ładowarka (jeśli dotyczy);
 • obiektyw makro;
 • lampa błyskowa makro;
 • świeże baterie do aparatu i lampy błyskowej;
 • laptop (z oprogramowaniem Photoshop Elements 14 LUB Photoshop CS) – można pobrać darmową 30-dniową wersję próbną programu Photoshop Elements pod adresem: https://www.adobe.com/products/photoshop-elements/download-trial/try.html# Proszę pobrać program w domu – pobieranie może trwać kilka godzin.
 • myszka (KONIECZNA w trakcie kursu);
 • dysk flash USB;
 • kolornik Vita Lumin oraz kolorniki, które stosują Państwo w gabinecie;
 • retraktory wargowe.

 

 

NAOKI AIBA

Urodzony w Nagoi (Japonia) technik i profesjonalny fotograf. Ukończył kurs techniki dentystycznej w Wyższej Szkole Stomatologicznej Aichi Gakuin uniwersytetu w Nagoi w 1982 r. Ukończył kurs podyplomowy z ceramiki w szkole dla techników Tokai w 1986 r.

 

Otrzymał nagrodę “Młodego wykładowcy roku” przyznawaną przez Międzynarodowe Towarzystwo Ceramistów w 1989 r. Trzy lata później Willi Geller mianował go członkiem Oral Design. Od tego czasu publikuje, prowadził wykłady i kursy w ponad 30 krajach, głównie na temat uzupełnień ceramicznych, fotografii w stomatologii, komunikacji między lekarzem a laboratorium technicznym. Aiba jest obecnie członkiem redakcji QDT. W Monterrey w Kalifornii prowadzi własne laboratorium techniczne, Science Art, Inc., które specjalizuje się w wykonywaniu wysokiej jakości estetycznych prac protetycznych. Wykłada na dwuletnim kursie praktycznym, DENTSCAPE Continuum, stworzonym dla doświadczonych techników – zajęcia prowadzone są w jego jednostce szkoleniowej, Oral Design Center w Monterrey.

BILL MARAIS

WYKŁAD: DEMISTYFIKACJA UZUPEŁNIEŃ PEŁNOŁUKOWYCH Z UŻYCIEM WYSOKOWYDAJNYCH POLIMERÓW (PEKKTON)

Od diagnostyki przez planowanie leczenia do przewidywalnego projektowania i wykonania superlekkich uzupełnień na implantach. Implantoprotetyka, która oferuje prace odczuwane i odbierane jak naturalne zęby – odbudowy wykonane z użyciem polimeru PEKKTON Ivory, GC LiSi PRESS oraz nowego materiału GC GRADIA PLUS GUM.

 

WARSZTAT: PODSTAWY ŁĄCZENIA ADHEZYJNEGO MATERIAŁÓW GC LISI PRSS I GC GRADIA PLUS GUM Z WYSOKOWYDAJNYMI POLIMERAMI

 • Tworzenie wyglądających jak żywe zęby uzupełnień z GC LiSi PRESS i past glazurujących GC Initial Lustre
 • Podstawy łączenia adhezyjnego GC LiSi PRESS z podbudową z PEKKTON
 • Podstawy łączenia adhezyjnego nowego kompozytu GC Gradia Plus Gum z materiałem Pekkton
 • Tworzenie naturalnie wyglądających dziąseł z nowego kompozytu GC Gradia Plus Gum
 • Technika PEKKTON Ivory Press krok po kroku.

 

BILL MARAIS

WYKSZTAŁCENIE

 • 1993    Licencjat z Prac Protetycznych uzyskany na Uniwersytecie Technicznym Cape Peninsula w Kapsztadzie, RPA

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • 1992-1996      Praca w zakresie protez ruchomych, Laboratorium Stomatologiczne Prodent, Somerset West, RPA
 • 1997-1999      Technik dentystyczny oferujący bardzo szeroki zakres prac protetycznych, Phoenix Precision Dental Laboratory, Sherman Oaks, Kalifornia, USA
 • 1999 do dziś   Właściciel laboratorium i technik dentystyczny oferujący wszechstronne rozwiązani protetyczne, Disa Dental Studio, Santa Monica, Kalifornia oraz Portland, Oregon, USA

 

