PETER GEHRKE & CARSTEN FISCHER

TEMAT:

Podejście zespołowe w protetyce z wykorzystaniem technik CAD/CAM: 

wyścigu cyfrowego o jakość nie da się zatrzymać.

 

Odbudowa przy użyciu implantów coraz częściej opiera się na stosowaniu technik komputerowych. Im więcej dostępnych na rynku rozwiązań typu CAD/CAM, tym trudniej podjąć decyzję o wyborze właściwego systemu. Należy wtedy przeanalizować szereg aspektów pomocnych w podjęciu decyzji.

Prezentacja ma na celu opisanie i rozróżnienie poszczególnych procesów produkcji dostępnych na rynku systemów CAD/CAM, z uwzględnieniem łączników i szkieletów, kładąc nacisk na precyzję, jakość powierzchni i czystość. Zaprezentowane zostaną ultradźwiękowe procedury laboratoryjne, które z powodzeniem mogą być stosowane do czyszczenia elementów CAD/CAM, zapobiegając procesom zapalnym i poprawiając tym samym adaptację tkanek w okresie około implantacyjnym.

 

DR PETER GEHRKE biogram:

Dr Peter U. Gehrke jest absolwentem Wydziału Dentystycznego Uniwersytetu Berlińskiego, który ukończył w 1991 roku, rok później otrzymując pozwolenie na wykonywanie zawodu i tytuł lekarza stomatologa. W trakcie studiów podyplomowych w Niemczech uzyskał specjalizację z protetyki oraz implantologii. Był stypendystą Schering Pharmaceutical Industries. Ukończył nowojorski University College of Dentistry, gdzie odbył podoktorskie szkolenie w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej. Przed rozpoczęciem współpracy z prywatnym gabinetem specjalizującym się w implantologii i chirurgii stomatologicznej, pracował jako kierownik działu marketingu i kierownik wyższego szczebla w międzynarodowych firmach zajmujących się implantologią. Dr. Gehrke odbywał praktyki w Niemczech i USA, a obecnie pracuje na wydziale berlińskiego Uniwersytetu Steinbeis, gdzie szkoli młodych lekarzy w ramach programu Master of Science in Oral Implantology and Periodontology.

Jest współautorem podręcznika Fundamentals of Esthetic Implant Dentistry (Podstawy Implantologii Estetycznej) / Blackwell Publishing, autorem licznych artykułów i wykładów z dziedziny implantoprotetyki, w tym zwłaszcza technologii  CAD/CAM, jak również uproszczonego protokołu estetycznego.

Dr. Gehrke jest w członkiem zespołu redakcyjnego The Journal of Dental Implantology i aktywnym członkiem Academy of Osseointegration, European Association for Osseointegration, International College of Prosthodontics i German Society of Implantology (DGI).

Od 2014 roku zasiada w niemieckiej radzie PEERS – Platform for the Exchange of Experience, Education, Research and Science.

 

DT CARSTEN FISHER biogram:

Dr Carsten Fischer – technik dentystyczny, od 1996 roku prowadzący własną działalność dentystyczną we Frankfurcie. Ceniony prelegent, autor wielu publikacji wydawanych m.in. w Brazylii, Argentynie, Japonii, Australii i Europie.

Członek rad konsultacyjnych i wieloletni doradca czołowych firm branży stomatologicznej. Specjalizuje się w technologii CAD/CAM, koronach pełnoceramicznych, łącznikach i materiałach pełnoceramicznych. W latach 2012-2014 prowadził zajęcia na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie.

W roku 2013 członkowie Association of Dental Technologies – ADT uznali jego prezentację za najlepszą w swojej kategorii.

Publikacje autorstwa dr Fischera i dr Gehrke, które znaleźć można w międzynarodowych periodykach dentystycznych, wyznaczają standardy nowoczesnych badań nad wykorzystaniem indywidualnych łączników implantologicznych.

Dr Carsten Fischer jest wykładowcą na berlińskim Uniwersytecie Steinbeis, daje wystąpienia dla wielu organizacji (DGI) i pełni funkcję wiceprezydenta EADT.

WEBSITE CREATED WITH LOTS OF by REBEL ARTISTRY