Sophie Velghe & Edris Rasta

TEMAT:

Pinkstetics.

 

W dzisiejszych czasach wymagania pacjentów nie ograniczają się wyłącznie do leczenia problemów biologicznych i funkcjonalnych jamy ustnej.  Interesuje ich również piękny i naturalny uśmiech. Harmonijne połączenie zębów i otaczających je tkanek miękkich wymaga znacznie więcej, niż tylko umiejętności technicznych. Dlatego też, aby osiągnąć zamierzony efekt leczenia tak ważna jest ścisła współpraca wewnątrz zespołu. Wykład kładzie nacisk na istotną funkcję szczegółowej analizy każdego przypadku i planowania przedoperacyjnego. Praca na tkankach miękkich odgrywa ważną rolę w procesie leczenia, dlatego tak istotna jest właściwa komunikacja z technikiem dentystycznym. Diagnozowanie z użyciem zdjęć  i video stanowi efektywny sposób znacznie usprawniający ten proces.

 

DR SOPHIE VELGHE biogram:

Urodzona w 1984 roku Sophie Velghe jest absolwentką Uniwersytetu w Gandawie (Belgia), który ukończyła w 2006, a od 2013 pracuje jako adiunkt w Katedrze Stomatologii Rekonstrukcyjnej. Od 2007 prowadzi w Kortrijk (Belgia) własną, interdyscyplinarną klinikę dentystyczną Policlinic. Od 3 lat jej fundacja edukacyjna organizuje wykłady i szkolenia dla stomatologów. W 2016 roku przy jej klinice powstało laboratorium dentystyczno-protetyczne.

Sophie Velge od tego roku jest studentką studiów doktoranckich w Katedrze Periodontologii Uniwersytetu w Gandawie.

 

DT EDRIS RASTA biogram:

Edukacja: 2001- 2005: Studia w Dutch Health Tec Academy, 2005 – 2006: Magisterium ( odbudowa przy użyciu koron i mostów) w Dutch Health Tec Academy

Doświadczenia zawodowe: Staż kliniczny w Krefeld (Niemcy) (2007 – 2009)

Szkolenie z zakresu odbudowy monolitycznej z Zerkonu. Badania nad technikami warstwowymi, zercon ceramKiss i ceramShofu ZR ceramics. Kontakt z ceramiką IPS e.max ceram (dwukrzemian litu). Prowadzenie badań i własnych testów w celu rozwinięcia technik warstwowych oraz upodobnienia dwukrzemianu litu do ceramiki feldszpatowej.  (2014 – obecnie). Od 2015 praca w Dental Design Center, Blaricum, Holandia – szkolenie w zakresie technik odbudowy estetycznej u dr Martijna Moolenaara (aktywnego członka EAED), uczestnictwo w wykładach i międzynarodo-wych szkoleniach dentystycznych. www.dentaldesigncenter.nl. Od 2016 jest aktywnym członkiem yourdentalexpert.com prowadzonej przez dr Jana Hajto.

Doświadczenia edukacyjne: Opieka merytoryczna nad młodymi stomatologami /szkolenie asystentów dentystycznych w organizacji Ivory & Ivory (2013 – obecnie). Edukowanie i szkolenie (część naukowa) w zakresie wiedzy o materiałach: Wybór właściwych materiałów, Techniki cementowania, Techniki przygotowawcze, Digital Smile Design, Planowanie leczenia na podstawie zdjęcia twarzy, Fotografia dentystyczna (2015 – obecnie)

Członkostwo: Dental XP (Ivory&Ivory) 2013-2017, Tandartsen Praktijk (Ivory&Ivory) 2013-2017, Dental Design Center 2014 – obecnie

Publikacje: Tandarts praktijk ( przypadek kliniczny, „Jak zarządzać profilem wyłaniania używając usunięty ząb”. Tandarts praktijk (przypadek kliniczny, „Jak używać dobarwiaczy MO 0 do maskowania przebarwień i uzyskania efektu naturalnej fluorescencji w pracach po minimalnej preparacji.” Technika nakładania warstwowego dające efekt naturalności za pomocą  „jednego wypalenia.” Technika wewnętrznych przebarwień  (ZWP – artykuł dostępny online)

Wykłady:

Wykłady + szkolenia techników dentystycznych w kraju i za granicą 2015 – obecnie

Wykłady + szkolenia początkujących dentystów w kraju i za granicą 2015 – obecnie

Wykłady dla Dental Group Ivory&Ivory – stomatologia estetyczna & technologia dentystyczna 2013 – 2016

Wykłady dla Dental Group Ivory&Ivory – planowanie leczenia z użyciem licówek porcelanowych 2014 – 2016

WEBSITE CREATED WITH LOTS OF by REBEL ARTISTRY