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

 • 2014–  Dr Clayton Chan/True Dentistry, Las Vegas, Nevada: „Biomimetyka w odcinku przednim”
 • marzec 2015–  i Cerec Doctors w ramach Spear Education, Scottsdale, Arizona:
 • październik 2015 – „Maksymalizacja estetyki monolitycznych uzupełnień CEREC”
 • marzec 2016 – Współwykładowca z dr. Howardem Chasolenem – Chasolen Education, Orlando, Floryda: „Implantoprotetyka: podstawy i nie tylko”, „Przewidywalne rezultaty w odbudowie pełnych łuków hybrydami z cyrkonią” – kursy prowadzone we współpracy z GC Ameryka i GC Europa

 

PUBLIKACJE

 • „Initial… A Game Changer” [„Initial… Zmiana zasad gry”] – GC Get Connected, Europa 2016
 • „Breaking the cookie cutter” [„Nie być jak z formy do robienia ciastek”] – Dentaltown, Maj 2016

TIDU MANKOO

WYKŁAD: WSPÓŁCZESNE ROZWIĄZYWANIE DYLEMATÓW ESTETYCZNYCH I ZACHOWAWCZYCH – PODEJŚCIE INTERDYSCYPLINARNE.

Mimo dynamicznego rozwoju periodontologii, technik regeneracyjnych i terapii implantologicznej rehabilitacja estetyczna uzębienia z problemami periodontycznymi oraz nieprawidłowe lub zawodne leczenie implantologiczne w strefie estetycznej pozostają jednymi z największych wyzwań. Prezentacja dostarcza informacji o współczesnych koncepcjach interdyscyplinarnych dotyczących leczenia w strefie estetycznej, w szczególności jeśli chodzi o uzyskiwanie optymalnych, długoterminowych efektów estetycznych i ich stabilności. Zostanie zaprezentowana nowoczesna koncepcja rehabilitacji estetycznej w przypadku skomplikowanych problemów estetycznych i zachowawczych.

 

Wyniki leczenia zależą od postępowania klinicznego oraz zrozumienia biologicznych czynników wpływających na ostateczny efekt leczenia. Optymalne dostosowanie się do interakcji między kością, tkankami miękkimi i odbudową protetyczną determinuje ostateczny rezultat estetyczny i długotrwałą stabilną estetykę tkanek miękkich. Interdyscyplinarne podejście stanowi często klucz do sukcesu.

 

DR TIDU MANKOO

Dr Tidu Mankoo ukończył studia na Uniwersytecie w Bristolu, otrzymując tytuł BDS w roku 1981 roku. Obecnie prowadzi prywatną praktykę w Windsorze (UK), w ramach której zajmuje się implantologicznym i estetycznym leczeniem skomplikowanych przypadków. Jest aktywnym członkiem European Academy of Esthetic Dentistry, Association of Dental Implantology (UK), European Association of Osseointegration (EAO), członkiem International College of Dentists (FICD) oraz International Congress of Oral Implantologists.

 

Pełnił funkcję prezydenta European Academy of Esthetic Dentistry w latach 2009-2010, jest również założycielem i byłym prezydentem British Academy of Aesthetic Dentistry, a nadto zasiada w redakcjach wielu czasopism stomatologicznych. Jest szanowanym nauczycielem akademickim, autorem wielu artykułów i popularnym międzynarodowym wykładowcą w dziedzinie implantologii i stomatologii estetycznej, jak również leczenia skomplikowanych przypadków klinicznych. Prowadzi wykłady i kursy na całym świecie.

SIEGFRIED MARQUARDT

 WYKŁAD: ESTETYKA I FUNKCJA W IMLANTOLOGII ORAZ STOMATOLOGII ODTWÓRCZEJ: ROZPOZNAWANIE I WYKORZYSTANIE NATURALNYCH RELACJI MIĘDZY TYMI DZIEDZINAMI

Aby pomyślnie prowadzić leczenie estetyczne należy wykonywać wnikliwą diagnostykę, odpowiednie planowanie leczenia i jego realizację, co wiąże się z ciągłą edukacją całego zespołu mającą na celu zapewnienie stałych, przewidywalnych wyników leczenia. Jasne i zrozumiałe wytyczne są najprostszą metodą prowadzącą do uzyskiwania optymalnego uśmiechu u każdego z naszych pacjentów. Pod uwagę należy brać takie elementy, jak linie twarzy i głowy, pozycja głowy czy wzajemne relacje między układem szkieletowym a mięśniowym. Postępowanie terapeutyczne oparte „na zgadywaniu” powinno zostać ograniczone do minimum.

