MICHAŁ CHROBAK & LIWIA MINCH

TEMAT:

Od makro do mikro – estetyka uśmiechu a współpraca interdyscyplinarna.

 

Proces starzenia się oraz współistniejące choroby mogą prowadzić do destrukcyjnych zmian w obrębie narządu żucia. W związku z tym leczenie pacjentów dorosłych ma szczególne wymagania, a podstawowym jest postępowanie wielospecjalistyczne. Podczas wykładu zostaną przedstawione  algorytmy postepowania w przypadkach braków zębów zarówno pojedynczych jak i mnogich oraz ubytków tkanek przyzębia. Autorzy skoncentrują się na możliwych do uzyskania zmianach w zakresie makro i mikro estetyki, uwzględniając szczególną rolę leczenia ortodontycznego, periodontologicznego, implantologicznego i protetycznego.

 

DR LIWIA MINCH biogram:

Dr n. med. Liwia Minch jest specjalistą ortodoncji, absolwentką Akademii Medycznej we Wrocławiu, gdzie uzyskała również tytuł doktora. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Jest nauczycielem w Międzynarodowej Fundacji im. Charlesa H. Tweeda, posiadaczką tytułu Master of Science z dziedziny ortodoncji lingwalnej (Hanower, Niemcy). Od pięciu lat pracuje jako asystent w Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Jest ekspertem w dziedzinie wielospecjalistycznego leczenia pacjentów

z chorobami periodontologicznymi, pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym oraz protetyką stomatologiczną. Dr Liwia Minch jest autorką ponad 40 artykułów i 50 prezentacji, członkinią Fundacji Charlesa H. Tweeda, Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego i Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Jest recenzentką „European Journal of Orthodontics” i „Clinical Orthodontics”.

 

DR MICHAŁ CHROBAK biogram:

2003 Ukończenie studiów na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. 2007 Praca doktorska – zastosowanie lasera w stomatologii estetycznej Uniwersytet Medyczny

we Wrocławiu.

2008 – 2009 Studia na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem.

2013 – 2015 Uzyskanie tytułu Master of Science w dziedzinie implantologii, Uniwersytet Goethego we Frankfurcie nad Menem

Certyfikowany implantolog DIPLOMATE (DGOI, ICOI,PSI). Założyciel kliniki Limed specjalizującej się w leczeniu wielospecjalistycznym. Współtworzenie Fundacji Rozwoju Stomatologii Praktycznej. Uczestnictwo w kursach i szkoleniach z zakresu endodoncji, chirurgii i implantologii w kraju i za granicą. Publikacje i prezentacje na konferencjach w kraju i za granicą z dziedziny implantologii i stomatologii kosmetycznej. Biogram w polskiej edycji prestiżowego leksykonu „Hübners Who is Who”. Członkostwo w ITI, ICOI, DGOI, PSI, OSIS.

WEBSITE CREATED WITH LOTS OF by REBEL ARTISTRY