 

Pozostaje jeszcze kilka aspektów, o których każdy dentysta i technik powinien pamiętać: Czy w mimice i postawie pacjenta obserwujemy mechanizmy kompensacyjne? Na jakim poziomie są one zauważalne – szkieletowym czy mięśniowym? Czy pacjent skarży się na problemy z tym związane? Czy zauważamy możliwe przyczyny tych zmian kompensacyjnych – np. usunięte zęby lub obniżoną wysokość zwarcia? Czy mechanizmy kompensacyjne mają charakter regresywny? Jakie będą konsekwencje braku interwencji?Kluczowe są nie tylko parametry estetyczne, ale również funkcjonalne, a głównym wyzwaniem jest przeniesienie ich do artykulatora w taki sposób, aby technik otrzymał dokładnie takie same informacje, jakie zostały zarejestrowane przez dentystę w gabinecie. Czy tradycyjne wytyczne nadal się sprawdzają? Czy używamy odpowiednich instrumentów w odniesieniu do faktycznych cech anatomicznych twarzy?

 

Staranna analiza tych kwestii może pomóc nam z zdiagnozowaniu deficytów czynnościowych u pacjenta oraz zaplanować, w oparciu o przypadki i badania naukowe, dalsze kroki leczenia zachowawczego i implantologicznego z uwzględnieniem nowych możliwości oferowanych przez CAD/CAM, tak aby uniknąć zjawisk odpryskiwania porcelany czy zaburzeń funkcji SSŻ, szczególnie gdy używamy materiałów tak wytrzymałych jak cyrkonia.

 

DR SIEGFRIED MARQARDT

 

Dr Siegfried Marquardt ukończył Uniwersytet Ludwika-Maksymiliana w Monachium. Przez dwa lata był asystentem profesora Petera Fuchsa w Monachium i uczęszczał na studia podyplomowe w Turku (Finlandia), Bostonie i Houston (USA). Od 20 lat pracuje w prywatnej praktyce w Tegernsee w Niemczech specjalizując się w implantologii, perioprotetyce oraz stomatologii estetycznej i czynnościowej.

 

Dr Marquardt jest założycielem oraz dyrektorem generalnym firmy Z.a.T. Fortbildungs GmbH, która organizuje i promuje międzynarodowe sympozja i kursy praktyczne z zakresu stomatologii. W 2001 roku, jako pierwszy w Niemczech, uzyskał tytuł specjalisty z zakresu stomatologii estetycznej nadany mu przez Niemiecką Akademię Stomatologii Estetycznej (DGÄZ) oraz certyfikat ukończenia kursów implantologicznych od EDA (European Dental Association, BDIZ-EDI). Dr Marquardt jest międzynarodowym wykładowcą i publikuje artykuły z zakresu stomatologii estetycznej i czynnościowej oraz implantologii.

 

Jest aktywnym członkiem Europejskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (EAED) oraz wielu innych, niemieckich i międzynarodowych stowarzyszeń specjalistycznych. Pełni funkcję profesora na Niemieckiej Akademii Praktyki i Nauki (DGZMK, AWP), oraz wykładowcy w ramach podyplomowego programu “Masters” dla DGZMK/ DGÄZ/APW. Dr Marquard był wiceprezydentem Niemieckiej Akademii Stomatologii Estetycznej w latach 2001-2015, prowadził międzynarodową konferencję IFED w 2013 roku w Monachium oraz 11. Międzynarodową Konferencję Niemieckiej Akademii Stomatologii Estetycznej „Ameryka spotyka Europę” w 2016 roku. Dr Marquardt jest też członkiem Seattle Study Club (SSC; USA) i założycielem oraz dyrektorem SSC Tegernsee.

Peter van der Meulen

WYKŁAD: CYFROWE WYCISKI WEWNĄTRZUSTNE I PROCEDURY Z NIMI ZWIĄZANE

Dynamiczny rozwój rozwiązań cyfrowych w stomatologii.

 

Czy cyfrowe wyciski wewnątrzustne i późniejsze oparte na nich procedury poprawiają wyniki leczenia w porównaniu z tradycyjnymi metodami analogowymi? Odpowiedź na to pytanie oraz zagadnienia takie, jak komfort pacjenta, oszczędność czasu, dokładność wycisków cyfrowych w porównaniu z tradycyjnymi, uzyskanie dokładnego przylegania uzupełnień i przebieg cyfrowego postępowania, zostaną szczegółowo omówione w trakcie wykładu. Ponadto przedstawione zostanie zastosowanie i ograniczenia cyfrowych wycisków wewnątrzustnych w protetyce i implantologii.

 

Cele edukacyjne: Po prezentacji uczestnicy będą mogli zrozumieć i omówić procedurę pobierania cyfrowych wycisków wewnątrzustnych oraz wymienić ich zalety, ograniczenia i zastosowanie w protetyce oraz implantologii. Opierając się na dowodach naukowych będą zatem w stanie podjąć decyzję o ewentualnym zakupieniu tej technologii, znając jej prawidłowe zastosowanie kliniczne.

 

dr Peter van der Meulen, protetyk, (Johannesburg, RPA)

 

 

Jego fascynacja protetyką obejmuje odbudowę estetyki twarzy i uśmiechu z zastosowaniem zaawansowanej technologii cyfrowej CBCT, technologii CAD/CAM, uzupełnień pełnoceramicznych oraz implantów – wykłady z tych zagadnień prowadził w kraju i za granicą.

 

Razem ze swoim zespołem wygrał trzecie miejsce w programie NobelBiocare International Creative Circle Awards Program for the Creation of Beauty and Esthetics w Las Vegas (USA) w czerwcu 2005 roku. Następnie w maju 2007 roku (również w Las Vegas, USA) zdobył 2 i 1 miejsce w tym samym programie.

 

Dr van der Meulen jest członkiem zespołu Global Pre-Launch powołanego dla metody leczenia NobelBiocare Guided Surgery and Prosthodontic, w ramach którego organizuje zaawansowane szkolenia protetyczne. Został uhonorowany za swoje poświęcenie, profesjonalizm i wysokiej jakości pracę w dziedzinie stomatologii w publikacji na łamach International NobelEsthetics. W ostatnim czasie prowadzone przez niego leczenie uzupełnieniami pełnoceramicznymi było prezentowane w Europie, Chinach, Australii, Południowej Ameryce oraz USA.

 

Zarejestrowany jako specjalista w General Dental Council (UK), członek South African Dental Association, oraz członek Academy of Prosthodontics of South Africa, International College of Prosthodontists oraz Academy of Osseointegration, dr van der Meulen jest pełnoetatowym specjalistą w prywatnej praktyce specjalistycznej w Sandton w Johannesburgu, gdzie zmienia świat uśmiech po uśmiechu.

 

Reprezentował RPA w dwóch mistrzostwach świata w windsurfingu, a swoją pasją do sportu zaraził też rodzinę i przyjaciół – wspólnie uprawiają kolarstwo, narty wodne, czasem windsurfing.

Oded Bahat

WYKŁAD: ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY ESTETYKĄ TWARZY I JAMY USTNEJ ORAZ PROCESAMI WZROSTOWYMI TWARZOCZASZKI A ZABIEGAMI IMPLANTOLOGICZNYMI.

 

Procesy wzrostowe twarzoczaszki u dorosłych nie były do tej pory brane pod uwagę w zabiegach implantacji, w procedurach rekonstrukcyjnych czy w chirurgii plastycznej. Do niedawna trudno było znaleźć prace poświęcone temu zagadnieniu w literaturze implantologicznej, po części z uwagi na różnorodność czasu manifestacji objawów jak i na ogromną zmienność osobniczą tych procesów. Okresy obserwacji były krótkie, a jeśli zaobserwowano wzrost twarzoczaszki – to efekty te nie były brane pod uwagę lub były pomijane jako artefakty. Wieloletnie obserwacje pacjentów po zabiegach wszczepienia pojedynczych i mnogich implantów pozwalają jednak zaobserwować pewne skutki trwającego w sposób ciągły procesu wzrostu pacjentów, zarówno estetyczne, funkcjonalne, zachowawcze jak i periodontologiczne.

 

Celem wykładu jest opisanie zmian obszaru twarzoczaszki następujących z upływem czasu. Zaprezentowany zostanie zmodyfikowany protokół diagnostyczny oraz zmiany w zabiegach chirurgicznych pozwalające ograniczyć negatywny wpływ ciągłego procesu wzrostu na efekt leczenia.

 

CELE EDUKACYJNE

 • Prezentacja zmian zewnątrzustnych zachodzących z upływem czasu
 • Analiza przedzabiegowa mająca na celu minimalizację konsekwencji ciągłego procesu wzrostowego twarzoczaszki pacjenta
 • Prezentacja zmian w protokołach chirurgicznych wszczepiania implantów oraz zabiegów rekonstrukcyjnych w świetle tych zmian i możliwości poprawy efektów leczenia

 

WARSZTAT: POSZANOWANIE BIOLOGII IMPLANTU – PLANOWANIE 3D TO ZA MAŁO

 

ODED BAHAT

Dr Bahat ukończył Szkołę Medycyny i Stomatologii na Uniwersytecie Witwatersrand w RPA w 1977 roku. Został specjalistą periodontologii i M.D.S. w 1981 roku na Uniwersytecie w Waszyngtonie, a w 1986 uzyskał dyplom Amerykańskiej Rady Periodontologicznej. Był przewodniczącym i kierownikiem programu szkolenia podoktoranckiego z zakresu periodontologii w Szkole Stomatologii Uniwersytetu Południowej Kalifornii w Los Angeles w latach 1983-1987. Jest wykładowcą krajowym i międzynarodowym. Tematyka jego wykładów obejmuje wiele zagadnień chirurgicznych związanych z rekonstrukcją kości, tkanek miękkich oraz odbudowami na implantach.

 

Opublikował ponad 50 artykułów naukowych i redagował rozdziały do wielu podręczników. Jest recenzentem międzynarodowego czasopisma pt. „International Journal of Oral & Maxillofacial Implants”. Aktualnie pracuje w prywatnej klinice w Beverly Hills w Kalifornii prowadząc zabiegi z zakresu rekonstrukcji implantologicznych i periodontologii oraz trzy razy w roku operuje w Londynie w Wielkiej Brytanii.

SPONSOR PLATYNOWY
SPONSOR ZŁOTY
PATRONI MEDIALNI
PATRON KREATYWNY
Spotkajmy się w Warszawie

Po raz kolejny Konferencja PASE daje szansę do nawiązania kontaktów oraz będzie inspiracją do wymiany poglądów i doświadczeń naukowych i klinicznych. Jest to też zawsze okazja do weryfikacji obranych wcześniej kierunków swojej praktyki i wprowadzenia zmian dla własnego rozwoju i dobra Pacjentów.


 • Program

  Team Work – wykłady w duetach.


 • WYKŁADOWCY

  Grono światowej klasy specjalistów, którzy często po raz pierwszy będą mieli okazję prowadzić wykłady w Polsce.


 • CENNIK

  Wiedza dostępna dla każdego.


 • POBYT

  Warto zaplanować go z wyprzedzeniem.


 • Kontakt

  Organizatorzy chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.


 • SPONSORZY

  To wybrana grupa partnerów, którzy podzielają naszą wizję i filozofię doskonałości i perfekcji w służbie Pacjenta.

W tym roku w czerwcu w CK Polin – Warszawa ponownie będziemy gościć najważniejsze nazwiska światowej stomatologii, po raz kolejny staniemy się ogniwem łączącym wiele światów. Zaprosiliśmy wybitnych praktyków, często goszczących po raz pierwszy w Polsce, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem klinicznym.

GOŚĆ SPECJALNY

DR GALIP GUREL

Komunikacja cyfrowa i praca zespołowa w trakcie spersonalizowanego
projektowania uśmiechu.

DR NAZARIY MYKHAYLYUK & DT BOGDAN MYKHAYLYUK
Analogowy vs cyfrowy WorkFlow w protetyce

DR SOFIE VELGHE & DT EDRIS RASTA
Pinkstetics

DR JURGEN WAHLMANN & DT JAN HOLGER BELLMANN
Rozwiązywanie złożonych przypadków funkcjonalnych i estetycznych – nowe podejście zespołowe w drodze do sukcesu

 DR PETER GEHRKE & DT CARSTEN FISCHER
Podejście zespołowe w protetyce z wykorzystaniem technik CAD/CAM: wyścigu cyfrowego o jakość nie da się zatrzymać

DR SILVESTRE RIPOLL CABO & DR  JOSE CHAQUES ASENSI
Recesje dziąsłowe: spójny punkt widzenia orto-perio

DR MICHAŁ CHROBAK & DR LIWIA MINCH
Od makro do mikro – estetyka uśmiechu a współpraca interdyscyplinarna

Konferencja 07 – 09 czerwca 2018

PASE EXCLUSIVE
 • AKTYWNY CZŁONEK PASE

 • PLN0
 • do 31 marca 2018r.
  z obowiązkową płatną aktualną składką członkowską

 • CZŁONKOWIE PASE
  REGULARNA

 • PLN1750
 • do 20 maja 2018r.

 • CZŁONKOWIE PASE
  PŁATNOŚĆ NA MIEJSCU

 • PLN1950
 • do 8 czerwca 2018r.
  W przypadku płatności na miejscu obowiązuje wyłącznie płatność online w rejestracji

 • NIEZRZESZENI W PASE
  REGULARNA

 • PLN1900
 • do 20 maja 2018r.

 • NIEZRZESZENI W PASE
  PŁATNOŚĆ NA MIEJSCU

 • PLN2100
 • dotyczy osób z opłaconymi składkami członkowskimido 8 czerwca 2018r.
  W przypadku płatności na miejscu obowiązuje wyłącznie płatność online w rejestracji.

 • TECHNICY
  REGULARNA

 • PLN1390
 • do 20 maja 2018r.

 • TECHNICY
  PŁATNOŚĆ NA MIEJSCU

 • PLN1390
 • do 8 czerwca 2018r.
  W przypadku płatności na miejscu obowiązuje wyłącznie płatność online w rejestracji

 • WIDOWISKO ARTYSTYCZNE
  GALA PARTY

 • PLN270
 • do 8 czerwca 2018r.
  W godzinach wieczornych organizowane w ramach Konferencji. Cena zawiera 8% VAT.

Wykłady i Warsztaty 7 czerwca 2018

 • PŁACISZ RAZ ZA CAŁY DZIEŃ I DOWOLNIE KOMPONUJESZ WYKŁADY

 • PLN500 BRUTTO
 • Sprzedaż i rejestracja biuro PASE:
  Adrian Bieńkowski
  604 251 500

  do 20 maja 2018r.

  lorem ipsum

Uwaga! Pierwszeństwo udziału w wykładach i warsztatach praktycznych w dniu 7 czerwca br. mają osoby, które zarejestrowały się na Konferencję w dniach 8-9 czerwca. Możliwość udziału w Konferencji tylko 7 czerwca będzie możliwa tylko wtedy, kiedy pozostaną na nich wolne miejsca – prosimy sprawdzić to po 20 maja br. 

POLSKA AKADEMIA
STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ

ul. Cecylii Śniegockiej 8 / 103
00-430 Warszawa

 

Kontakt z biurem PASE

Adrian Bieńkowski

tel. kom. +48 604 251 500

Szanowni Państwo, w razie wszelkich pytań i wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.

JęzykOficjalnym językiem Konferencji jest angielski. Wystąpienia zagranicznych Wykładowców będą tłumaczone symultanicznie na język polski, warsztaty będą tłumaczone konsekutywnie. Istnieje możliwość zorganizowania tłumaczenia Konferencji oraz Sesji na dowolny język.

MiejsceKONFERENCJA I WARSZTATY: Centrum Konferencyjne POLIN, Warszawa

RejestracjaWarunkiem rejestracji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wpłacenie należności za Konferencję i wybrane warsztaty – tylko wpłata gwarantuje miejsce na kursie.

Konto bankoweVolkswagen Bank Polska SA 22 2130 0004 2001 0571 2294 0001 Stowarzyszenie PASE, Ul. Śniegockiej 8/103, 00-430 Warszawa W przypadku rezygnacji zgłoszonej do 10 maja 2018 zwracamy opłatę w pełnej wysokości minus 200 zł plus Vat, po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane. Faktury Vat wystawiane są na podstawie wniesionej opłaty.

OrganizatorOrganizatorem Konferencji jest Polska Akademia Stomatologii Estetycznej

Punkty EdukacyjneKonferencja została zgłoszona do Izby Lekarskiej i jej uczestnikom naliczone zostaną punkty edukacyjne.